Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Ταξινόμηση καταγμάτων λιθοειδών οστών με τα νεότερα δεδομένα - Απεικόνισή τους στην επείγουσα αξονική τομογραφία εγκεφάλου

Μοσχονά Ρ., Κοπανάκης Σ., Κουτσαυτάκης Ε., Καλομενοπούλου Μ., Γιάννου Σ.
Ακτινολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Ρέθυμνο

Εισαγωγή - Σκοπός: Τα κατάγματα των λιθοειδών οστών συχνά συνυπάρχουν με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που περιορίζει την κλινική τους αξιολόγηση και αποσπά την προσοχή από τα αντικειμενικά ευρήματα του κατάγματος, όπως απώλεια ακοής και πάρεση του προσωπικού νεύρου. Ο ακτινολόγος έχει πρωτεύοντα ρόλο στην εντόπιση και περιγραφή του κατάγματος ειδικά όταν η κατάσταση του τραυματία δεν επιτρέπει κλινική εκτίμηση. 
Σκοπός της εργασίας αποτελεί η ταξινόμηση των καταγμάτων των λιθοειδών οστών με τα νεότερα δεδομένα και η ανάδειξη των ευρημάτων που προσφέρει η επείγουσα αξονική τομογραφία.

Υλικό - Μέθοδος: Ανασκοπήθηκαν τα ευρήματα 20 ασθενών ( 9 - 71 ετών ) με κάταγμα λιθοειδούς σε επείγουσα αξονική τομογραφία εγκεφάλου, μετά από κάκωση κεφαλής.

Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς αυτούς 19 είχαν αιμορραγικό υλικό στις μαστοειδής κυψέλες και 18 στην τυμπανική κοιλότητα. 8 έφεραν φυσαλίδες αέρα στην κροταφογναθική άρθρωση σύστοιχα του κατάγματος, οι 8 απεικονίστηκαν με πνευμεγκέφαλο, ενώ 1 ασθενής με πνευμολαβύρινθο. Από τα 20 κατάγματα τα 13 χαρακτηρίζονται ως επιμήκη, 2 μικτά και 1 λοξό. Τα 3 διασπούν τον οστέινο λαβύρινθο και 1 προκαλεί εξάρθρημα της αλυσίδας των οσταρίων. Δύο από τους ασθενείς παρουσίασαν νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐα και ένας βαρηκοΐα αγωγιμότητας. 

Συμπεράσματα: Το παραδοσιακό σύστημα που διαχώριζε τα κατάγματα σε επιμήκη, εγκάρσια και μικτά δεν διαθέτει σαφή κλινικό προσανατολισμό. Το σύστημα ταξινόμησης των καταγμάτων του λιθοειδούς οστού που αξιολογεί αν παραμένει ανέπαφος ή διασπάται ο οστέινος λαβύρινθος φαίνεται να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον συνδυασμό των ακτινολογικών ευρημάτων με τις απότοκες νευρολογικές επιπλοκές τους. 

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου