Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Απόφραξη παχέος εντέρου από ξένο σώμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Γαλάνη Π., Δημητρακοπούλου Γ., Παπαγιάννης Κ., Κοσμά Λ., Δημακάκος Α., Αδάμη Α., Λαφογιάννη Σ.
Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων Γ.Ν.Μ. "Α.Φλέμιγκ", Αθήνα

Η εντερική απόφραξη αποτελεί μια κοινή κλινική οντότητα και η διάγνωση γίνεται συνήθως βάσει των κλινικών σημείων, του ιστορικού και της απλής ακτινογραφίας κοιλίας. Αν και η ακρίβεια της απλής ακτινογραφίας κοιλίας στον καθορισμό εντερικής απόφραξης είναι υψηλή, η ακρίβειά της ως προς τον καθορισμό τόσο του σημείου, όσο και του αιτίου του κωλύματος είναι αρκετά χαμηλότερη. Επειδή η έγκαιρη διάγνωση του αιτίου καθώς και του επιπέδου του κωλύματος, είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφασισθεί το εάν θα απαιτηθεί συντηρητική θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, η υπολογιστική τομογραφία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη διαχείριση των ασθενών με εντερική απόφραξη.

Περιγραφή περιπτώσεων: Ο ασθενής, άντρας 50 ετών, προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας αιτιώμενος διάχυτο κοιλιακό άλγος, αίσθημα βάρους και τάση προς έμετο. Η χειρουργική εκτίμηση ανέδειξε μετεωρισμό της κοιλιάς, μεταλλικούς εντερικούς ήχους και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση. Η απλή ακτινογραφία κοιλίας ανέδειξε διάταση του παχέος εντέρου με συνοδά υδραερικά επίπεδα. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε υπολογιστική τομογραφία η οποία ανέδειξε διατεταμένες εντερικές έλικες ανιόντος και εγκαρσίου κόλου, πλήρης υγρού και με παρουσία υδραερικών επιπέδων. Επιπλέον ελέγχθηκε η παρουσία πολλαπλών υπέρπυκνων ωοειδών αλλοιώσεων εντός του εντερικού αυλού, στο ύψος του εγκαρσίου κόλου. Από το ιστορικό του ασθενούς, προέκυψε πρόσφατη βρώση ποσότητας καρπών ελιάς με κατάποση του σκληρού ενδοκαρπίου (κουκούτσι) αυτών.

Συμπέρασμα: Η υπολογιστική τομογραφία είναι χρήσιμη όχι μόνο στον καθορισμό του επιπέδου, του βαθμού, του αιτίου της εντερικής απόφραξης και τον προσδιορισμό οποιασδήποτε σχετικής επιπλοκής, αλλά και στην αξιολόγηση των  παθολογικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν το εντερικό τοίχωμα, το μεσεντέριο και την περιτοναϊκή κοιλότητα. 

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου