Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT

Νταλιάνης Κ., Μαλαμίτση Ι., Γώγου Λ., Βλάχου Φ, Ανδρέου Ι., Λουϊζη Α., 
Γεωργίου Ε., Πρασόπουλος Β.. 

Τμήμα PET/CT, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία» 

Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Ιατρική σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημοσίευση: Περιοδικό «Ακτινοτεχνολογία στην ογκολογία, ιατρική απεικόνιση, πυρηνική ιατρική», τ. 21, 2010

Περίληψη
Η διεθνής βιβλιογραφία που αφορά την δοσιμετρία προσωπικού που απασχολείται σε τμήμα PET/CT  είναι περιορισμένη.  Γι’ αυτό το λόγο, αποφασίσαμε να μετρήσουμε τη δόση στους εργαζομένους που απασχολούνται στο πρώτο τμήμα PET//CT   που λειτούργησε στην Ελλάδα,
στο ∆ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ.   Προς το παρόν μόνο οι μελέτες PET που γίνονται περιλαμβάνουν χρήση μόνο 2-deoxy-2- [18F]fluoro-D-glucose (FDG) , οι μετρήσεις των δόσεων προκύπτουν από τη διαχείριση του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου και από την διαχείριση των εξεταζομένων που  υποβάλλονται σε εξέταση PET//CT.   Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναπτύξουμε τα μέτρα ακτινοπροστασίας απέναντι στην έκθεση από το ραδιοφάρμακο. Για τον υπολογισμό της ενεργού δόσης από εξωτερική έκθεση και τα 7  μέλη του τμήματος (2  νοσηλεύτριες, 2  Ακτινοφυσικοί, 2  Τεχνολόγοι και 1  Γραμματέας) ήταν εφοδιασμένοι με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD) στην επάνω αριστερή τσέπη της ποδιάς τους,  δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD)  στον καρπό και ηλεκτρονικά δοσίμετρα αμέσου αναγνώσεως στην δεξιά τσέπη.  Επιπλέον μετρήσαμε και υπολογίσαμε ισοδοσιακές καμπύλες με την βοήθεια δοσίμετρων θερμοφωταύγειας σε αποστάσεις 20, 50,  70 and 100 cm από το σώμα του εξεταζομένου που του έχει χορηγηθεί 18F-FDG.  
Η δόση του προσωπικού μετρήθηκε και με τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας που παρέχονται από την Ε.Ε.Α.Ε άλλα και από τα ηλεκτρονικά δοσίμετρα αμέσου αναγνώσεως για τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας του τμήματος, συγκεκριμένα για 250 εργάσιμες ημέρες όπου ο φόρτος εργασίας ήταν περίπου 10-15 ασθενείς την εβδομάδα. Ο κάθε εξεταζόμενος έλαβε δόση 250-420 MBq  18F-FDG. Τα αποτελέσματα για την ισοδύναμη ολόσωμη δόση και δόση χεριού ήταν τα παρακάτω: Η νοσηλεύτρια 1 έλαβε 1,6 mSv ολόσωμη δόση και 2,1 mSv δόση χεριού,  Η νοσηλεύτρια 2  έλαβε 1,9 mSv  ολόσωμη δόση και 2,4 mSv  δόση χεριού.  Ο ακτινοφυσικός 1 έλαβε 1,45 mSv ολόσωμη δόση και 1,7 mSv δόση χεριού ο ακτινοφυσικός 2  έλαβε αντίστοιχα 1,67 mSv 1,55 mSv. Τέλος για τους τεχνολόγους 1,2 η ολόσωμη δόση ήταν 0,7 mSv and 0,64 mSv αντίστοιχα. Ενώ όσον αφορά την γραμματέα η ολόσωμη δόση ήταν 0,1 mSv.   Από αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα επίπεδα ισοδύναμης δόσης για το προσωπικό του τμήματος PET/CT είναι μέσα στα επιθυμητά όρια. 

Διαβάστε περισσότερα στο link           
Πηγή                                              

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου