Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Ποιές άλλες τεχνικές χρησιμοποιούνται στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού;


Οι Υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας είναι μέθοδος που δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία και επιτρέπει στα χέρια έμπειρου απεικονιστή να λύσει προβλήματα που αφορούν:
  • ψηλαφητό εύρημα στο μαστό
  • μαστογραφικό εύρημα που χρειάζεται διευκρίνιση
  • μελέτη προθεμάτων σιλικόνης μαστού
Η υπερηχητική μαστογραφίαείναι η εξέταση εκλογής σε νεαρές γυναίκες

μικρότερες των 30 ετών και αποτελούν συμπληρωματική εξέταση σε γυναίκες με πυκνούς μαστογραφικά μαστούς.
Κατευθύνουν με ακρίβεια βιοψίες βλαβών που απεικονίζονται υπερηχοτομογραφικά.
Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστού είναι μέθοδος που δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία και επιτρέπει την ανίχνευση διηθητικών καρκίνων με ευαισθησία που πλησιάζει το 100%. Επιτρέπει την ανίχνευση αψηλάφητων βλαβών που δεν απεικονίζονται μαστογραφικά η υπερηχοτομογραφικά.
 

Για τις γυναίκες που δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα οι ιατρικές οδηγίες είναι οι εξής:
• Γυναίκες από 20 ετών πρέπει
να κάνουν αυτοεξέταση κάθε μήνα.
• Γυναίκες από 40 ετών πρέπει να κάνουν
προληπτική μαστογραφία κάθε 1 - 1.5 έτος.
• Γυναίκες με προσωπικό ή οικογενειακό
ιστορικό καρκίνου του μαστού πρέπει να ξεκινούν από 35 ετών μαστογραφικό έλεγχο.
Χρησιμοποιείται σε:
• Γυναίκες με βεβαιωμένο καρκίνο του μαστού στον αποκλεισμό άλλης αφανούς εστίας.
• Στην ακριβή εκτίμηση της έκτασης του καρκίνου αλλά και τη μελέτη υπολειμματικής νόσου σε χειρουργημένες γυναίκες.
• Στην ανίχνευση πρωτοπαθούς εστίας με παρουσία διηθημένου από καρκίνο του μαστού λεμφαδένα.
• Στην εκτίμηση της απάντησης σε χημειοθεραπεία.
• Σε ειδικές περιπτώσεις σαν προληπτική εξέταση σε γυναίκες με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού οι φορείς γενετικής μετάλλαξης της νόσου.
• Στη μελέτη προθεμάτων μαστού.
 Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου