Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Ανακοίνωση ΕΕΑΕ για το πυρηνικό ατύχημα


Λόγω της πληθώρας των ερωτήσεων που μας υποβάλλονται αναφορικά με ενδεχόμενες συνέπειες στη χώρα μας από το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Fukushima της Ιαπωνίας, τονίζουμε:
  • δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας
  • μην αλλάζετε καμία διατροφική ή άλλη συνήθειά σας
  • δεν υπάρχει λόγος για χορήγηση ή επάλειψη με ιώδιο
  • δεν υπάρχει καμία ανησυχία για ευαίσθητες ομάδες (έγκυοι, παιδιά, μωρά που θηλάζουν)
Διότι:
  1. τα  ίχνη ραδιενέργειας που ανιχνεύτηκαν μέσω εξειδικευμένων εργαστηριακών μετρήσεων μεταφράζονται σε ασήμαντο ποσοστό του ετήσιου ορίου δόσης ακτινοβολίας για τον πληθυσμό (1mSv).
  2. τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού που λαμβάνονται σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες και με βάση τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών (IAEA, WHO, ICRP κ.λ.π). Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται βάσει δοσιμετρικών κριτηρίων, κλιμακώνονται δε ή αποκλιμακώνονται μετά από συνεχείς μετρήσεις και υπολογισμό της ενεχόμενης δόσης στον πληθυσμό.
  3. σχετικά με την προφύλαξη του θυρεοειδούς με ταμπλέτες σταθερού ιωδίου, το μέτρο αυτό αφορά, αν αφορά, ζώνη μερικών δεκάδων χιλιομέτρων γύρω από την πυρηνική εγκατάσταση (20 έως 50 χιλιόμετρα) και συναρτάται με τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πρόσφατες διεθνείς οδηγίες, το δοσιμετρικό κριτήριο για τη λήψη απόφασης εφαρμογής του μέτρου αφορά σε προβλεπόμενες δόσεις στο θυρεοειδή μεγαλύτερες των 50mSv (IAEA Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας 2011 και ICRP Recommendations, Report 103, 2007). Κατά τον προσδιορισμό του εν λόγω δοσιμετρικού κριτηρίου, λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές σοβαρές παρενέργειες στον πληθυσμό από τη λήψη του σταθερού ιωδίου (π.χ πρόκληση υπερθυρεοειδισμού, υποθυρεοειδισμού, αλλεργικών αντιδράσεων κ.λ.π.). Ο κίνδυνος εμφάνισης των παρενεργειών της λήψης του σταθερού ιωδίου είναι μεγαλύτερος σε άτομα που ήδη πάσχουν από παθήσεις του θυρεοειδούς.
  4. η αυθαίρετη χρήση σταθερού ιωδίου ως προληπτικού μέτρου προστασίας του θυρεοειδούς αδένος έναντι χαμηλών δόσεων ακτινοβολίας, είναι παντελώς αδικαιολόγητη. Στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της εξέλιξης του ατυχήματος στην Ιαπωνία, δεν αναμένονται δόσεις οι οποίες να αιτιολογούν την εφαρμογή του μέτρου. Η αναίτια πρόσληψη ιωδίου ενέχει σοβαρούς  κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία χωρίς αντισταθμιστικό όφελος. Τούτο είναι σε πλήρη συμφωνία με τις πρακτικές που ακολουθούν τόσον οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όσον και η Αμερική, η Αυστραλία και ο Καναδάς.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου