Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Η ακτινολογία σήμερα και οι νεότατες εξελίξεις


Οι νεότατες εξελίξεις της ακτινολογίας, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στον επεμβατικό τομέα, παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, τον Δεκέμβριο του 2010. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο συγκεκριμένο συνέδριο στα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ακτινολογία.
‘Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Καθηγητής Ακτινολογίας, κ. Στριγγάρης, η αλματώδης ανάπτυξη της Ακτινολογίας και των ποικίλων απεικονιστικών τεχνικών κατά τις
τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο αριθμό εξετάσεων που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων. Παρόλο που το ζητούμενο είναι οι εξετάσεις αυτές να χρησιμοποιούνται επ’ ωφελεία των εξεταζομένων, η ελλειπής γνώση όλου του εύρους των τεχνικών απεικόνισης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σφάλματα κατά την παρακολούθηση των ασθενών.
Επιπλέον, μία απεικονιστική εξέταση που πιθανώς να είναι χρήσιμη για μια ομάδα πληθυσμού, μπορεί να είναι λιγότερο επωφελής για μία άλλη.
Μία τεχνική που είναι διαθέσιμη στα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί σε ένα απομακρυσμένο αγροτικό ιατρείο. Μία εξέταση μπορεί να πρέπει να προτιμηθεί από μία άλλη που ενδεχομένως επιβαρύνει τον ασθενή με ιονίζουσα ακτινοβολία ή είναι ακριβότερη.
Ο Οδηγός Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων στην Ακτινολογία, της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, συνεχίζει ο κ. Στριγγάρης, επιχειρεί να βοηθήσει την καθημερινή προσπάθεια για την καλύτερη απεικονιστική διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών, διευκολύνοντας σε αυτό τον τομέα Ακτινολόγους και Κλινικούς Ιατρούς. Επιπλέον, απευθύνεται στους φορείς της Πολιτείας που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της χρήσης, και κατά συνέπεια του αντίστοιχου κόστους, όλων των απεικονιστικών τεχνικών που υπάρχουν διαθέσιμες στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
Έτσι η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία συγκρότησε ομάδα εργασίας η οποία μελέτησε το θέμα, εισηγήθηκε, και η Εταιρεία προχώρησε στην εκτύπωση εγχειριδίου – οδηγού όπου αναφέρονται αναλυτικά τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα ανά νόσημα στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
Επίσης, στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αλγόριθμοι που καθορίζουν την προτεραιότητα κάθε εξέτασης ανάλογα με τις επιστημονικές απαιτήσεις για σωστή διάγνωση, αλλά και το κόστος.
Η θεματολογία του Συνεδρίου, επικεντρώθηκε κυρίως στα κάτωθι σημεία:

  • Στις εφαρμογές των νέων υπερσύγχρονων ταχύτατων πολυτομικών αξονικών τομογράφων που λαμβάνουν πλέον 256 τομές το δευτερόλεπτο και σαρώνουν ολόκληρο το σώμα σε χρόνους λίγων δευτερολέπτων. Οι υπερσύγχρονοι αυτοί πολυτομικοί τομογράφοι παρέχουν πλέον εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες σε όργανα, όπως η καρδιά, αναίμακτα, δίνοντας εξαιρετικά ασφαλείς πληροφορίες για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων, των αγγείων του εγκεφάλου, των αγγείων της κοιλιάς ως και των αγγείων των άνω και κάτω άκρων. Η δυνατότητα που παρέχουν τα εν λόγω μηχνήματα για ανασύνθεση των εικόνων σε τρία επίπεδα παρέχει στους κλινικούς γιατρούς εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση
  • Iδιαίτερη μνεία έγινε στην ψηφιακή μαστογραφία, η οποία λόγω της πολύ διακριτικής της ικανότητας δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης μικρών αρχομένων νεοπλασιών εκ του μαστού οι οποίοι πλέον με την κατάλληλη αγωγή σήμερα θεωρούνται ιάσιμοι. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί η χρησιμότητα της ευαισθητοποίησης του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδας στη χρησιμότητα του προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου.
  • Έγινε εκτεταμένη αναφορά στις σύγχρονες εφαρμογές του μαγνητικού συντονισμού, που αφορούν κατά κύριο λόγο τις λειτουργικές δοκιμασίες (Functional MRI), οι οποίες αναδεικνύουν τη λειτουργική συμπεριφορά των παθολογικών εστιών ιδία εκ του κεντρικού νευρικού συστήματος που σχετίζονται με ψυχικά νοσήματα ή διαταραχές στη συμπεριφορά, όπως η νόσος του Alzheimer. Επίσης, αναλύθηκαν οι νεότατες εφαρμογές με χρήση υπερταχείων ακολουθιών οι οποίες περιορίζουν θεαματικά το χρόνο της εξέτασης και με τις οποίες επιτυγχάνεται η ανάδειξη παθολογικών εστιών εκ των διαφόρων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος σε εξαιρετικά μικρούς χρόνους και οι οποίες βρίσκουν ευρεία εφαρμογή ιδία σε ογκολογικά περιστατικά.
  • Έγινε επίσης αναφορά στην ελληνική εμπειρία από τη χρήση του PΕT CT, μια μέθοδο που συνδυάζει τη γ κάμερα με τον πολυτομικό αξονικό τομογράφο, η οποία έχει ευρεία εφαρμογή στην ογκολογία. Με το PET CT δίνονται απαντήσεις για το αν υπάρχουν ενεργείς ή όχι εστίες από τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος οι οποίες δεν είναι πολλές φορές δυνατόν να καθοριστούν μόνο με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους.
  • Πολλές συνεδρίες του Ακτινολογικού Συνεδρίου ήταν αφιερωμένες στην επεμβατική ακτινολογία. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων ακτινολόγων ασχολούνται πλέον με την επεμβατική ακτινολογία, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, προσφέροντας πλέον θεραπευτικές λύσεις χωρίς μεγάλη επιβάρυνση του ασθενούς, περιορίζοντας θεαματικά την παραμονή στο νοσοκομείο και προσφέροντας θεραπεία σε καταστάσεις οι οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν δυνατόν να δοθεί χειρουργικά.
Μπορούμε πλέον να ισχυριστούμε, σύμφωνα με τον κ. Στριγγάρη, ότι ο Έλληνας ασθενής βρίσκει πλέον στην Ελλάδα Έλληνες επεμβατιστές ακτινολόγους οι οποίοι διενεργούν όλες, ακόμη και τις πλέον σύγχρονες και πολύπλοκες επεμβατικές πρακτικές.
Μέσα από τις επιστημονικές δραστηριότητες του 17ου Πανελλήνιου Ακτινολογικού Συνεδρίου προκύπτει σαφώς ότι οι Έλληνες ακτινολόγοι διαθέτουν την απαραίτητη σύγχρονη τεχνολογία αλλά κυρίως την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, ώστε να αξιοποιούν με το δυνατό καλύτερο τρόπο τα μέσα που τους παρέχονται, ώστε ο Έλληνας ασθενής να βρίσκει στον τόπο του την καλύτερη δυνατή διάγνωση και θεραπεία χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να καταφεύγει πλέον στο εξωτερικό.

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου