Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Η PET/CT ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣΗ συχνότητα  καρκίνου του θυρεοειδούς αδένος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Συχνότερη μορφή είναι ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς (θηλώδες και θυλακιώδες καρκίνωμα) που έχουν καλή πρόγνωση. Ο ρόλος της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) είναι περιορισμένος στην αρχική εκτίμηση του καρκίνου του θυρεοειδούς.
Στην απεικόνιση PET/CT παρατηρείται αυξημένη πρόσληψηφθοριωμένης γλυκόζης (F18-FDG) σε όλους τους τύπους
κακοήθειας και αλληλοεπικάλυψη με καλοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένος.

Ρόλο έχει η  PET/CT με F18-FDG  στην ανίχνευση μεταστάσεων πριν την χειρουργική επέμβαση ή Ablation θυρεοειδούς αδένος με ραδιενεργό Ιώδιο (Ι131). Είναι ιδιαίτερη χρήσιμη τεχνική σε μυελοειδές, Hurthle καρκίνωμα, καθώς και σε αναπλαστικό καρκίνο του θυρεοειδούς αδένος. Σε αυτούς τους τύπους κακοήθειας δεν παρατηρείται πρόσληψη  ραδιενεργού Ιωδίου (Ι131) και η σπινθηρογραφική απεικόνιση είναι αρνητική.

Το 25-50% των όζων του θυρεοειδούς αδένος, που ανακαλύπτονται τυχαία στην PET/CT είναι κακοήθεις. Στην περίπτωση του τυχαίου ευρήματος αυξημένη καθήλωσης της F18-FDG συνιστάται περαιτέρω έλεγχος. Η ευαισθησία και η ειδικότητα για την ανίχνευση κακοήθειας στον θυρεοειδή αδένα ανέρχεται σε 100% και 63% αντίστοιχα όταν χρησιμοποιείται όριο SUV 2.

 Η κύρια εφαρμογή της PET/CT είναι στην ανίχνευση της υποτροπής διαφοροποιημένου καρκίνου θυρεοειδούς αδένος. Στην περίπτωση που παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg), ενώ αντίθετα η ολόσωμη απεικόνιση με Ι131 είναι αρνητική. Μεγαλύτερη ευαισθησία παρατηρείται όταν τα επίπεδα της θυρεοσφαιρίνης (Tg) είναι μεγαλύτερα των 10mg/ml.

Δεύτερη εφαρμογή είναι στην ανίχνευση υποτροπής, όταν υπάρχει κλινική υποψία για υποτροπή της νόσου, ενώ δεν παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) και το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Ι-131 είναι αρνητικό.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου