Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Σε τι διαφέρει η «Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική» από την «Κλασσική Ακτινοθεραπεία»;


   
       Cyberknife               Gamma Knife

Υπάρχουν κάποιες διαφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλες ή μικρές. 


Επιλογή και διαστάσεις στόχου
Στην κλασσική Ακτινοθεραπεία υπάρχουν ελάχιστες αλλά όχι μέγιστες διαστάσεις στόχων που μπορούμε να ακτινοβολήσουμε. Έτσι μπορούμε να υποβάλουμε σε θεραπεία στόχους που είναι συνήθως μεγαλύτεροι των 4-5 εκατοστών και να φτάσουμε μέχρι όλο το σώμα του ανθρώπου. Στη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική δεν υπάρχουν ελάχιστες, όμως υπάρχουν μέγιστες διαστάσεις στόχου που μπορούμε να ακτινοβολήσουμε. Η ελάχιστη διάσταση στόχου είναι περίπου 2-3 χιλιοστά, ενώ η μέγιστη περίπου 4-5 εκατοστά.

Με το CyberKnife® έχουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε με πιο μεγάλη ευελιξία από ελάχιστο στόχο ενός (1) χιλιοστού (η ακρίβεια του ρομπότ είναι ± < 0,5 mm) έως πολλά εκατοστά. Εξαρτάται από το είδος του προβλήματος που πρέπει να θεραπεύσουμε αλλά και τη θέση του στο σώμα. 
Συνολική Χρονική Διάρκεια θεραπείας
Η κλασσική Ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται σε «συνεδρίες» που γίνονται μία (σπάνια δύο ή τρεις φορές) την ημέρα για ένα σύνολο από δέκα έως και σαράντα ημέρες. Στο χρόνο αυτό πρέπει να προστεθεί η προετοιμασία και μελέτη του ασθενούς που απαιτούν ακόμα 2 – 3 ημέρες.
Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική χορηγείται σε μία ή δύο ή περισσότερες συνεδρίες σε αντίστοιχες ημέρες. Η προετοιμασία και μελέτη του ασθενούς γίνονται είτε την ίδια μέρα, είτε κάποια προηγούμενη της θεραπείας για τη λήψη αξονικής & μαγνητικής τομογραφίας.
Με το CyberKnife® γίνεται συνήθως μία έως το πολύ πέντε συνεδρίες σε αντίστοιχες και διαδοχικές ημέρες. Η προετοιμασία του ασθενούς γίνεται κάποια προηγούμενη της θεραπείας ημέρα και κατά τη μελέτη του περιστατικού (που διαρκεί από μία έως μερικές ημέρες) ο ασθενής παραμένει σπίτι του. 
Τοξικότητα – επιβάρυνση φυσιολογικών ιστών
Επειδή το μέγεθος των πεδίων ακτινοβολίας στην κλασσική Ακτινοθεραπεία είναι μεγάλο (από μερικά έως πολλά εκατοστά), αναγκαστικά υπάρχει επιβάρυνση και μεγάλου ποσού φυσιολογικών κυττάρων, ιστών και οργάνων που βρίσκονται κοντά στον ακτινοβολούμενο στόχο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια τοξικότητα που είναι από μικρή έως σημαντική.
Στη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική επειδή ο στόχος είναι μικρός και η ακρίβεια – επικέντρωση της θεραπείας μεγάλη, η επιβάρυνση των γειτονικών φυσιολογικών κυττάρων και ιστών είναι ελάχιστη έως μηδενική, άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει τοξικότητα.
Στη θεραπεία με το CyberKnife® έχουμε την ιδανική λύση στο θέμα της τοξικότητας. Όταν ακτινοβολούμε ένα μικρό στόχο, δεν υπάρχει τοξικότητα λόγω ελάχιστης επιβάρυνσης των γειτονικών κυττάρων και ιστών.
Αλλά ακόμα και όταν ακτινοβολούμε μεγάλο στόχο (αρκετών εκατοστών) η ακρίβεια ακτινοβολήσεως είναι τέτοια που έχουμε την ελάχιστη δυνατή διασπορά ακτινοβολίας στους γειτονικούς με το πρόβλημα ιστούς, άρα και την ελάχιστη δυνατή τοξικότητα.
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου