Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Εξελίξεις στην διάγνωση του καρκίνου του μαστού: ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογραφία, μαγνητική μαστογραφία


Ψηφιακή μαστογραφία
 Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη σε συχνότητα κακοήθεια του γυναικείου πληθυσμού στον Δυτικό κόσμο (ΗΠΑ, Ευρώπη). Μία στις 8 γυναίκες στις ΗΠΑ, και 1 στις 11 στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι θα προσβληθούν στην ζωή τους από καρκίνο μαστού και οι μισές θα πεθάνουν από την νόσο. Πρόληψη στον καρκίνο μαστού δεν υπάρχει , καθώς τα αίτια που προκαλούν την νόσο δεν είναι επακριβώς γνωστά. Η «πρόληψη» της νόσου στηρίζεται στην έγκαιρη διάγνωση σε αρχικά στάδια, όταν το μέγεθος του όγκου είναι μικρότερο του 1 εκ., οπότε δεν απαιτείται μαστεκτομή και μπορεί να επιτευχθεί στις
περισσότερες περιπτώσεις πλήρης ίαση της νόσου . Η έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται με τον τακτικό έλεγχο με μαστογραφία. Η μαστογραφία (ιδιαίτερα η ψηφιακή της μορφή) μπορεί να εντοπίζει ογκίδια σε μέγεθος λίγων χιλιοστών, πολύ πριν γίνουν ψηλαφητά από την γυναίκα ή τον γιατρό της. 
     Μεγάλες μελέτες που έγιναν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη το 1970-2000 απέδειξαν ότι η εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου με μαστογραφία σώζει ζωές. Μειώνει την θνησιμότητα από καρκίνο μαστού σε ποσοστό 30-40% εντοπίζοντας τους όγκους σε μικρό μέγεθος πριν αυτοί γίνουν αντιληπτοί. Υπολογίζεται ότι με την εφαρμογή του προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου, για κάθε 1.000.000 εξεταζόμενες γυναίκες για 15 χρόνια, θα σωθούν 6.500 ζωές.
     Είναι γνωστά όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μαστογραφία με τους πυκνούς μαστούς, που απαντώνται στο 40% περίπου του γυναικείου πληθυσμού.. Η διακριτική της ικανότητα μειώνεται σημαντικά και ογκίδια μεγέθους και 3 εκ μπορεί να μην απεικονίζονται.

Υπερηχογράφημα μαστών

 Ο ρόλος της υπερηχογραφίας είναι σημαντικός σε αυτές τις περιπτώσεις , καθώς η μέθοδος δεν εμποδίζεται από την πθκνότητα των μαστών, αλλά και στον έλεγχο γυναικών ηλικίας κάτω των 35 ετών, εγκύων, θηλαζουσών, στην καθοδήγηση επεμβατικών πράξεων σε πραγματικό χρόνο. Η υπερηχογραφία αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια του έμπειρου διαγνωστή , ως συμπλήρωμα της κλινικής εξέτασης και της μαστογραφίας, αλλά και υπό προυποθέσεις ως εργαλείο προληπτικού ελέγχου.
     Η ποικιλομορφία του υπάρχοντος εξοπλισμού αλλά και η ανομοιογένεια στην ικανότητα των χρηστών αποτελεί το επικίνδυνο σημείο στην εφαρμογή των υπερήχων στην διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε έμπειρα χέρια και με υψηλής διακριτικής ικανότητος εξοπλισμό.

Μαγνητική μαστογραφία σε sagital T1 3D

Μαγνητική μαστογραφία

 Η μαγνητική μαστογραφία αποτελεί μέθοδο ελέγχου του μαστού που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Είναι μέθοδος αντικειμενική , που δεν εμποδίζεται από την πυκνότητα των μαστών και συνήθως βρίσκει καρκίνους που μπορεί να ξεφύγουν και από την μαστογραφία και το υπερηχογράφημα. Μειονεκτεί όμως διότι χρησιμοποιεί πολύ ακριβό εξοπλισμό και έχει μεγάλο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που οδηγούν σε αυξημένο αριθμό βιοψιών.
     Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού, αλλά και του προληπτικού ελέγχου, απαιτεί εξειδικευμένους διαγνωστές μαστού, που να έχουν γνώση της ογκολογίας του μαστού, των τριών απεικονιστικών μεθόδων που ανέφερα , αλλά και επεμβατικών πράξεων (εντοπισμών, FNAC, CB, VAB) που μπορούν να καθοδηγηθούν μέσω αυτών των μεθόδων σε αψηλάφητες αλλοιώσεις. Συνδυάζουν τα ευρήματα από τις απεικοστικές μεθόδους , προτείνουν και εφαρμόζουν λύσεις, συνεννοούνται με τους κλινικούς γιατρούς και την γυναίκα, ενημερώνουν τον πληθυσμό.

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου