Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Η Αξονική Αγγειογραφία στην Ορθοπαιδική Ογκολογία

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Γ.1, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ι.2, ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΘ.3, ΚΟΡΜΑΣ Θ.4¹Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής ²Επιμελητής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής,
³Διευθυντής Ακτινολογίας,  4Συντονιστής- Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο “ Ο Άγιος Σάββας”
Εισαγωγή
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει επέλθει μία εντυπωσιακή πρόοδος στην κλινική προσέγγιση και την αποτελεσματική θεραπεία των μυοσκελετικών όγκων. Ο ρόλος της ιατρικής απεικόνισης στη διάγνωση και σταδιοποίηση, στο θεραπευτικό σχεδιασμό και τελικά  στην παρακολούθηση αυτής της ομάδας ασθενών έχει επεκταθεί. Αν και απεικονιστικές μέθοδοι όπως οι απλές ακτινογραφίες, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα με Tc-99m παραμένουν  τα πρωταρχικά διαγνωστικά εργαλεία, η αξονική αγγειογραφία(CTA) χρησιμοποιείται συχνά ώστε να παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σε συγκεκριμένες κλινικές περιπτώσεις.
Κατά την αξιολόγηση των ασθενών με μυοσκελετικές  νεοπλασίες η CTA συμβάλλει στην τρισδιάστατη απεικόνιση της σχέσης του όγκου με τα αγγεία, της ύπαρξης νέο-αγγείωσης, της αγγειακής διήθησης ή εμπλοκής από τον όγκο, της ακριβούς ανατομικής εντόπισης και έκτασης της ενδοαγγειακής βλάβης και της κατάστασης του παράπλευρου δικτύου συμβάλλοντας στον ασφαλή θεραπευτικό σχεδιασμό(1).  Αυτά τα απεικονιστικά στοιχεία παρέχουν ανεκτίμητες πληροφορίες στον ορθοπαιδικό χειρουργό αλλά και στον παθολόγο ογκολόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της ιατρικής προσέγγισης του ασθενούς, από την ανίχνευση και διάγνωση του όγκου μέχρι το μετεγχειρητικό στάδιο της παρακολούθησης (2).
Οι εικόνες της αξονικής αγγειογραφίας είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης μέσω υπολογιστή των καταγραφών των σχετικών απεικονίσεων των ιστών. Αυτή γίνεται μέσω της μέτρησης της εξασθένισης των ακτίνων  Χ καθώς αυτές διέρχονται διαμέσου των ιστών.  Με την εισαγωγή των πολυτομικών αξονικών τομογράφων  και την πρόοδο της τεχνολογίας με την ελικοειδή αξονική τομογραφία, η χωρική ανάλυση (spatial resolution) και ο χρόνος σάρωσης (scanning time) βελτιώθηκαν σημαντικά. Έτσι, επιτεύχθηκεη λήψη τομών πάχους λίγων χιλιοστών, η αύξηση  του εξεταζόμενου πεδίου και η ελάττωση του χρόνου εξέτασης. Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού και την ειδική επεξεργασία των δεδομένων  κατέστη δυνατή η ανασύνθεση της εικόνας σε πολλαπλά επίπεδα και η δημιουργία  τρισδιάστατων εικόνων υψηλής ανάλυσης (3,4) χωρίς επιπλέον έκθεση του ασθενή σε ακτινοβολία.

Διαδικασία
Εικόνα 1: Ευμέγεθες στεοχόνδρωμα εγγύς άκρου μηριαίου (σε άνδρα αθλητή 17 ετών). Φαίνεται η ανατομική σχέση του όγκου με τα μηριαία αγγεία.


Η εξέταση είναι παραπλήσια με μία απλή αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό. Γίνεται σε πολυτομικό αξονικό τομογράφο 64 τομών του Νοσοκομείου μας. Πριν από την εξέταση δε χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία του ασθενούς, παρά μόνο να είναι νηστικός για λίγες ώρες. Το ιωδιούχο σκιαγραφικό εγχύεται μέσω μικρού φλεβοκαθετήρα (16-18 G) που τοποθετείται σε μία περιφερική φλέβα του άνω άκρου. Στη συνέχεια, διενεργείται αξονική τομογραφία καθώς το σκιαγραφικό κυκλοφορεί με ελεγχόμενο ρυθμό μέσω συσκευής έγχυσης. Η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 15 min, ενώ αμέσως μετά την εξέταση δε χρειάζεται νοσηλευτική φροντίδα και δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για τις δραστηριότητες του ασθενούς.
Όπως σε όλες τις αγγειογραφικές εξετάσεις, η αντίθεση στα αγγεία επιτυγχάνεται με έγχυση σκιαγραφικού με ιώδιο, το οποίο ενέχει μικρό κίνδυνο πρόκλησης αλλεργικής αντίδρασης. Σε περίπτωση γνωστού ιστορικού αλλεργίας στο ιώδιο ή στα οστρακοειδή, ο ασθενής μπορεί να λάβει προληπτικά κορτικοστεροειδή μία μέρα πριν την εξέταση ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος. Επειδή το σκιαγραφικό μεταβολίζεται από τους νεφρούς μπορεί να έχει τοξική επίδραση σε ασθενείς με υποκείμενη νεφρική νόσο. Σε αυτή την περίπτωση , ο ασθενής μπορεί να επωφεληθεί από την ενυδάτωση, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική νεφρική λειτουργία. Γι ‘ αυτό κρίνεται απαραίτητη η λήψη ακριβούς ιστορικού πριν την εξέταση ώστε να  εντοπιστούν οι παράγοντες κινδύνου ή οι αντενδείξεις. Σαφώς η περίπτωση εγκυμοσύνης ρωτάται πάντα κατά τη λήψη του ιστορικού, ενώ σε περίπτωση λοχείας, η ασθενής συμβουλεύεται να αποφύγει το θηλασμό για 24 ώρες μετά την εξέταση, ώστε να ολοκληρωθεί η απέκκριση του σκιαγραφικούΗ έκθεση των ασθενών στην ιονίζουσα ακτινοβολία αυξάνεται συνεχώς καθώς η τεχνική της αξονικής τομογραφίας χρησιμοποιείται ευρέως  επομένως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ελάττωση της ακτινοβολούμενης δόσης και την αποφυγή περιττής έκθεσης σε αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται με τους νεώτερους πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους και την ανάπτυξη πρωτόκολλων σάρωσης υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων ακτινολόγων με στόχο πάντα τη μικρότερη επιβάρυνση του ασθενούς.

Πλεονεκτήματα
Εικόνα 2: (Άνδρας, 73 ετών με) λιποσάρκωμα εντοπιζόμενο στην ιγνυακή κοιλότητα με παρεκτόπιση και στενώση της ιγνυακής αρτηρίας.


Στο παρελθόν η κλασσική και η ψηφιακή αγγειογραφία αποτελούσαν το «gold standard» στη διάγνωση περιφερικής αγγειακής νόσου. Πρόκειται για μεθόδους που εξασφαλίζουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια με επεμβατικές τεχνικές. Απαιτούν την τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα σε μεγάλη αρτηρία ή φλέβα, ενδεχόμενη αναλγησία και νοσηλευτική φροντίδα πριν και μετά την εξέταση και αντενδείκνυνται σε ασθενείς με διαταραχές στην πήξη του αίματος, ή υπό αντιπηκτική αγωγή.
Σήμερα, η αξονική αγγειογραφία παρουσιάζει πάνω από 92% ευαισθησία και 96,2% ειδικότητα και συνολική ακρίβεια μεγαλύτερη του 95,5% στην εκτίμηση της περιφερικής αγγειακής νόσου, ευρήματα που παρουσιάζουν μέγιστη συσχέτιση με αυτά της ψηφιακής αγγειογραφίας (6,7) συνδυάζοντας μικρότερη νοσηρότητα, έκθεση σε ακτινοβολία (σημαντικό για τους ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε επανειλημμένες εξετάσεις), είναι καλύτερα ανεκτή από τον ασθενή, είναι ταχύτερη και έχει μικρότερο κόστος (8,9).
Σε σύγκριση με τη μαγνητική αγγειογραφία που είναι και αυτή μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η αξονική αγγειογραφία πλεονεκτεί όσον αφορά στο χρόνο εξέτασης, την απουσία artifacts προερχόμενων από τις μεταλλικές προθέσεις και τα εμφυτεύματα, το αίσθημα κλειστοφοβίαςτην καλύτερη απεικόνιση των μικρών αγγείων  και τέλος, το κόστος (10,11). Συγκριτικά με το Doppler, η CTA εξαρτάται λιγότερο από το χειριστή- ακτινολόγο, είναι πιο ανεκτή από τον ασθενή και προτιμάται από τους χειρουργούς  καθώς οι εικόνες της έχουν παρόμοια μορφή με αυτή της κλασσικής αγγειογραφίας με τις οποίες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι (12).

Μειονεκτήματα
Τα μειονεκτήματα της αξονικής αγγειογραφίας είναι η χρήση σκιαγραφικού και ακτινοβολίας, αδυναμία ξεχωριστής απεικόνισης αρτηριών και φλεβών  και η μειωμένη ακρίβεια σε περιπτώσεις  σοβαρής αγγειακής ασβεστοποίησης ή αποτιτάνωσης (13,14). Επίσης, λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων απαιτείται ικανός χρόνος για την ανασύσταση των εικόνων ενώ δε δίδεται η δυνατότητα παρέμβασης, όπως συμβαίνει με την κλασσικές αγγειογραφικές μεθόδους. Παρά τους περιορισμούς αυτούς  η συντριπτική πλειοψηφία των εξετάσεων που πραγματοποιήσαμε θεωρήθηκαν αρκετά διαγνωστικές ώστε να αποφευχθεί η πιο επεμβατική απεικόνιση.

Η αξονική αγγειογραφία στην κλινική πράξη
Εικόνα 3: Χονδροσάρκωμα λεκάνης (ασθενούς 52 ετών) που προβάλει προς την πύελο, παρεκτοπίζει την έξω λαγόνιο και διηθεί την έσω λαγόνιο αρτηρία


Το πρόσθετο όφελος της ελικοειδούς CT είναι η ταυτόχρονη λεπτομερής τρισδιάστατη απεικόνιση των εξωαγγειακών δομών από πολλαπλές οπτικές γωνίες εξασφαλίζοντας την ακριβή εκτίμηση των ανατομικών σχέσεων του όγκου με τα γύρω ευγενή στοιχεία(15). Με την ειδική επεξεργασία των δεδομένων παρέχονται τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ανάλυσης των οστικών δομών αλλά και των μαλακών μορίων, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη οπτικοποίηση του χειρουργικού πεδίου. Έτσι, παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στο χειρουργό σχετικά με την επιλογή της χειρουργικής τεχνικής και της προσπέλασης ώστε να  μειώνονται οι περιττές παρεμβάσεις και οι διεγχειρητικές επιπλοκές και να εξασφαλίζεται η επιτυχής έκβαση του χειρουργείου(16,17). Δεδομένης της αυξημένης εμπειρίας και της πολυπλοκότητας στην χειρουργική διάσωσης μέλους, έχει γίνει ουσιώδης ο καθορισμός του εξατομικευμένου αγγειακού παράγοντα και της ακριβούς ανατομικής σχέσης των μυοσκελετικών όγκων με τις εγγύς νευραγγειακές δομές πριν την χειρουργική εκτομή, ειδικά για ανατομικές περιοχές όπως η λεκάνη και η ιγνυακή κοιλότητα ή το εγγύς άκρο της κνήμης όπου οι αγγειακές παραλλαγές είναι κοινές και η ανατομία είναι πολύπλοκη. Η αξονική αγγειογραφία επιτρέπει ολοκληρωμένο διαγνωστικό workup σε όλους τους μυοσκελετικούς όγκους, οστικούς ή μαλακών μορίων, καλοήθεις ή κακοήθεις, πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς προσθέτοντας ένα επίπεδο ακρίβειας στις χειρουργικές επεμβάσεις.
Η αξονική αγγειογραφία συμβάλλει στον προεγχειρητικό σχεδιασμό της διάσωσης μέλους και στην εκτομή των όγκων με ασφαλή ογκολογικά όρια, διευκολύνει στην εντόπιση της νέας θέσης των αγγείων στις περιπτώσεις που αυτά έχουν παρεκτοπιστεί από τη νεοπλασματική μάζα, δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αιμάτωση των όγκων και βοηθάει στο γενικό προεγχειρητικό σχεδιασμό. Η εμπειρία μας με την χρήση της αξονικής αγγειογραφίας ανέδειξε σαφώς την αποτελεσματικότητά της ως μία νέα πολλά υποσχόμενη , γρήγορη, ακριβής, ασφαλής και μία μη επεμβατική μέθοδος  εκλογής στη χειρουργική διάσωσης μέλους των μυοσκελετικών όγκων με επινέμηση των αγγειακών δομών.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου στην Αταλάντη Φθιώτιδας

Ημ/νίες: 1 - 3 Απριλίου.

Χώρος: Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Ραντεβού από 19/3 - 22/3: 22333 50030 (09:00 - 13:00).

Πηγή

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας στο Δομοκό Φθιώτιδας

Ημ/νίες: 28 - 29 Μαρτίου.

Χώρος: Κέντρο Υγείας Δομοκού.

Ραντεβού από 11/3: 22320 22900 (08:00 - 13:00, κκ. Ντεμάδη & Αυγέρη).

Πηγή

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Καρκίνος μαστού: Από το χθες στο σήμερα. Αύριο;"

Ξενοδοχείο Limeni Village, Λιμένι Λακωνίας
24-25 Μαΐου 2013
Με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας, το επιστημονικό συνέδριο θα λάβει χώρα για πρώτη φορά στην ιστορική Λακωνία και θα έχει ως στόχο την ενημέρωση των ιατρών και επιστημόνων της ευρύτερης περιοχής για τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα της ογκολογίας.

Ελπίδα του επιστημονικού συνεδρίου είναι να αποτελέσει θεσμό για την περιοχή και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με ένα υψηλό επιστημονικό επίπεδο και εξέχοντες προέδρους, ομιλητές και προσκεκλημένους.

Στόχος του είναι η δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ συνεδέλφων, το μοίρασμα εμπειριών από την καθημερινή κλινική πράξη και η μεταλαμπάδευση της γνώσης στη νέα γενιά επιστημόνων.

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.

Ο Πρόεδρος

Dr. Βασίλειος Μπαρμπούνης

Παθολόγος – Ογκολόγος
Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο»
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας

Ο Γ. Γραμματέας

Dr. Γεώργιος Ασημακόπουλος

Χειρουργός Μαστού
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μαστού

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Conference Management, PR & Communication:

GK advertising
Τηλέφωνα: 2108764725, 2108764705
Φαξ: 210 8764877
Κινητά: 6945597848, 6932342935
Email: info@gkad.gr
Site: www.gkad.gr

Φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ


Διοργάνωση
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Μαρτίου 2013, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ.

Η ειδική τιμή για εγγραφή ακτινολόγων είναι 100€

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Γραμματεία – Πληροφορίες – Εγγραφές:

Theotokis Travel Congresses
Lufthansa City Center
Fax: 0030 210 6846676
www.theotokistravel.gr
Πηγή

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Οδηγίες και συστάσεις για τη μείωση της δόσεις στα χέρια των εργαζομένων στην Πυρηνική Ιατρική


Κατά την προετοιμασία και χορήγηση ραδιοφαρμάκων σε εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής το προσωπικό χρησιμοποιεί ανοικτές πηγές ραδιενεργών υλικών. Εξαιτίας της πολύ μικρής απόστασης των χεριών των εργαζομένων από της πηγές ακτινοβολίας, η δόση που αναμένεται να καταγραφεί στα χέρια είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Για το λόγο αυτό η δοσιμέτρηση των χεριών είναι αναγκαία στην Πυρηνική Ιατρική.


Για τη δοσιμέτρηση στα χέρια το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ διαθέτει δοσίμετρα καρπού και δακτύλου. Να σημειωθεί ότι τα δοσίμετρα αυτά πρέπει να φέρονται στο σημείο που θα λάβει τη μεγαλύτερη δόση.
Για τις εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής, προτείνεται η χρήση δοσιμέτρων δακτύλου λόγω της εγγύτητάς τους στην πηγή ακτινοβόλησης.


Τα προτεινόμενα δοσίμετρα είναι δύο ειδών: για πεδία φωτονίων (γ) και για μικτά πεδία (β και γ). Τα πρώτα έχουν έναν ανιχνευτή καλυμμένο με φίλτρο πλαστικού, ενώ τα δεύτερα έχουν δύο
ανιχνευτές (ο ένας πίσω από τον άλλον) καλυμμένους με ένα λεπτό φίλτρο αλουμινίου. Σε πρόσφατη Ευρωπαϊκή άσκηση διασύγκρισης στην οποία συμμετείχε η ΕΕΑΕ, το δοσίμετρο
δακτύλου είχε την καλύτερη απόκριση από τα υπόλοιπα 36 που συμμετείχαν.

Το καταγραφόμενο μέγεθος είναι το ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 0,07mm, Ηp(0,07). Στον κανονισμό ακτινοπροστασίας το όριο της ετήσιας ισοδύναμης δόσης για τα άκρα καθορίζεται σε 500mSv.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ:
1. Η δοσιμέτρηση των χεριών είναι αναγκαία στην Πυρηνική Ιατρική.
2. Τα δοσίμετρα τύπου δακτύλου είναι πιο κατάλληλα από τα δοσίμετρα καρπού στις εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής.
3. Η άκρη του αντίχειρα και του δείκτη του δευτερεύοντος χεριού είναι τα σημεία που αναμένεται να δεχτούν τη μεγαλύτερη δόση.
4. Το προτεινόμενο σημείο τοποθέτησης των δοσιμέτρων δακτύλων είναι η βάση του δείκτη του δευτερεύοντος χεριού με το ευαίσθητο τμήμα του δοσιμέτρου τοποθετημένο προς την εσωτερική επιφάνεια του χεριού.
5. Μια εκτίμηση της μέγιστης δόσης στο χέρι μπορεί να προκύψει από τον πολλαπλασιασμό της ένδειξης των δοσιμέτρων που φέρονται στη βάση του δείκτη του δευτερεύοντος χεριού, με το συντελεστη 6.
Το δοσίμετρο δεν προστατεύει από την ακτινοβολία αλλά ενημερώνει για τη δόση που δέχεται ο εργαζόμενος  συμβάλλοντας έτσι στην υιοθέτηση πρακτικών για τη μείωσή της. 


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ:
1. Φιαλίδια και σύριγγες πρέπει να είναι θωρακισμένα.
2. Τα διάφορα μέσα για την αύξηση της απόστασης μεταξύ δακτύλων και πηγής (π.χ. λαβίδες), είναι πολύ αποτελεσματικά για τη μείωση της δόσης.
3. Η γρήγορη εργασία δεν είναι επαρκής για τη μείωση της δόσης. Ο συνδυασμός της χρήσης θωρακίσεων και της αύξησης της απόστασης είναι μέθοδοι πολύ αποτελεσματικές για τη μείωση της δόσης.
4. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση σχετικά με τις σωστές πρακτικές (π.χ. σχεδιασμός διαδικασίας, επανάληψη διαδικασιών με τη χρήση μη ραδιενεργών πηγών, εκτίμηση δόσεων) είναι παράγοντες σημαντικοί για τη μείωση της δόσης.
Πηγή

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Κινητή Μονάδα Μαστογράφου: Μακρακώμη Φθιώτιδας

Ημ/νίες: 12 - 14 Μαρτίου.

Χώρος: Κέντρο Υγείας Μακρακώμης.

Ραντεβού: 6946132706 (09:00 - 14:00).

Πηγή

Κινητή Μονάδα Μαστογράφου: Αρχάνι Φθιώτιδας

Ημ/νίες: 11 Μαρτίου.

Χώρος: Πλατεία Αρχανίου.

Ραντεβού: 6947479679 (09:00 - 14:00).

Πηγή

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

16o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013

Η Ακτινολογική Εταιρία Νοτιοδυτικής Ελλάδος και το Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν το 16ο Ετήσιο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 28 - 30 Ιουνίου 2013 στο Ξενοδοχείο Porto Rio, στην Πάτρα. 
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, του Ελληνικού Κολεγίου Ακτινολογίας και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
20/5/2013
Πληροφορίες:
Γραμματεία Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Θεώνη Καπλανίδου
τηλ.  2613 603219      
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Δημήτριος Σιαμπλής, Καθηγητής Ακτινολογίας
Δ/ντής Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Κινητή Μονάδα Μαστογράφου στο Καρπενήσι

Ημ/νιες : 8 - 10 Μαρτίου

Χώρος : Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου

Ραντεβού : 22370-23306 (09.00 - 13.00)

Πηγή