Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΑΞΟΝΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ: Διαδικασία, Πλεονεκτήματα


ΑΞΟΝΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
   

Ο πολυτομικός αξονικός τομογράφος παρέχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας σε διάρκεια λίγων δευτερολέπτων. Η αξονική ουρογραφία με χρήση πολυτομικού αξονικού τομογράφου παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης ανωμαλιών του ουροποιητικού συστήματος (σημ.: νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη).
Η αξονική ουρογραφία απαιτεί αρχικά τη λήψη λεπτών εγκάρσιων τομών στην άνω κοιλία και την πύελο πριν την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας. Στη  συνέχεια πραγματοποιούνται λεπτές εγκάρσιες τομές 100 και 300 δευτερόλεπτα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση της σκιαγραφικής ουσίας (σημ.: η έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας γίνεται σε φλέβα του αντιβραχίου), λαμβάνοντας νεφρογραφική και απεκκριτική φάση αντίστοιχα. Με βάση τις αρχικές εγκάρσιες εικόνες γίνονται δισδιάστατες και τρισδιάστατες ηλεκτρονικές ανασυνθέσεις της αποχετευτικής μοίρας των νεφρών, των ουρητήρων και της ουροδόχου κύστης. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με το κλινικό πρόβλημα του ασθενούς είναι δυνατό να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο της εξέτασης.
Με την αξονική ουρογραφία εκτός της λιθιάσεως, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης λίθων, συγγενών ανωμαλιών, νεφρικών μαζών, ανωμαλιών των νεφρικών καλύκων, καθώς και ανωμαλιών της νεφρικής πυέλου των ουρητήρων και της ουροδόχου κύστης. Αναδεικνύονται πολύ μικροί λίθοι, συγγενείς ανωμαλίες όπως το διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα, η ουρητηροκήλη, ο πεταλοειδής νεφρός, ο έκτοπος νεφρός, καθώς και μάζες στους νεφρούς οι οποίες μπορεί να είναι κύστεις, φλεγμονώδεις αλλοιώσεις (απόστημα), καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι. Επίσης, είναι δυνατή η απεικόνιση καλυκεκτασιών, εκτασίας της νεφρικής πυέλου, παραπυελικών κύστεων, όγκων του πυελοκαλυκικού συστήματος και των ουρητήρων, καθώς και εκκολπωμάτων και όγκων της ουροδόχου κύστης. Παράλληλα εκτιμάται και η λειτουργική ικανότητα των νεφρών.
Πλεονέκτημα της αξονικής ουρογραφίας είναι η δυνατότητα της λεπτομερούς μελέτης και των παρακείμενων ανατομικών δομών στην περιοχή που εξετάσθηκε.
Συμπερασματικά, η αξονική ουρογραφία με την χρήση πολυτομικού αξονικού τομογράφου είναι μια χρήσιμη εξέταση για την μελέτη της ανατομίας και των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος και συμπληρώνει τη συμβατική μελέτη με εγκάρσιες τομές.

Δήμητρα Νικολάου
Ιατρός Ακτινολόγος
Τμήμα Αξονικής & Μαγνητικής τομογραφίας
του Διαγνωστικού & Νοσηλευτικού Κέντρου «Κυανούς Σταυρός» Α.Ε.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου