Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο κύημα

Ανάλογα με τη φάση ανάπτυξής του οι επιδράσεις της ακτινοβολίας στο κύημα είναι: 

 1η φάση (1η - 2η εβδομάδα): 
  Στην αρχή της κύησης, όταν ο αριθμός των κυττάρων είναι μικρός, η ακτινοβολία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχημένη εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στο βλεννογόνο ή το θάνατο του κυήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση, η εγκυμοσύνη δε θα γίνει αντιληπτή. Εφόσον η εγκυμοσύνη συνεχισθεί, θεωρείται ότι το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα εμφανίσει βλάβες εξαιτίας της ακτινοβόλησης, χωρίς ωστόσο οι στοχαστικοί κίνδυνοι (απώτερα αποτελέσματα) να μπορούν να αποκλεισθούν τελείως. Η φάση αυτή θεωρείται χαμηλού κινδύνου.

   2η φάση (3η - 8η εβδομάδα):
  Κατά τη διάρκειά της, και για δόσεις στο κύημα μεγαλύτερες των 100 mSv , υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης δυσπλασίας. Η πιθανότητα αυτή αυξάνεται κατά τη   διάρκεια του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και της διαφοροποίησης των αναπτυσσόμενων οργάνων. Οι επιδράσεις της ακτινοβολίας κατά τη φάση αυτή αφορούν και τους στοχαστικούς κινδύνους (απώτερα αποτελέσματα) με ποσοστό 0,015% ανά 1 mSv (βλ. παραπάνω).


   3η φάση (8η εβδομάδα - τοκετός):
  Το πρώτο διάστημα (8η - 15η εβδομάδα) της φάσης αυτής, κατά το οποίο συντελείται η βασική διάπλαση του κεντρικού νευρικού συστήματος, έκθεση του εμβρύου σε υψηλές δόσεις (πάνω από 100 mSv ) μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του δείκτη νοημοσύνης. Θεωρείται ότι 100 mSv μειώνουν το δείκτη νοημοσύνης του παιδιού κατά 3 μονάδες. Παρόλα αυτά, το έμβρυο δεν αναμένεται σε καμία περίπτωση να λάβει τόσο υψηλή δόση κατά τις συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις. Οι επιδράσεις της ακτινοβολίας κατά τη φάση αυτή αφορούν κυρίως τους στοχαστικούς κινδύνους (απώτερα αποτελέσματα) με ποσοστό 0,015% ανά 1 mSv.


  Πηγή

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Εφαρμογές του SPECT/CT στην κλινική Πυρηνική Ιατρική

Η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης:

Σας προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ SPECT/ CT ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 στην Αίθουσα Αμφιτρύων 2, ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Ελπίζουμε στη συμμετοχή σας, για την επιτυχή έκβαση της ημερίδας.

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 3 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ (http://www.speg.gr/spect.pdf) για να δείτε το πρόγραμμα.

Γραμματεία της εκδήλωσης: SPEG consulting 210 5238777

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Καρκίνος μαστού συνεχιζόμενος με κύηση

Γάκη Βασιλική, MD, PhD Χειρουργός, Κέντρο Μαστού Νοσοκομείο ΙΑΣΩ


Ως καρκίνος μαστού σχετιζόμενος με κύηση (ΚΜΣΚ) ορίζεται ο καρκίνος του μαστού που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης , του θηλασμού μέχρι και ένα έτος μετά. 
Η συχνότητα του ΚΜΣΚ είναι 1/3000 κυήσεις στην ηλικία 32-38 και προβλέπεται η αύξηση του, καθώς η καθυστέρηση τεκνοποίησης  θα έχει ως αποτέλεσμα να συμπίπτει συχνότερα η ηλικία κύησης με την ηλικία που αυξάνεται η συχνότητα της νόσου.
Ο ΚΜΣΚ έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια βιολογική συμπεριφορά με τον καρκίνο του μαστού στο γενικό πληθυσμό.  Η πρόγνωση του ανά στάδιο και ηλικία είναι η ίδια. Η διαφορά είναι ότι συνήθως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση της διάγνωσης με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των καρκίνων της κύησης να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο  με 50-75% των περιστατικών να εμφανίζουν  διήθηση επιχωρίων λεμφαδένων.
Η  αλλαγή του μεγέθους και της μορφολογίας των μαστών της εγκυμονούσης γυναίκας, που κάνει δυσχερή τη κλινική εξέταση, η απουσία ελέγχου με μαστογραφία και η αποφυγή διερεύνησης ψηλαφητών βλαβών, αποτελούν τις κύριες αιτίες της καθυστερημένης διάγνωσης. 
Ο ρόλος του γυναικολόγου είναι σημαντικός στη πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού κατά τη διάρκεια της κύησης. Όλες οι γυναίκες άνω των 35 ετών που θέλουν να τεκνοποιήσουν θα πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία. Κατά τη διάρκεια της κύησης είναι απαραίτητη η κλινική εξέταση των μαστών σε τακτά χρονικά διαστήματα και η διερεύνηση των ψηλαφητών ευρημάτων απεικονιστικά και ιστολογικά.
Το υπερηχοτομογράφημα είναι η εξέταση εκλογής σε περίπτωση ψηλαφητής βλάβης. Απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο θα καθοδηγήσει τον θεράποντα. Η κυτταρολογική εξέταση καλό είναι να αποφεύγεται, γιατί  λόγω υπερπλαστικών αλλοιώσεων του μαστού δεν είναι αξιόπιστη. Η  ιστολογική διερεύνηση των ευρημάτων αποτελεί το δεύτερο βήμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας , η βιοψία εκτομής χειρουργικά είναι απαραίτητη. Η γενική αναισθησία είναι ασφαλής σε όλα τα τρίμηνα της κύησης και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη μητέρα ή το έμβρυο.
Σε περίπτωση ιστολογικής ταυτοποίησης κακοήθειας , η μαστογραφία είναι απαραίτητη για το καθορισμό της χειρουργικής θεραπείας. Η σταδιοποίηση της νόσου τροποποιείται με σκοπό την προστασία του εμβρύου από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Ακτινογραφία θώρακος, υπερηχοτομογράφημα ήπατος και μαγνητική τομογραφία οστών χωρίς  τη χορήγηση σκιαγραφικού αποτελούν ασφαλείς εξετάσεις. 
Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού εξαρτάται από τη βιολογία του όγκου, το στάδιο της νόσου, την ηλικία της γυναίκας και την ηλικία κύησης. Η διακοπή της εγκυμοσύνης , ως  θεραπευτικός χειρισμός δε προσφέρει όφελος στη γυναίκα. Παρ όλα αυτά η απόφαση της γυναίκας να συνεχίσει ή όχι την εγκυμοσύνη της είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων (ηλικία, ύπαρξη άλλων παιδιών, ηλικία κύησης, στάδιο νόσου) και πρέπει να γίνεται σεβαστή μετά από πλήρη ενημέρωση από τους θεράποντες ιατρούς.
Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να γίνει σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης  και τα κριτήρια είναι τα ίδια με αυτά του γενικού πληθυσμού.
 Η Ακτινοθεραπεία αντενδείκνυται σε όλη τη διάρκεια της κύησης  και χορηγείται, αν κριθεί απαραίτητο μετά το τέλος αυτής.
 Η χημειοθεραπεία απαγορεύεται στο πρώτο τρίμηνο (μέχρι 14η εβδομάδα),που τελείται η οργανογένεση, ενώ μπορεί να δοθεί με σχετική ασφάλεια για το έμβρυο, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.  Καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης και γέννηση λιποβαρών εμβρύων, αποτελεί τη κύρια επιπλοκή της χημειοθεραπείας. Προ της έναρξης της Χημειοθεραπείας είναι απαραίτητος ο λεπτομερής έλεγχος του εμβρύου για τυχόν καθυστέρηση της ανάπτυξης και συγγενείς ανωμαλίες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας η κύηση παρακολουθείται ως κύηση υψηλού κινδύνου .  
Η ορμονοθεραπεία (ταμοξιφένη),  τα διφωσφωνικά και το trastuzumab απαγορεύονται σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης , λόγω σοβαρών επιπλοκών στην ανάπτυξη του εμβρύου.
Συμπερασματικά ο ΚΜΣΚ, αποτελεί ένα από τους συχνότερους καρκίνους κατά τη διάρκεια της κύησης. Η αξιολόγηση όλων των κλινικών ευρημάτων από το Γυναικολόγο- Μαιευτήρα, και η ιστολογική διερεύνηση αυτών, χωρίς καθυστέρηση, αποτελεί το καλύτερο τρόπο πρώιμης διάγνωσης. 
Η διακοπή της κύησης δεν αποτελεί θεραπευτικό χειρισμό.Η θεραπευτική προσέγγιση τροποποιείται με στόχο τόσο  την  ασφάλεια του  εμβρύου, όσο και  τη σωστή και γρήγορη αντιμετώπιση της μητέρας.  

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Ακτινολογικές προβολές δοντιών

Πανοραμική ακτινογραφία

Η πανοραμική ακτινογραφία έχει καθιερωθεί ως η πολυτιμότερη και χρησιμότερη ακτινογραφική εξέταση στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη για τον πλήρη έλεγχο του οδοντικού φραγμού. Η πανοραμική ακτινογραφία είναι η μοναδική ακτινογραφική τεχνική που δίνει τη δυνατότητα στον Οδοντίατρο να δει σε μια εικόνα όλα τα δόντια και τα οστά τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου, καθώς και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάγνωση οδοντικών παθήσεων, για το σχεδιασμό θεραπειών ή χειρουργικών επεμβάσεων και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας ή επέμβασης.
Ο τρόπος λήψης της είναι αρκετά απλός και πραγματοποιείται με μια πλήρη περιστροφή του πανοραμικού μηχανήματος γύρω από την κεφαλή του ασθενούς . Προϋπόθεση για την ορθή λήψη της πανοραμικής ακτινογραφίας είναι η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς στο πανοραμικό μηχάνημα, ώστε να εξαλειφθούν ανεπιθύμητες επιπροβολές στις περιοχές οδοντιατρικού ενδιαφέροντος.
Ο χρόνος λήψης της Πανοραμικής ακτινογραφίας δεν ξεπερνά τα 9 δευτερόλεπτα (κάτω από 8sec για τα παιδιά) και η δόση ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται είναι κατά πολύ μικρότερη (τουλάχιστον 4-5 φορές μικρότερη) από τη δόση ακτινοβολίας για μια ακτινογραφία θώρακος.
Η υψηλή διαγνωστική αξία των Πανοραμικών ακτινογραφιών σε συνδυασμό με την χαμηλή δόση ακτινοβολίας, την καθιστούν ως πρώτη επιλογή για τη μελέτη τερηδόνων ή περιοδοντικών νοσημάτων, και μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να γίνονται συμπληρωματικά οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες. Προϋπόθεση βέβαια, είναι η Πανοραμική ακτινογραφία να έχει ληφθεί με σωστή τεχνική από σύγχρονα ακτινογραφικά μηχανήματα.

Ενδείξεις Πανοραμικής

 • Σε νέα άτομα που βρίσκονται σε μικτή οδοντοφυΐα για θεραπευτικούς ή/και ορθοδοντικούς λόγους, προκειμένου να αξιολογηθεί η σκελετική και οδοντική ανάπτυξη, καθώς και να αξιολογηθούν οι φρονιμίτες.
 • Σε ασθενείς στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν προσθετικές αποκαταστάσεις ή οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα, έτσι ώστε να γίνει μια αρχική προεγχειρητική αξιολόγηση ή ένα συνολικό σχέδιο θεραπείας.
 • Σε υποψία έγκλειστου δοντιού.
 • Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισθεί στο πρόσωπο.
 • Σε ασθενείς με προβλήματα στην κροταφογναθική διάρθρωση.
 • Σε ασθενείς με κυστικές αλλοιώσεις στη γνάθο τους.
 • Σε ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να χειρουργηθούν στη γνάθο για οποιονδήποτε λόγο.

Πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία

 Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι μια τυπική πλάγια ακτινογραφία του κρανίου, αλλά αποτελεί το σημαντικότερο μέσο μελέτης και διερεύνησης της αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.
Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία χρησιμοποιείται κυρίως στην ορθοδοντική για τον ακριβή προσδιορισμό αποστάσεων και γωνιών μεταξύ των οστών των γνάθων και των μαλακών μορίων του προσώπου. Με αυτή μπορεί επίσης να μελετηθεί η σχέση μεταξύ των οστικών μορίων (άνω και κάτω γνάθος), η σχέση μεταξύ των δοντιών και η σχέση μεταξύ των οστικών μορίων και των δοντιών. Επίσης, μπορεί να μελετηθεί η θέση και η σχέση των μαλακών μορίων (χείλη, μύτη κλπ) ως προς το οδοντοσκελετικό υπόστρωμα του προσώπου.
Οι σταθερές συνθήκες λήψης -που είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται με ακρίβεια οποτεδήποτε χρειάζεται-, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε συγκρίσιμα ακτινογραφήματα και να μελετούμε την πορεία της ανάπτυξης του προσώπου.
Ο απαιτούμενος χρόνος λήψης της εξέτασης είναι της τάξης των δεκάτων του δευτερολέπτου και συνακόλουθα η δόση ακτινοβολίας πάρα πολύ μικρή.

Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία - Full mouth ακτινογραφία

Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ακτινογραφική εξέταση στη κλινική πράξη και μπορεί να απεικονίσει με λεπτομέρεια τα δόντια και τους περιακρορριζικούς ιστούς. Πρόκειται για μια ενδοστοματική ακτινογραφία, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικού συγκρατητήρα,για τον πλήρη ακτινογραφικό έλεγχο του οδοντικού φραγμού που ονομάζεται και Full Mouth απαιτούνται συνήθως 14-15 οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες. Η διαγνωστική αξία της εξέτασης είναι σε άμεση συνάρτηση με την ορθή τεχνική λήψης στο στόμα του ασθενούς και την ενδεδειγμένη κατά περίπτωση επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας.

Δήξεως ακτινογραφία

Πρόκειται για μια ακτινογραφική τεχνική, κατά τη λήψη της οποίας χρησιμοποιείται ένα ειδικό πλακίδιο, το οποίο τοποθετείται στο μασητικό επίπεδο του ασθενούς και συγκρατείται με το κλείσιμο του στόματος. Με την εξέταση αυτή ελέγχεται (ανάλογα με τη γνάθο η οποία εξετάζεται):
 • το έδαφος του στόματος για την ύπαρξη λίθων στους σιελογόνους αδένες
 • η παρειογλωσσική εντόπιση έγκλειστων/υπεράριθμων δοντιών
 • η παρειογλωσσική επέκταση παθολογικών εξεργασιών της γνάθου
 • για τον έλεγχο εξοστώσεων
 • για τον αρχικό έλεγχο καταγμάτων της γνάθου
 • για την αναζήτηση ξένων σωμάτων σε περιπτώσεις ατυχημάτων
 • υπεράριθμων δοντιών
 • η απεικόνιση μεγάλων αλλοιώσεων των οστών
 • σε περιπτώσεις υπερωϊοσχιστιών

Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία

Η προβολή αυτή είναι κατάλληλη για την απεικόνιση καταγμάτων του σώματος, της γωνίας και του κλάδου της κάτω γνάθου και γενικά για την διερεύνηση παραμορφώσεων και σε ασυμμετρίες τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου.
Κλινικές εφαρμογές Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας ( Cone - Beam Computer Tomography, CBCT )

Η Οδοντιατρική Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) αποτελεί σήμερα την πιο σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο στην Οδοντιατρική Ακτινολογία και παρέχει τρισδιάστατες εικόνες των δομών των γνάθων και των δοντιών, με εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια. Οι πληροφορίες που παρέχει αυτή η τεχνολογία αιχμής, λόγω της απεικόνισης της 3ης διάστασης 3D αποτελούν ένα πολύτιμο βοήθημα για τον Οδοντίατρο, προκειμένου να παρέχει το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό σχεδιασμό και κλινικό αποτέλεσμα.
 • Αξιολόγηση του οστικού υποστρώματος της άνω και κάτω γνάθου για την τοποθέτηση οστεοενσωματουμένων εμφυτευμάτων
 • Διερεύνηση οστικών αλλοιώσεων
 • Εντόπιση εγκλείστων και υπεραρίθμων δοντιών
 • Απεικόνιση των ΚΓΔ
 • Απεικόνιση σχιστιών και γναθοπροσωπικών ανωμαλιών
 • Κεφαλομετρική τρισδιάστατη ανάλυση
 • Περιοδοντολογία
 • Ενδοδοντία
 • Ορθογναθική χειρουργική

Διερεύνηση οστικών αλλοιώσεων
Η απεικόνιση αλλοιώσεων των γνάθων με τη χρήση Ο.Υ.Τ. αφορά συνήθως σε κεντρικές βλάβες των γνάθων, και μπορεί να γίνει για να μελετηθεί η έκταση της βλάβης σε σχέση με παρακείμενα ανατομικά μόρια, αλλά και για να απεικονισθούν καλύτερα κάποια στοιχεία της βλάβης, που μπορεί να είναι σημαντικά για τη διαφορική διάγνωση.
Στις περιπτώσεις  κυστικών αλλοιώσεων  των γνάθων, αλλά και καλοήθων όγκων που εμφανίζονται κεντρικά σε αυτές, η Οδοντιατρική Τομογραφία μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες γύρω από:
α. την έκταση και τις διαστάσεις τους,
β. τη σχέση τους ή την επέκταση τους σε παρακείμενα ανατομικά μόρια (πχ. ρινική κοιλότητα, ιγμόρειο άντρο, πόρος κάτω φατνιακού νεύρου κλπ),
γ. τη βλάβη που έχουν προκαλέσει στο σπογγώδες οστό αλλά και στα συμπαγή πέταλα της γνάθου (πχ διάτρηση, λέπτυνση, έκπτυξη, κ.α.) και,
δ.  Το είδος της βλάβης (οστεολυτική, οστεοπλαστική, μεικτή κλπ) και το περιεχόμενο της


Εντόπιση εγκλείστων και υπεραρίθμων δοντιών
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής θέση των εγκλείστων ή/και υπεράριθμων δοντιών από την πανοραμική ή τις ενδοστοματικές ακτινογραφίες. Η Οδοντιατρική Τομογραφία διευκολύνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την εντόπιση των έγκλειστων δοντιών, των ριζών τους και τις σχέσης τους με τα παρακείμενα δόντια και ανατομικές δομές, όπως ο τομικός πόρος, το ιγμόρειο άντρο και ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου. Επίσης, με την 3D απεικόνιση δίνεται η δυνατότητα στον Ορθοδοντικό να έχει μια καλύτερη εικόνα για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το πιο ενδεδειγμένο σχέδιο θεραπείας για την κάθε περίπτωση.
Μειονεκτήματα Πανοραμικής Ακτινογραφίας
 • Υπαρξη ανατομικών προβολών στην άνω γνάθο.
 • Ασάφεια της πρόσθιας περιοχής κάτω γνάθου.
 • Δυσκολία διάκρισης γναθιαίου πόρου και γενειακού τρήματος.
 • Μη σταθερή μεγέθυνση εξαρτώμενη από την τοποθέτηση του ασθενούς.
 • Διαφορές στην αντίθεση και στην αμαύρωση.
 • Αδυναμία απεικόνισης της παρειογλωσσικής διάστασης
Πλεονεκτήματα Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας
 • Ταυτόχρονη απεικόνιση άνω και κάτω γνάθου
Στη Οδοντιατρική πράξη οι χρήσιμες τομές σε μια τομογραφία για τον Οδοντίατρο δεν είναι οι εγκάρσιες/μετωπιαίες/οβελιαίες όπως είναι στους άλλους τομείς της Ιατρικής, αλλά οι κάθετες τομές στην φατνιακή ακρολοφία. Στους Ιατρικούς Αξονικούς Τομογράφους είναι πρακτικά αδύνατον λόγω διαφορετικής παραλληλότητας να ληφθεί ταυτόχρονα τόσο η άνω όσο και η κάτω γνάθος με αποτέλεσμα να απαιτείται και δεύτερη λήψη άρα και επιβάρυνση του ασθενούς με επιπλέον ακτινοβολία.Αντίθετα, στην Οδοντιατρική Τομογραφία αρκεί μόνο μια λήψη με το κατάλληλο πεδίο απεικόνισης
 • Περιορισμός πεδίου ακτινοβόλησης
Στον Οδοντιατρικό Τομογράφο που είναι εγκατεστημένος στο Ιατρείο μας, δίνεται η δυνατότητα επιλογής του πεδίου απεικόνισης μεταξύ διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με την έκταση της περιοχής ενδιαφέροντος και τον διαγνωστικό σκοπό.
 • Δυνατότητα αποστολής της εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή και εξαγωγής της σε μορφή DICOM
Οι Οδοντιατρικές Τομογραφίες μπορούν να μελετηθούν και σε περιβάλλον Windows και έτσι τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να απεικονισθούν και να ανασυντεθούν σε οποιοδήποτε προσωπικό Η/Υ. Ακόμα και το ίδιο το λογισμικό επεξεργασίας μπορεί  να είναι διαθέσιμο και στον παραπέμποντα Οδοντίατρο, και όχι μόνο στον Ακτινολόγο Στόματος.  Έτσι, ο Οδοντίατρος πια μπορεί να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται περαιτέρω την Τομογραφία ενός ασθενούς, την ίδια στιγμή που τον έχει δίπλα του στην οδοντιατρική έδρα.
Στους σύγχρονους Οδοντιατρικούς Τομογράφους ο ασθενής είτε είναι όρθιος είτε είναι καθιστός,  με αποτέλεσμα –σε συνδυασμό με το μικρό χρόνο λήψης κάτω από 1’- να είναι ευχάριστοι ακόμα και στους πιο φοβικούς ασθενείς
Εξειδικευμένη Τεχνολογία για την απεικόνιση ΜΟΝΟ της Γναθοπροσωπικής χώρας, με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή απεικόνιση της 3ης διάστασης (3D), την εξάλειψη των ανατομικών επιπροβολών και τη δυνατότητα εντοπισμού των ανατομικών μορίων.Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: Συντρέχει λόγος ανησυχίας;

Στις καλοήθεις παθήσεις του μαστού εντάσσεται ένα πλήθος παθήσεων, αρκετές από τις οποίες δε συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και ορισμένες που θεωρείται ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης κακοήθειας. Στα συμπτώματα που συχνά εμφανίζουν οι περισσότερες καλοήθεις παθήσεις συγκαταλέγονται: Η μαστοδυνία (έντονος πόνος στο μαστό), οι ψηλαφητές αλλοιώσεις, η έκκριση υγρού από τη θηλή. Στο επιστημονικό άρθρο που θα διαβάσετε θα ενημερωθείτε για τις καλοήθεις παθήσεις που δε συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, αποτελούν όμως μια ταλαιπωρία για τις γυναίκες. Θα μάθετε τι είναι η ινοκυστική μαστοπάθεια, τι είναι οι κύστες μαστού, το ινοαδένωμα, οι φλεγμονές η γαλακτοκήλη και πολλά άλλα...
Της Φιορίτας Πουλακάκη PhD. EBSQ,
Χειρουργού Μαστού.
 
 
ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΠΑΘΕΙΑ
Πρόκειται για μία πάθηση που εμφανίζεται με συχνότητα 50% στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και περισσότερο χαρακτηρίζει την πυκνή σύσταση των μαστών παρά ουσιαστικά αποτελεί μία παθολογική κατάσταση. Πολύ συχνά προκαλεί έντονο πόνο στο μαστό (μαστοδυνία) και έκκριση από τη θηλή. Η νόσος εκδηλώνεται με την παρουσία πολλαπλών κύστεων ως αποτέλεσμα απόφραξης ή εκτασίας (διάτασης) των κεντρικών γαλακτοφόρων πόρων, αποτέλεσμα της οποίας είναι και μαστοδυνία. Η αντιμετώπιση της ήπιας μαστοδυνίας, εφόσον αυτή οφείλεται στην ινοκυστική μαστοπάθεια, είναι η αποχή από το κάπνισμα, η μείωση της κατανάλωσης καφέ ή σοκολάτας και η αντιμετώπιση του άγχους που συνυπάρχει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Εάν ο πόνος εμφανίζεται έντονος, συνιστάται η χορήγηση απλής αναλγητικής αγωγής με δραστική ουσία όπως παρακεταμόλη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη σκευάσματα και ένζυμα που βοηθούν στη μείωση του οιδήματος και της φλεγμονής.
 
ΕΚΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία συντελείται διάταση των πόρων κάτω από τη θηλή και εμφανίζεται συχνότερα σε καπνίστριες. Συνήθως εντοπίζεται με υπερηχογράφημα, ενώ συνοδεύεται από έκκριση υποκίτρινου υγρού και δεν χρήζει αντιμετώπισης.
 
ΚΥΣΤΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
Μονήρεις ή πολλαπλές, οι κύστεις μαστού συναντώνται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας από 30 έως 40 ετών και μάλιστα καπνίστριες αλλά ενδέχεται να προκληθούν και από άλλες αιτίες, όπως τραυματισμούς ή ακτινοβολία. Η τυχόν απότομη αύξηση στο μέγεθός τους μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο, εντοπισμένο πόνο. Εάν οι κύστεις «επικοινωνούν» με τους γαλακτοφόρους πόρους, κάτι που συναντάται σχετικά συχνά, συνήθως ο πόνος συνοδεύεται και με έκκριση υγρού από τη θηλή, χρώματος ανοιχτού πράσινου ή σκούρου καφέ. Η αντιμετώπιση των κύστεων ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και το περιεχόμενό τους. Σε κύστεις που το υπερηχογράφημα έχει δείξει πως δεν ξεπερνούν το 1.5 εκατοστό και δεν έχουν υπερηχογενές περιεχόμενο στο εσωτερικό τους συστήνεται απλή παρακολούθηση, ενώ όταν οι διαστάσεις των κύστεων αυξάνουν συνιστάται παρακέντηση και αποστολή του δείγματος για κυτταρολογική διερεύνηση. Όταν οι κύστεις υποτροπιάζουν συνεχώς έπειτα από επανειλημμένες παρακεντήσεις ή όταν το υπερηχογράφημα, η μαστογραφία ή η κλινική εξέταση γενούν υποψίες για το περιεχόμενό τους, τότε απαιτείται χειρουργική εκτομή και ιστολογική ταυτοποίηση.
 
ΙΝΟΑΔΕΝΩΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
Πρόκειται για καλοήθεις συμπαγείς όγκους, όπου σε υπερηχογράφημα εμφανίζονται ως καλά περιγεγραμμένη κινητή μάζα. Εμφανίζονται κυρίως στην αναπαραγωγική ηλικία, ενώ το μέγεθός τους αυξάνεται τόσο στην εγκυμοσύνη όσο και κατά τη λήψη οιστρογόνων και υποχωρούν σε συχνότητα κατά την εμμηνόπαυση. Γι’ αυτό το λόγο είναι πιθανόν η εμφάνισή τους να σχετίζεται με ορμονικούς παράγοντες. Εάν το μέγεθος του ινοαδενώματος δεν ξεπερνά τα 2 εκατοστά και η κλινική και απεικονιστική τους εικόνα δεν εγείρει καμία υποψία για πιθανή κακοήθεια, τότε συστήνεται η 6μηνη παρακολούθηση με κλινική και απεικονιστική εξέταση. Για τον ασφαλή αποκλεισμό πιθανής κακοήθειας συστήνεται να γίνεται παρακέντηση με τη χρήση λεπτής βελόνας (FNA) και περαιτέρω κυτταρολογικός έλεγχος. Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο με συνεχή υπερηχογραφήματα διαφαίνεται ότι το μέγεθος του ινοαδενώματος αυξάνει ή το σχήμα αλλάζει τότε απαιτείται χειρουργική αφαίρεσή του. Η επεμβατική αντιμετώπιση με λήψη δείγματος συστήνεται και σε περιπτώσεις όπου τα ινοαδενώματα κατά την πρώτη εξέταση βρέθηκαν να ξεπερνούν τα 2 εκατοστά ή το σχήμα τους εμφανίστηκε πολυλοβωτό.
 
ΘΗΛΩΜΑΤΑ ΠΟΡΩΝ
Μονήρη ή πολλαπλά, τα θηλώματα εμφανίζονται με συχνότερο σύμπτωμα την έκκριση από τη θηλή αιματηρού ή κιτρινωπού υγρού, είτε αυτόματα είτε με πρόκληση (πίεση της θηλής). Το μέγεθος των θηλωμάτων συνήθως παραμένει μικρό ενώ σπάνια μπορεί να γίνει αντιληπτό κάτω από τη θηλή με ψηλάφηση. Τα θηλώματα των πόρων δεν απαιτούν θεραπεία όμως συστήνεται παρακολούθησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν πρωτοεμφανίζεται το έκκριμα θα πρέπει να διερευνάται με κυτταρολογική εξέταση, ενώ εφόσον συνεχίζεται να εκκρίνεται υγρό, οι κυτταρολογικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται συχνά. Σε περίπτωση όπου ο υπερηχογραφικός έλεγχος δείξει αύξηση του μεγέθους του θηλώματος προτείνεται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του (μικροπορεκτομή) και εν συνεχεία ιστολογική ταυτοποίηση (βιοψία).
 
ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ
Φλεγμονές, όπως η μαστίτιδα και τα αποστήματα του μαστού, εμφανίζονται πιο συχνά στις θηλάζουσες μητέρες, είναι όμως πιθανόν να εμφανιστούν και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Τα μικρόβια που ευθύνονται συχνότερα για τις φλεγμονές του στήθους είναι ο Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος και ο Στρεπτόκοκκος και η αντιμετώπισή τους θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως με τη λήψη αντιβιοτικών, τα οποία συντελούν στην προφύλαξη του στήθους από το σχηματισμό αποστήματος. Αντιβιοτικά πρώτης εκλογής αποτελούν ο συνδυασμός αμοξυκιλλίνης και κλαβουλανικού οξέος ή κεφαλοσπορίνες 2ης γενιάς. Εφόσον δημιουργηθεί απόστημα, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται δείγμα από την αποστηματική κοιλότητα με παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA). Εάν η φλεγμονή δεν υποχωρεί και έχει εγκατασταθεί, τότε προτείνεται χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος.
 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΗΛΗ
Κατάσταση που παρουσιάζεται συνήθως μετά τη διακοπή του θηλασμού όπου κύστεις περιέχουν γάλα. Για την αντιμετώπισή της συστήνεται παρακέντηση για την εκκένωση της κύστης από τη συλλογή του γάλακτος, γεγονός που επιβεβαιώνει και την αρχική διάγνωση.
 
ΝΕΚΡΩΣΗ ΛΙΠΟΥΣ
Πρόκειται για μια ευαίσθητη σκληρή μάζα που προκαλείται συνήθως από τραυματισμό και δεν χρήζει αντιμετώπισης. Στον απεικονιστικό έλεγχο και συγκεκριμένα στη μαστογραφία εμφανίζεται ως αποτιτανωμένη (λευκή) μάζα.
 
ΑΜΑΡΤΩΜΑ
Πρόκειται για μια καλοήθη αλλοίωση που εμφανίζεται αρκετά σπάνια ενώ διαγιγνώσκεται απεικονιστικά με μαστογραφία. Συστήνεται η παρακολούθησή του, ενώ στην περίπτωση όπου παρουσιαστεί αλλαγή στο μέγεθός του ή στην ακτινολογική του εικόνα συνιστάται χειρουργική εκτομή.
 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΠΑΘΕΙΑ
Συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες που νοσούν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και οι οποίες, εξαιτίας των επιπλοκών της νόσου, παρουσιάζουν νευροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια. Η τυπική απεικονιστική εικόνα της διαβητικής μαστοπάθειας είναι ψηλαφητός όγκος στο μαστό, ο οποίος έπειτα από βιοψία αποδεικνύεται καλοήθης. Μετά την ιστολογική διερεύνηση δεν χρειάζεται περαιτέρω αντιμετώπιση.

 

Και οι άντρες πρέπει να εξετάζονται για οστεοπόρωση

Λιγότερο σε σχέση με τις γυναίκες εξετάζονται οι άντρες για οστεοπόρωση, αναφέρει νέα έρευνα. Ερευνήτρια δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται η οστεοπόρωση γυναικείο πρόβλημα.

Οι άντρες είναι πολύ λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις γυναίκες να εξετάζονται για οστεοπόρωση, παρόλο που έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν χειρότερες συνέπειες από την πάθηση, αναφέρει νέα έρευνα.
Ενώ οι περισσότερες γυναίκες της έρευνας δήλωσαν ότι θα δέχονταν εξέταση για οστεοπόρωση αν τους προσφερόταν. μόνο το 25% των αντρών δήλωσε ότι θα εξεταζόταν.
Οι γυναίκες είχαν επίσης τετραπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τους άντρες να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης της οστεοπόρωσης, όπως λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D για την ενδυνάμωση των οστών.
Η ερευνήτρια Dr. Irina Dashkova, του North Shore-LIJ Health System, στο New Hyde Park, δήλωσε έκπληκτη σχετικά με το πόση μεγάλη διαφορά ανακάλυψε μεταξύ αντρών και γυναικών όσον αφορά την οστεοπόρωση.
Δήλωσε ότι το γεγονός ότι η μακροζωία αυξάνεται είναι υπέροχο. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι όταν οι άντρες υποστούν κάταγμα η θνησιμότητά τους είναι υψηλότερη από αυτή των γυναικών και ότι σοβαρές ιατρικές συνέπειες και η απώλεια της αυτονομίας είναι πιο έντονες στους άντρες.
Η Dashkova δήλωσε ότι στο περιβάλλον μας έχουμε την αίσθηση ότι η οστεοπόρωση είναι γυναικείο πρόβλημα. Αυτό πρέπει να αλλάξει και σύντομα.
Ορισμένα προβλήματα υγείας και φάρμακα που ενισχύουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης είναι συγκεκριμένα για τους άντρες, όπως ορισμένα φάρμακα κατά του καρκίνου στον προστάτη, δήλωσαν οι ερευνητές.
Η Dr. Gisele Wolf-Klein, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι οι γιατροί δεν σκέφτονται να εξετάζουν τους άντρες. Μόνο όταν ηλικιωμένοι άντρες πέσουν και υποστούν κάταγμα ισχίου σκέφτεται κάποιος ότι μπορεί να πρέπει να γίνει κάτι για να προληφθεί το κάταγμα και του άλλου ισχίου.
Δεν είναι μόνο η κοινωνία γενικά, που δεν έχει επίγνωση του προβλήματος της οστεοπόρωσης στους άντρες, αλλά και ότι οι άντρες δεν αναζητούν εξέταση και διάγνωση.
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριο American Geriatrics Society στην Ουάσιγκτον.

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Ακτινοπροστασία του κυοφορούμενου παιδιού

Α. Πριν την εξέταση με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
   Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εξέτασης ή θεραπείας με χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να ερωτάται από τον παραπέμποντα ιατρό, τον θεράποντα ιατρό (ακτινολόγο, πυρηνικό, ακτινοθεραπευτή, οδοντίατρο) ή το προσωπικό του εργαστηρίου εάν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης.

   Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του εργαστηρίου για το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης.

   Εάν η εξεταζόμενη δεν έχει παρατηρήσει κάποια καθυστέρηση στον κύκλο της, η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά. Η χρήση μεθόδων αντισύλληψης όπως το αντισυλληπτικό χάπι ή το αντισυλληπτικό σπείραμα, δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα τη μη ύπαρξη εγκυμοσύνης. Επίσης, ο κανόνας των 10 ημερών (έκθεση μόνον εντός 10 ημερών από την έναρξη της τελευταίας εμμήνου ρύσεως) μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η εφαρμογή του υπό μορφή ρουτίνας για εξετάσεις χαμηλής δόσης στο κύημα.

   Σε περίπτωση υπόνοιας για πιθανή εγκυμοσύνη, η έκθεση στην ακτινοβολία πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την επόμενη έμμηνο ρύση ή να πραγματοποιείται εφόσον έχει προηγηθεί αρνητικό test εγκυμοσύνης.
Β. Υποβολή εγκύων σε ιατρικές εξετάσεις με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

Εάν η εγκυμοσύνη έχει επιβεβαιωθεί, συνιστώνται οι παρακάτω διαδικασίες:

   Αναζήτηση κατάλληλων εναλλακτικών διαγνωστικών μεθόδων ή θεραπειών, με χαμηλότερη ή μηδενική ακτινική επιβάρυνση του κυήματος, όπως υπέρηχοι, μαγνητική τομογραφία κλπ.

   Πιθανή αναβολή της εξέτασης ή της θεραπείας για μετά τον τοκετό, εάν αυτό είναι από κλινική άποψη αποδεκτό, σταθμίζοντας τον κίνδυνο και το όφελος, τόσο για την έγκυο όσο και για το κύημα.

   Εφόσον η αναβολή της εξέτασης ή της θεραπείας δεν είναι κλινικά αποδεκτή, τότε η πραγματοποίησή της απαιτεί την εκτίμηση της δόσης στο κύημα και τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση της δόσης αυτής. Τα μέτρα πρέπει να επιλέγονται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η δόση στη μήτρα και στο κύημα, χωρίς, ωστόσο, να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της εξέτασης ή της θεραπείας. Αυτό επιτυγχάνεται :

   για ακτινολογικές εξετάσεις: Λήψη λιγότερων εικόνων (φιλμς) μείωση χρόνου ακτινοσκόπησης, επιλογή των προβολών, θωράκιση της δέσμης ακτινοβολίας, περιορισμός πεδίου ακτινοβόλησης, χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων εξέτασης, κλπ.

   για εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής: Προσεκτική επιλογή του ραδιοϊσοτόπου που θα χορηγηθεί για την πραγματοποίηση της εξέτασης και την εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας του κυήματος.

   για ακτινοθεραπεία / θεραπεία με χρήση ραδιοϊσοτόπων: Πριν αποφασιστεί η πραγματοποίηση μίας κλινικά αιτιολογημένης θεραπείας με χρήση ακτινοβολιών σε μέλλουσα μητέρα, πρέπει να έχει προηγηθεί η προσεκτική εκτίμηση της δόσης που θα λάβει το κύημα και ο ανάλογος σχεδιασμός της θεραπείας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δόση σε αυτό.

Γ . Ενέργειες σε περίπτωση έκθεσης εγκύου σε ακτινοβολία χωρίς η εγκυμοσύνη να είναι γνωστή Εάν η εγκυμοσύνη δεν είναι γνωστή και η έγκυος εκτεθεί σε ακτινοβολία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ακολουθήσει είναι η αξιολόγηση των δεδομένων της ακτινοβόλησης (είδος και στοιχεία εξέτασης, εκτίμηση της δόσης στο κύημα, φάση ανάπτυξής του). Η εκτίμηση της δόσης στο κύημα είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω υπολογισμό της πιθανότητας εμφάνισης κάποιου προβλήματος σε αυτό. Σε περίπτωση που κατά την έκθεση, η μήτρα της εγκύου βρίσκεται εκτός της πρωτεύουσας δέσμης της ακτινοβολίας, ή εκτιμάται ότι η δόση στο κύημα δεν υπερβαίνει το 1mSv, περαιτέρω δοσιμετρικοί υπολογισμοί δεν θεωρούνται απαραίτητοι.

 Σύμφωνα με τις Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, για δόσεις στο κύημα μικρότερες των 100 mSv η διακοπή της κύησης πρέπει να αποκλείεται. Για δόσεις μεγαλύτερες των 100mSv, η απόφαση για τη διακοπή της κύησης ανήκει αποκλειστικά στο οικογενειακό περιβάλλον του κυοφορούμενου παιδιού, αφού πρώτα αναλυθούν και συζητηθούν με τους ειδικούς τα ιατρικά δεδομένα και οι τυχόν επιπτώσεις στο παιδί. Στη λήψη απόφασης πρέπει να συνεκτιμηθούν οικογενειακοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί και προσωπικοί παράγοντες. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την ίδια οδηγία, ακόμη και για δόσεις στο κύημα της τάξης των μερικών εκατοντάδων mSv, δεν συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις διακοπή της κύησης. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αναμένονται δόσεις της τάξης των 100 mSv στο έμβρυο κατά τις συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινολογικές ή πυρηνικής ιατρικής). Ενδέχεται να υπάρξουν στην ακτινοθεραπεία και σε ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. επεμβατικές πράξεις και σύνθετες εξετάσεις αξονικής τομογραφίας κοιλιακής χώρας), όπου το κύημα εκτίθεται σε ισχυρές δέσμες ακτινοβολίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Δεν δικαιολογείται για κανένα λόγο η διακοπή της κύησης σε περιπτώσεις που η έγκυος υποβληθεί σε ακτινολογικές εξετάσεις κατά τις οποίες, η μήτρα βρίσκεται εκτός της κύριας δέσμης ακτινοβολίας (π.χ. α/γ θώρακα, α/γ ΑΜΣΣ, α/γ άκρων, μαστογραφία, οδοντιατρικές α/γ, αξονική τομογραφία κεφαλής και θώρακα κλπ). Οι δόσεις στο κύημα είναι τόσο χαμηλές (μικρότερες του 1mSv), ώστε δεν επιφέρουν βλάβες σε αυτό, ενώ η πιθανότητα στοχαστικών αποτελεσμάτων είναι αμελητέα.

Δ . Εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής: Αποφυγή εγκυμοσύνης - Θηλασμός - Μικρά παιδιά 

Πέραν των παραπάνω και ειδικότερα για τις εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής, λόγω του γεγονότος ότι μετά από την εξέταση το ραδιοφάρκακο παραμένει στο σώμα της μητέρας για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δίνεται: 

   Στο χρονικό διάστημα μετά από την εξέταση στο οποίο η εγκυμοσύνη πρέπει να αποφεύγεται.

   Στην ενδεχόμενη διακοπή του θηλασμού μετά την χορήγηση ραδιοφαρμάκων.

   Στους κανόνες προφύλαξης μικρών παιδιών που ζουν σε σπίτι, όπου η μητέρα (και γενικότερα κάποιος συγκάτοικος) έχει υποβληθεί σε εξέταση πυρηνικής ιατρικής.
  Λεπτομερείς οδηγίες για τα παραπάνω πρέπει να δίνονται από το προσωπικό των εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής.
Πηγή

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Μεταβατικός Oσφυο-Ιερός Σπόνδυλος - Οσφυοποίηση Ι1 (κατα Castellvi* IIa-ΙΙΙa)

* Antonio ECastellvi (1952): αμερικανός ορθοπεδικός (spine surgeon) που το 1984 παρουσίασε την κατάταξη Castellvi [1], [2], [3] η οποία χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση του Mεταβατικού Ιερο-Οσφυϊκού Σπονδύλου (LumboSacral Transitional Vertebrae - LSTV):

τύπος Ι: διογκωμένη και δυσπλαστική εγκάρσια απόφυση (τουλάχιστον 19mm πλάτος).
Ιa: ετερόπλευρα
Ιb: αμφοτερόπλευρα

τύπος ΙΙ: ψευδάρθρωση της εγκάρσιας απόφυσης και ιερού οστού με ατελή οσφυοποίηση / ιεροποίηση. Διόγκωση της εγκάρσιας απόφυσης με ψευδάρθρωση.

ΙΙa: ετερόπλευρα
IIb: αμφοτερόπλευρα

τύπος ΙΙΙ: συγχώνευση εγκάρσιας απόφυσης (πλήρης οσφυοποίηση / ιεροποίηση). Διόγκωση της εγκάρσιας απόφυσης με ψευδάρθρωση και πλήρη σύντηξη.
ΙΙΙa: ετερόπλευρα
ΙΙΙb: αμφοτερόπλευρα

τύπος IV: τύπος ΙΙa στη μία πλευρά και τύπος ΙΙΙ στην άλλη.