Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής ΙατρικήςΑγαπητοί Συνάδελφοι

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πυρηνικής Ιατρικής που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Apollon στο Καβούρι μεταξύ 30/03/12 και 01/04/12.
Το συνέδριο αυτό είναι ένας σημαντικός θεσμός, όπου δίνεται η δυνατότητα συνάντησης των πυρηνικών ιατρών και των συνεργαζομένων επιστημόνων για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε επίκαιρα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινή κλινική πράξη.
Η Πυρηνική Ιατρική εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς όπως και οι υπόλοιπες

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Η Μαγνητική Τομογραφία στη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη

Η Μαγνητική Τομογραφία στη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο... ( με τη δυνατότητα του zoom ) 

zoom σελίδα 1                    zoom σελίδα 2
zoom σελίδα 3                    zoom σελίδα 4
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Αποτελέσματα 25ετίας της τυχαιοποιημένης μελέτης για τη συντηρητική χειρουργική του National Cancer Institute των Η.Π.Α. (από ένα κέντρο)Οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού (BreastConserving therapy- BCT), δηλ οι ευρείες εκτομές ή ογκεκτομές που συνοδεύονται από χορήγηση ακτινοβολίας στο μαστό είναι μία καθιερωμένη πρακτική που έχει αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις καρκίνων αρχικών σταδίων τις μαστεκτομές (MRM- Modified RadicalMastectomy, τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή). Μία σειρά από μελέτεςμε αρχική την Β-04 του B. Fisher (Fisher B, Redmond C, Fisher ER, etal :Ten-year results of a randomized clinical trial comparing radical mastectomy and total mastectomy with or without radiation. N Engl J Med,1985; 312:674–681. ), έδειξαν την ισάξια θεραπευτική αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο χειρουργικών επιλογών.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και άλλες σχετικές με το θέμα μελέτες, που ενίσχυσαν την ορθότητα επιλογής των επεμβάσεων διατήρησης του μαστού.
Ομάδα ερευνητών παρουσίασε στις ιστοσελίδες του περιοδικού Breast Cancer Research and Treatment τα επικαιροποιημένα ευρήματα της National Cancer Institute Breast Conservation Trial , η οποία είναι μία από τις 6 αρχικές μελέτες γι΄ αυτό το θέμα. Η έρευνα ξεκίνησε το 1979 και τερμάτισε το 1987, χαρακτηριζόταν δε από το ότι ήταν η μόνη έρευνα που περιελάμβανε σύγχρονα χημειοθεραπευτικά σχήματα, με δοξορουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη, όπως επίσης και τη χρήση της προσομοίωσης με αξονικό τομογράφο για το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας  και την διάρκεια και λεπτομέρειες της παρακολούθησης .
Με 25,7 χρόνια είναι η έρευνα με τη μεγαλύτερη διάρκεια  παρακολούθησης των ασθενών.
Οι συγγραφείς παρουσιάζουν στη μελέτη τους τις εκβάσεις στα 25 έτη αυτής της έρευνας, σ’ ένα μόνο κέντρο και περιλαμβάνει 237 γυναίκες με ιστολογικά επιβεβαιωμένο διηθητικό καρκίνο του μαστού μεγέθους 5 cm ή λιγότερο που είχαν αντιμετωπιστεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1979 και 1987 και τυχαιοποιήθηκαν να υποβληθούν είτε σε επέμβαση διατήρησης μαστού( BCT), είτε σε τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή (MRM). 
Πρωτεύον ερευνητικό στόχος ήταν η συνολική επιβίωση. Στην έρευνα συμπεριελήφθησαν και  ασθενείς με νόσο στους λεμφαδένες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε θεραπεία με δοξορουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη. Και στις δύο ομάδες της έρευνας πραγματοποιήθηκε λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης. Οι BCT ασθενείς ακτινοβολήθηκαν σ’ όλο το μαστό, ενώ τους χορηγήθηκε και boost ακτινοβόληση. 
Σε μια διάμεση περίοδο παρακολούθησης 25,7 χρόνων, η συνολική επιβίωση ήταν 43,8% για την ομάδα MRM  και  37,9%  για  την ομάδα BCT (P = 0,38). Παρόλο που η σωρευτική συχνότητα εμφάνισης ενός γεγονότος σε ελεύθερης νόσου επιβίωση ήταν υψηλότερη στις ασθενείς με BCT (29,0 % στις ασθενείς με MRM% έναντι 56,4% στις ασθενείς με BCT, P = 0.0017), οι πρόσθετες αποτυχίες της θεραπείας ήταν πρωταρχικά η υποτροπή στον ίδιο μαστό που απαιτούσε θεραπεία με μαστεκτομή ( Μαστεκτομή σωτηρίας – salvagemastectomy). Το 22,3% των  ασθενών με BCT  εμφάνισαν τέτοια υποτροπή ( IBTR). Η εμφάνιση απομακρυσμένης νοσου ( μετάστασης) και ενός δεύτερου καρκίνου είχαν την ίδια συχνότητα και στις δύο ομάδες.
Επομένως, η 25ετής παρακολούθηση σ’ αυτή τη μελέτη επιβεβαιώνει τα μακροχρόνια αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση μεταξύ επέμβασης διατήρησης του μαστού και μαστεκτομής σε ασθενείς με καρκίνο μαστού αρχικών σταδίων. Οι συγγραφείς του άρθρου τονίζουν ότι παρά τον αυξημένο αριθμό τοπικών υποτροπών, αυτές δεν φάνηκε να μεταφράζονται σε έναν αυξημένο κίνδυνο για απομακρυσμένες μεταστάσεις ή θνησιμότητα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση διατήρησης του μαστού μπορεί να κινδυνεύουν να υποστούν πρόσθετη νοσηρότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί και ως όψιμο συμβάν. Περαιτέρω μελέτες χρειάζονται για να εντοπίσουν ασθενείς υψηλού κινδύνου για τέτοια συμβάντα και στις γυναίκες που επιλέγουν αυτή τη θεραπεία θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθούν μία παρατεταμένη παρακολούθηση.
Τα πλεονεκτήματα της μελέτης, δηλ οι σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές, ο πληθυσμός της μελέτης από ένα κέντρο και η πλέον μακροχρόνια παρακολούθηση ως σήμερα, αντισταθμίζονται μερικώς από ορισμένα μειονεκτήματα της, όπως είναι το γεγονός ότι δεν έγινε προσδιορισμός των ορίων εκτομής στις περιπτώσεις διατήρησης μαστού ( και επομένως είναι αδύνατο να εκτιμηθεί αν υπήρχε υπολειμματική ή μικροσκοπική νόσος), ενώ ο αριθμός των λεμφαδένων που ήταν διηθημένοι και εξαιρέθηκαν ήταν σχετικά μεγάλος.

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Διαγνωστική ακρίβεια της κλινικής εξέτασης, της ψηφιακής μαστογραφίας, του υπερηχογραφήματος μασχάλης και της μαγνητικής τομογραφίας στην προεγχειρητική πρόβλεψη της λεμφαδενικής μετάστασης
Η κατάσταση των λεμφαδένων της μασχάλης συνεχίζει να είναι μία από τις πιο σημαντικές προγνωστικές μεταβλητές όσον αφορά την επιβίωση του καρκίνου του μαστού. Σε μια αναδρομική μελέτη με 244  ασθενείς που διαγνώστηκαν με διηθητικό καρκίνο του μαστού συνεχόμενα από το Μάιο 2008 έως και τον Δεκέμβριο 2010  και οι οποίες υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση της μασχάλης, ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μασχαλιαίας χώρας και μαγνητική τομογραφία μαστών και στις οποίες υπήρξε στη συνέχεια ιστολογική εξέταση ενός ή περισσοτέρων από τους μασχαλιαίους λεμφαδένες, διερευνήθηκε η ικανότητα ακριβούς προεγχειρητικής πρόβλεψης της εμπλοκής των λεμφαδένων με αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις.
Από τις 244 ασθενείς, οι 62 (25%)  βρέθηκαν να έχουν νόσο στους μασχαλιαίους λεμφαδένες στην τελική ιστολογική εξέταση. Εξ’ αυτών το 42% είχε προβλεφθεί  προεγχειρητικά.  Η ευαισθησία για την πρόβλεψη της μετάστασης στη μασχάλη αν μία ή περισσότερες από τις εξετάσεις ήταν ύποπτες έφτασε το  56,5%. Η ειδικότητα στην πρόβλεψη έφτασε το 100% , αν ήταν ύποπτες τρεις ή περισσότερες από τις παραπάνω εξετάσεις. Από τις ασθενείς στις οποίες και οι τέσσερις εξετάσεις ήταν αρνητικές, στη βιοψία των λεμφαδένων ένα 14% βρέθηκε τελικά να έχει μεταστάσεις.
Έτσι, η κλινική εξέταση και οι απεικονιστικές εξετάσεις σε συνδυασμό είναι χρήσιμες για την προεγχειρητική σταδιοποίηση της μασχάλης και το σχεδιασμό της θεραπείας, ωστόσο, δεν είναι επαρκείς στην πλήρη πρόβλεψη της λεμφαδενικής μετάστασης.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 6-1-12 στην ιστοσελίδα ιστοσελίδα του περιοδικού Annals of Surgical Oncology() 

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Νεώτερες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία του μελανώματος


Με αφορμή τη Διημερίδα με θέμα 'Μελάνωμα. Εξελίξεις στη Διάγνωση και Θεραπεία', η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος πραγματοποίησε Συνέντευξη Τύπου όπου αναφέρθηκαν όλες οι νεώτερες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία του μελανώματος, καθώς και οι λεπτομέρειες από τις τελευταίες κλινικές μελέτες για τα 2 νέα φάρμακα, τα οποία εγκρίθηκαν προσφάτως από FDA &μελ EMEA.
Όπως ανακοίνωσε ο κος Όθων Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Α. Συγγρός, 'Από το 1983 έως το 2010 χειρουργήθηκαν 1.176 ασθενείς με 1.199 μελανώματα. Από αυτούς οι 603 ήταν γυναίκες και οι 573 άνδρες. Οι περιοχές εμφάνισης του μελανώματος είναι:
  • Κεφαλή και Τράχηλος 356
  • Θώρακας 403
  • 'Ανω άκρα 136
  • Κάτω άκρα 254
Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός οτι για 450 άτομα διαγνωσμένα απο μελάνωμα (ποσοστό που πλησιάζει στο 40%) από το σύνολο των 1176 χειρουργημένων δεν μάθαμε ποτέ τη μελλοντική τους εξέλιξη καθότι δεν επανήλθαν για παρακολούθηση, ωστόσο 629 ασθενείς (ποσοστό 54%) ελέγχονται σταθερά πάνω από ένα χρόνο. Τα τελευταία 27 χρόνια, οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν και δεν είχαν κλείσει χρόνο από την εμφάνιση του μελανώματος ήταν 97, ενώ 44 έχασαν τη μάχη με τη ζωή'.
Το κακοήθες μελάνωμα είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος και αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο του δέρματος διεθνώς, όντας υπεύθυνο σχεδόν για το 80% των θανάτων. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως διαγιγνώσκονται περίπου 130.000 νέες περιπτώσεις μελανώματος κάθε χρόνο, εκ των οποίων σχεδόν το 80% είναι στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Όταν το μελάνωμα διαγνωσθεί νωρίς, είναι γενικά μια θεραπεύσιμη νόσος.
Ωστόσο, όταν εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, είναι η πιο θανατηφόρα και η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος. Με τις θεραπευτικές επιλογές να είναι μέχρι σήμερα ελάχιστες και περιορισμένης αποτελεσματικότητας, ένα άτομο με μεταστατικό μελάνωμα έχει κατά μέσο όρο μικρό προσδόκιμο ζωής, το οποίο μετράται σε λίγους μήνες.
Το 2011 όμως αποτελεί χρονιά - ορόσημο γιατί είναι η πρώτη φορά, μετά από 30 χρόνια, που φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ στη θεραπεία του μελανώματος. Οι εξελίξεις στο πεδίο της εξατομικευμένης θεραπείας προσφέρουν νέα αποτελεσματικά όπλα στην ιατρική κοινότητα και ελπίδες στους ασθενείς. Οι επιστήμονες έχουν πλέον στη διάθεσή τους νέα διαγνωστικά εργαλεία, με τα οποία μπορούν να κατατάξουν τους ασθενείς σε υποομάδες και στη συνέχεια να χορηγήσουν την κατάλληλη στοχευμένη θεραπεία.
Ο κος Δημήτριος Μπαφαλούκος, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Α' της Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος δήλωσε, 'Η μεγάλη πρόοδος σήμερα οφείλεται στην αποσαφήνιση του μηχανισμού ενεργοποίησης της μεταστατικής οδού μέσω του μεταλλαγμένου BRAF. Η πρωτεΐνη BRAF είναι το βασικό στοιχείο του μονοπατιού RAS-RAF, το οποίο εμπλέκεται στη διαδικασία φυσιολογικής κυτταρικής ανάπτυξης και επιβίωσης. Ειδικότερα οι μεταλλάξεις που 'κλειδώνουν' την πρωτεΐνη BRAF σε μια ενεργή κατάσταση, ενδέχεται να προκαλούν υπερβολική σηματοδότηση του μονοπατιού, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη και επιβίωση'.
Παράλληλα πρόσθεσε, 'Η βεμουραφενίμπη, ένα δια στόματος χορηγούμενο φάρμακο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εμποδίζει τη δράση της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης BRAF που εντοπίζεται περίπου στο 50% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα και στο 8% των συμπαγών όγκων. Η βεμουραφενίμπη έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό θεραπευτικό κενό, καθώς βελτιώνει σημαντικά τη συνολική επιβίωση και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία, στους ασθενείς που έχουν τη μετάλλαξη BRAF'.
Ταυτόχρονα, ένα υπό διερεύνηση διαγνωστικό τεστ κατέστησε εφικτή την ταχεία και ακριβή αναγνώριση των κατάλληλων ασθενών με θετικό στη μετάλλαξη BRAF μεταστατικό μελάνωμα. Ο συνδυασμός της στοχευμένης θεραπείας με το αντίστοιχο διαγνωστικό τεστ αποτελεί απτό παράδειγμα για το πώς η εξατομικευμένη θεραπεία αποτελεί πλέον πραγματικότητα για τους ασθενείς.
Τα ενθαρρυντικά αυτά νέα ανακοινώθηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), που διεξήχθη στο Σικάγο των ΗΠΑ (3-7 Ιουνίου 2011). Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της BRIM3, μιας κλινικής μελέτης φάσης ΙΙΙ, στην οποία συμμετείχαν 675 ασθενείς. Η μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος θανάτου μειώθηκε κατά 63% στους ασθενείς που έλαβαν βεμουραφενίμπη, σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν χημειοθεραπεία. Επιπλέον, η βεμουραφενίμπη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου κατά 74%, σε σύγκριση με την κλασική θεραπεία.
Οι ερευνητές χαρακτήρισαν πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της μελέτης καθώς, όπως επισήμαναν, η βεμουραφενίμπη όχι μόνο παρέτεινε τη ζωή και μείωσε τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου, αλλά οδήγησε και σε σημαντική συρρίκνωση του όγκου. Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, το ποσοστό των ασθενών που ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με βεμουραφενίμπη και των οποίων ο όγκος συρρικνώθηκε ήταν περίπου 50% σε σχέση με μόλις 5% σε όσους έλαβαν χημειοθεραπεία. Αυτό συνιστά ένα σπουδαίο επίτευγμα στην αντιμετώπιση αυτής της τόσο θανατηφόρου νόσου και ανοίγει νέους ορίζοντες έρευνας για την καταπολέμησή της.
Στο ίδιο συνέδριο ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου, της ιπιλιμουμάμπης, που ανήκει στην κατηγορία της ανοσοθεραπείας, γιατί η δράση του είναι να αδρανοποιεί τα CTL-4 μονοκλωνικά αντισώματα και να ενεργοποιεί έτσι το Τ-λεμφοκύτταρο που μπορεί να αποτελέσει το κύτταρο - φονιά για τους κακοήθεις όγκους. Σύμφωνα με τη μελέτη οι ασθενείς που έλαβαν ιπιλιμουμάμπη μαζί με χημειοθεραπεία είχαν συνολική επιβίωση 11,2 μήνες, ενώ αυτοί που πήραν χημειοθεραπεία μαζί με εικονικό φάρμακο 9,1 μήνες (διαφορά στατιστικά σημαντική).
Τώρα σχεδιάζεται μελέτη συνδυασμού των 2 παραπάνω φαρμάκων, ώστε να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα και να αυξηθεί η επιβίωση των ασθενών. Σημειώνεται ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει δώσει έγκριση άδειας κυκλοφορίας και για τα 2 φάρμακα, ενώ η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες.
Το βέβαιο είναι ότι το μελάνωμα έχει μπει πλέον στην εποχή της μοριακής ογκολογίας και οι ελπίδες για μακροχρόνια επιβίωση, ακόμη και στη μεταστατική νόσο, είναι ορατές.
Η Διημερίδα έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος. Φέτος θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 20 & 21 Ιανουαρίου 2012 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 251 ΓΝΑ

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Προληπτική δράση για τον καρκίνο του Μαστού από το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»


Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» στην συνεχή προσπάθεια προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας υλοποιεί για 2ο έτος  Προληπτική δράση για τον καρκίνο του Μαστού, η οποία υλοποιείται από το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του Νοσοκομείου και το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου.
Η δράση υλοποιείται από Δευτέρα 16/1/12 έως και Παρασκευή 20/1/2012 για 4 ώρες καθημερινά (9πμ – 13μμ) στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει:
·       Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών για τον καρκίνο του μαστού
·       Κλινική εξέταση από τους ιατρούς του νοσοκομείου
·       Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αυτοεξέταση
Σας ενημερώνουμε ότι αναφορές και ανακοινώσεις τρίτων που αφορούν σε παροχή δυνατότητας δωρεάν Μαστογραφίας δεν περιλαμβάνεται στη δράση του Νοσοκομείου.
Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε για την διόρθωση τυχόν σχετικών ανακοινώσεων ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση η οποία θα οδηγούσε σε ταλαιπωρία του κοινού που θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το Νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης προληπτικής δράσης.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείου και η ομάδα οργάνωσης και υλοποίησης της προληπτικής δράσης έχουν ως στόχο τους την ολιστική προσέγγιση και  κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων και την προαγωγή της υγείας τους.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Η Πυρηνική Ιατρική στην ουρολογία

Η πυρηνική ιατρική στην ουρολογία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο... ( με τη δυνατότητα του zoom ) 


zoom σελίδα 1                    zoom σελίδα 2
zoom σελίδα 3                    zoom σελίδα 4
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Σπινθηρογράφημα καρδιάς

Με το σπινθηρογράφημα καρδιάς ή μυοκαρδίου καλύτερα, ελέγχεται η αιμάτωση του μυοκαρδίου και έμμεσα εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων.

Τεχνική


Πριν την λήψη του σπινθηρογράφηματος καρδιάς ο άρρωστος υπόκειται σε δοκιμασία κόπωσης είτε με την κλασσική τεχνική σε κυλιόμενο τάπητα ή με φάρμακα εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι όπως άρρωστοι που για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να υποβληθούν σε σωματική άσκηση η κόπωση.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και συχνή μέτρηση της αρτηριακής πιέσεως.
Η δοκιμασία διακόπτεται για τους ίδιους λόγους όπως όταν δεν συνοδεύεται από σπινθηρογράφημα, δηλαδή όταν ο ασθενής φθάσει στο μέγιστο της ασκήσεως ή όταν εμφανίσει συμπτώματα ή / και ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της ασκήσεως, χορηγείται μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού ουσίας, συνήθως θάλλιο 201 ή τεχνήτιο, ενδοφλεβίως.
Πολλοί ασθενείς ανησυχούν σχετικά με τη χορηγούμενη ραδιενεργό ουσία. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς λόγους είναι μικρές και ασφαλείς και ότι όλα τα εργαστήρια υποχρεούνται να μετρούν προσεκτικά τις χορηγούμενες δόσεις
Μετά τη χορήγηση του ραδιοϊσοτόπου, ο ασθενής ξαπλώνει σε ειδικό κρεβάτι κάτω από μια γ-κάμερα. Η κάμερα έχει μία έως τρεις κεφαλές που περιστρέφονται γύρω από το θώρακα του ασθενούς και συλλαμβάνει τους σπινθηρισμούς της ραδιενεργού ουσίας που προέρχονται από την καρδιά. Με ειδική επεξεργασία καταγράφονται οι εικόνες της καρδιάς
Το θάλλιο με το αίμα, πηγαίνει στις στεφανιαίες αρτηρίες (είναι τα αγγεία που αιματώνουν την καρδιά) και προσλαμβάνεται από τα μυοκαρδιακά κύτταρα.
Η λήψη της πρώτης ομάδας εικόνων γίνεται αμέσως μετά τη δοκιμασία κοπώσεως. Η πρώτη ομάδα εικόνων δείχνει την αιμάτωση της καρδιάς κατά την άσκηση. Η λήψη εικόνων επαναλαμβάνεται μετά 2,30 ως 4 ώρες. Η δεύτερη ομάδα εικόνων δείχνει την αιμάτωση της καρδιάς σε κατάσταση ηρεμίας.
Όταν μια περιοχή της καρδιάς δεν αιματώνεται καλά, προσλαμβάνει λιγότερο θάλλιο και φαίνεται σαν ελλειμματική περιοχή σε σύγκριση με μια άλλη περιοχή η οποία αιματώνεται φυσιολογικά και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται έλλειμμα.
Οι εικόνες που λαμβάνονται στο τέλος της κόπωσης δείχνουν την αιμάτωση της καρδιάς κατά την άσκηση. Μια δεύτερη σειρά εικόνων λαμβάνονται 4-24 ώρες μετά την κόπωση και δείχνουν την αιμάτωση της καρδιάς στην ηρεμία. Οι εικόνες αυτές συγκρίνονται με αυτές της κόπωσης.

Πως αξιολογείται η εξέταση;

Αν οι εικόνες της κόπωσης και της ηρεμίας δεν δείχνουν έλλειμμα, τότε η αιμάτωση του μυοκαρδίου είναι φυσιολογική και συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει στένωση ή απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών.
Αν οι εικόνες της κόπωσης δείχνουν έλλειμμα και της ηρεμίας δεν δείχνουν (Αναστρέψιμα πλήρως ή μερικώς ελλείμματα), τότε η αιμάτωση του μυοκαρδίου είναι παθολογική στην κόπωση και συμπεραίνεται ότι υπάρχει στένωση ή απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών.
Αν οι εικόνες της κόπωσης και της ηρεμίας δείχνουν έλλειμμα (σταθερά ελλείμματα), η αιμάτωση του μυοκαρδίου απουσιάζει, και συμπεραίνεται ότι υπάρχει στένωση ή απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών η οποία έχει προκαλέσει νέκρωση (παλαιό έμφραγμα) του μυοκαρδίου.
Άλλα παθολογικά ευρήματα που μπορούν να παρατηρηθούν είναι η αυξημένη πνευμονική πρόσληψη TL-201 (σημείο καρδιακής ανεπάρκειας) και η παροδική ισχαιμική διάταση της αριστερής κοιλίας.

Το σπινθηρογράφημα καρδιάς στην στεφανιαία νόσο

Παρατηρούνται περιοχές που δεν προσλαμβάνουν θάλλιο, όπως το φυσιολογικό μυοκάρδιο. Ανάλογα με την χρονική συμπεριφορά τους τα ελλείμματα χωρίζονται σε:
Σταθερά ελλείμματα που αντιστοιχούν σε εμφραγματικές περιοχές.
Αναστρέψιμα (πλήρως ή μερικώς) ελλείμματα που αντιστοιχούν σε ισχαιμικές περιοχές του μυοκαρδίου. Άλλα παθολογικά ευρήματα που μπορούν να παρατηρηθούν είναι η αυξημένη πνευμονική πρόσληψη TL-201 και η παροδική ισχαιμική διάταση της αριστερής κοιλίας.
  

Iσοτοπική κοιλιογραφία καρδιάς

Δίδεται ενδοφλέβια ραδιενεργό τεχνήτιο. Καθώς αυτό ανακατεύεται με το αίμα και περνά από τις καρδιακές κοιλότητες, λαμβάνονται με την γ-κάμερα εικόνες των κοιλοτήτων της καρδιάς στην συστολή και διαστολή και συγκρίνονται μεταξύ τους.
Έτσι υπολογίζεται το κλάσμα εξώθησης που είναι από ένας από τους καλύτερους δείκτες λειτουργικότητας της καρδιάς.

Συμπερασματικά
Το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου είναι μια απεικονιστική τεχνική με την οποία ελέγχεται η αιμάτωση του καρδιακού μυός (μυοκαρδίου). Το σπινθηρογράφημα ανήκει στις λεγόμενες μη επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές. Τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται σε συνδυασμό με δοκιμασία κο­πώσεως. Με το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου μπορεί να απεικονισθεί η εντόπιση και το μέγεθος των ελλειμμάτων αιματώσεως και μ' αυτόν τον τρόπο να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου. Εκτός από τη διάγνωση, με αυτή την εξέταση μπορεί να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της αντιστηθαγχικής αγωγής, η ύπαρξη βιωσίμου ("ζωντανού") μυοκαρδίου σε ασθενείς με δυσλειτουργούσα ("αδύναμη") καρδιά, καθώς επίσης και η μελλοντική έκβαση των ασθε­νών που υπέστησαν έμφραγμα ή πάσχουν από στεφανιαία νόσο. Αν ο θεράπων καρδιολόγος το κρίνει αναγκαίο, ο έλεγχος του ασθενούς μπορεί να συνεχισθεί περαιτέρω με καρδιακό καθετηριασμό και στεφανιογραφία.

Πηγή

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Η εγκυμοσύνη σχετίζεται με δυσμενή ιστολογικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν επηρεάζει την επιβίωση σε πρώιμο καρκίνο του μαστού

Η εγκυμοσύνη θεωρείται προστατευτικός παράγοντας για την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Όμως, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι πιο αυξημένη κατά την εγκυμοσύνη και για λίγο καιρό μετά απ’ αυτή.
Ένα πρόβλημα είναι ποιο είναι το χρονικό διάστημα μετά την εγκυμοσύνη που η εμφάνιση καρκίνου του μαστού μπορεί να συνδεθεί μ΄ αυτή. Η συνηθέστερη εκτίμηση είναι αυτή του ενός έτους, αλλά μελέτες έχουν δείξει πως η αρνητική επίδραση της εγκυμοσύνης μπορεί να κρατήσει από 2 έως 5 χρόνια.
Ο καρκίνος του μαστού κατά την εγκυμοσύνη θεωρείται ως μία ξεχωριστή οντότητα, ιδιαίτερα λόγω των περιορισμών που θέτει

Καρκίνος μαστού: Συνδυασμός φαρμάκων παρατείνει την επιβίωση

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με συνήθη μορφή καρκίνου στο μαστό που ενισχύεται από οιστρογόνα, επέζησαν περισσότερο όταν αντιμετωπίστηκαν με συνδυασμό 2 φαρμάκων παρά μόνο με το καθένα χωριστά, ανακοίνωσαν Αμερικανοί ερευνητές.
Τα αποτελέσματα της δοκιμής φάσης III που ανακοινώθηκαν σε συνέδριο ειδικών στον καρκίνο μαστού, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, έδειξαν το πρώτο όφελος για γυναίκες με μεταστατικό

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Επικίνδυνη για εμφάνιση καρκίνου η ακτινοβολία από την αξονική τομογραφία

Δυο αμερικανικές έρευνες που δημοσιεύονται στο περιοδικό ‘Archives of Internal Medicine’ ανακάλυψαν ότι η ακτινοβολία από την αξονική τομογραφία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο δεκαετίες μετά την έκθεση του ασθενούς σε αυτήν.


Η πρώτη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 4 νοσοκομεία του Σαν Φρανσίσκο, ανακάλυψε ότι ακόμα και μέτριες δόσεις ακτινοβολίας είναι 4 φορές υψηλότερες από ότι εκτιμάται σύμφωνα με τις τρέχουσες επικαλούμενες δόσεις για αυτές τις εξετάσεις. Μια μόνο αγγειογραφία στεφανιαίων, κατά μέσον όρο υποβάλλει τον ασθενή στο ισοδύναμο 309 ακτινογραφιών. Η έρευνα ανακάλυψε ότι μια γυναίκα 40 ετών, από 270 που υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία στεφανιαίων αγγείων θα εμφάνιζε καρκίνο λόγω της εξέτασης.


Δεύτερη έρευνα ανακάλυψε ότι οι 72 εκ. αξονικές τομογραφίες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ το 2007 θα προκαλέσουν 29.000 επιπλέον καρκίνους. Τα στοιχεία εξαιρούν ασθενείς που ήδη είχαν εμφανίσει όγκο ή υποβλήθηκαν σε εξέταση λόγω θεραπευτικής αγωγής για καρκίνο. Οι καρκίνοι που προκαλούνται από την ακτινοβολία εμφανίζονται 20 έως 30 χρόνια μετά την εξέταση, ανακάλυψε η έρευνα.


Οι έρευνες που δημοσιεύονται στο περιοδικό ‘AIM’ αναφέρουν ότι η προσπάθεια να αποφευχθούν επιπλέον περιστατικά καρκίνου θα πρέπει να είναι πολυπαραγοντική και προτείνει ότι τα πρωτόκολλα ακτινοβολίας θα πρέπει να βελτιωθούν έτσι ώστε να εξουδετερωθεί η 13πλασια διαφορά στη δόση ακτινοβολίας όσον αφορά την ίδια αξονική τομογραφία.


Προειδοποίησαν ότι υπάρχει πολύ περισσότερη ακτινοβολία από τις αξονικές τομογραφίες σε σχέση με ότι εκτιμάτο προηγουμένως, ενώ οι υπολογισμοί σχετικά με την ποσότητα δείχνουν ότι θα προκαλούνται δεκάδες χιλιάδες παραπάνω θάνατοι από καρκίνο κάθε χρόνο.
Πηγή