Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Μεταβατικός Oσφυο-Ιερός Σπόνδυλος - Οσφυοποίηση Ι1 (κατα Castellvi* IIa-ΙΙΙa)

* Antonio ECastellvi (1952): αμερικανός ορθοπεδικός (spine surgeon) που το 1984 παρουσίασε την κατάταξη Castellvi [1], [2], [3] η οποία χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση του Mεταβατικού Ιερο-Οσφυϊκού Σπονδύλου (LumboSacral Transitional Vertebrae - LSTV):

τύπος Ι: διογκωμένη και δυσπλαστική εγκάρσια απόφυση (τουλάχιστον 19mm πλάτος).
Ιa: ετερόπλευρα
Ιb: αμφοτερόπλευρα

τύπος ΙΙ: ψευδάρθρωση της εγκάρσιας απόφυσης και ιερού οστού με ατελή οσφυοποίηση / ιεροποίηση. Διόγκωση της εγκάρσιας απόφυσης με ψευδάρθρωση.

ΙΙa: ετερόπλευρα
IIb: αμφοτερόπλευρα

τύπος ΙΙΙ: συγχώνευση εγκάρσιας απόφυσης (πλήρης οσφυοποίηση / ιεροποίηση). Διόγκωση της εγκάρσιας απόφυσης με ψευδάρθρωση και πλήρη σύντηξη.
ΙΙΙa: ετερόπλευρα
ΙΙΙb: αμφοτερόπλευρα

τύπος IV: τύπος ΙΙa στη μία πλευρά και τύπος ΙΙΙ στην άλλη.
0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου