Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Στατιστικά αποτελέσματα των Αξονικών Τομογραφιών Εγκεφάλου στο Γ.Ν.Καλαμάτας το έτος 2010Συγγραφείς/Ιδρύματα
Εμμανουήλ Κυριακόπουλος, Σωκράτης Πέτροβας, Νικόλαος Γεωργόπουλος, Μιχαήλ Μιχαήλ
Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης Γ.Ν. Καλαμάτας
Σκοπός
Η ανάδειξη των στατιστικών αποτελεσμάτων ανά φύλο, ηλικία και κλινική του Γ.Ν.Καλαμάτας σε εξετάσεις εγκεφάλου του Αξονικού Τομογράφου για το 2010. Η στατιστική μελέτη των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων εξετάσεων όσο αφορά τα ευρήματά τους.
Υλικό/Μέθοδος
Στο νοσοκομείο μας ετησίως πραγματοποιούνται περισσότερες από 2.500 CT εγκεφάλου στο πλαίσιο εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Για το έτος 2010 πραγματοποιήθηκαν 3024 εξετάσεις. Το τμήμα μας διαθέτει αρχείο από το 2006, με την δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του ασθενούς (πχ. φύλο, ηλικία), κλινική νοσηλείας και γνωμάτευση.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν τους νοσηλευόμενους ασθενείς και τους ασθενείς που προσέρχονται στο Τ.Ε.Π. του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα
Αναλύοντας τα στατιστικά αποτελέσματα των 3 τελευταίων ετών (2008-2010), διαπιστώθηκε αύξηση των CT εγκεφάλου (ανεξαρτήτως φύλου) περίπου 10% ανά έτος (fig.1).

fig1
Επίσης για το έτος 2010, οι CT εγκεφάλου στους άνδρες είναι 6% περισσότερες από τις γυναίκες (fig.2).

fig2
Στις CT εγκεφάλου που πραγματοποιήθηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ζητούνται από τις Παθολογικές Κλινικές (63%), ακολουθούν οι Εξωτερικοί ασθενείς (19%), οι Χειρουργικές Κλινικές (9%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στις άλλες κλινικές (fig.3).

fig3
Μελετώντας την ηλικιακή κατανομή των ασθενών διαπιστώθηκε πως η πλειοψηφία (62%) των εξετάσεων πραγματοποιούνται σε ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών, ενώ η κατανομή στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες μειώνεται σταδιακά (fig.4).

fig4
Κατά την μελέτη των γνωματεύσεων, έγινε ταξινόμησή τους σε 2 βασικές ομάδες: (α) σε αυτές που δεν παρουσίαζαν παθολογικά ευρήματα ή  παρουσίαζαν χρόνιες αλλοιώσεις, συμβατές με την ηλικία των ασθενών και (β) σε αυτές που ανευρέθηκαν σχετικά πρόσφατα παθολογικά ευρήματα.
Αναλύοντας, λοιπόν, τα αποτελέσματα προέκυψε πως το 79% των εξετάσεων δεν παρουσίαζαν παθολογικά ευρήματα, ή παρουσίαζαν χρόνιες αλλοιώσεις που στην πλειοψηφία τους είχαν ανευρεθεί σε προηγούμενες εξετάσεις σε χρονικό διάστημα 1-1,5 έτους (fig.5).

fig5
Συμπεράσματα
Ανατρέχοντας στην κύρια νόσο των ασθενών για την εκτέλεση CT εγκεφάλου, διαπιστώθηκε ότι στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των εξετάσεων το ιστορικό ήταν: (α) ίλιγγος, (β) κεφαλγία και (γ) λιποθυμικό επεισόδιο.
Στα τρία αυτά ιστορικά υπήρχαν μόνο 2 εξετάσεις (εκ των 3024) με παθολογικά ευρήματα (μεταστάσεις στην παρεγκεφαλίδα).
Κύριο αίτιο των υψηλών αρνητικών αποτελεσμάτων στην CT εγκεφάλου είναι η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία θα μπορούσε να καλύψει τους ασθενείς με τα 3 προαναφερόμενα ιστορικά καθώς και ο φόρτος εργασίας στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, που εκ των πραγμάτων υποβαθμίζει τον ρόλο της καλής κλινικής εξετάσεως και αξιολογήσεως των ευρημάτων.
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου