Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Παθήσεις στους Πνεύμονες και θεραπεία με Cyberknife

 Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από τη συγκεκριμένη νόσο απ’ ό,τι του εντέρου, του μαστού, και του προστάτη. Υπάρχουν γενικά δύο τύποι καρκίνου του πνεύμονα: μικροκυτταρικός καρκίνος (SCLC) και μη- μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC).
Ο NSCLC είναι πιο κοινός, δίνοντας επάνω από 75 τοις εκατό όλων των περιπτώσεων. Η θεραπεία για NSCLC περιλαμβάνει: τη χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία μόνη ή σε συνδυασμό, ανάλογα με πόσο εκτεταμένη είναι η νόσος.


Ελάχιστη επιβάρυνση φυσιολογικού πνευμονικού ιστού κατά τη θεραπεία με Cyberknife®
Ο καρκίνος του πνεύμονα παρουσιάζεται σε διάφορα στάδια και καταστάσεις που καθιστούν την θεραπεία κάθε περίπτωσης εξειδικευμένη. Η χειρουργική επέμβαση και η ακτινοθεραπεία, με ή χωρίς χημειοθεραπεία, έχουν χρησιμοποιηθεί ως αρχική θεραπεία, με αποτελεσματικότητα ανάλογη με την έκταση της νόσου.
Τι είναι η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική με CyberKnife
Το CyberKnife είναι ένα σύστημα ακτινοθεραπείας που αποτελείται από ένα γραμμικό επιταχυντή τοποθετημένο επάνω σε έναν ρομποτικό βραχίονα. Ο ρομποτικός βραχίονας επιτρέπει στο γραμμικό επιταχυντή να ακτινοβολεί με πολλαπλών διευθύνσεων, υψηλής ακρίβειας, δέσμες ακτινοβολίας (γενικά πάνω από 100) που συγκλίνουν στην επακριβώς καθοριζόμενη περιοχή της νόσου. Το σύστημα ενσωματώνει ιδιότητες σύμμορφης θεραπείας, υπό Απεικονιστική Καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας εκτός του σχήματος και τις μετατοπίσεις του όγκου κατά την διάρκεια της αναπνευστικής κίνησης.

Σε ποίες περιπτώσεις έχει ένδειξη η αντιμετώπιση της νόσου με Cyberknife
α. Σε αρχικά στάδια της νόσου όταν η χειρουργική αντιμετώπιση είναι δυσχερής ή αδύνατη λόγω ιατρικών δυσχερειών, με αποτελέσματα ως προς τον τοπικό έλεγχο της νόσου συγκρίσιμα με αυτά της χειρουργικής αντιμετώπισης.

β. Σε μεταστατική νόσο στους πνεύμονες. Οι πνεύμονες αποτελούν συνηθισμένη θέση εμφάνισης μεταστατικών εστιών από Ca ορθοσιγμοειδούς, γενικότερα γαστρεντερικού συστήματος, σαρκωμάτων, Ca νεφρών κτλ. Αρκετές φορές οι μεταστατικές αυτές εστίες αποτελούν και την μόνη ‘μέτα’ εντόπιση της νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές η αντιμετώπιση τους με ρομποτική ακτινοχειρουργική με CyberKnife αποτελεί εναλλακτική επιλογή της χειρουργική αφαίρεσης, ιδίως όταν αυτή είναι τεχνικά ή ιατρικά δυσχερής.
γ. Προχωρημένα στάδια της νόσου – Υποτροπές. Αν και η αρχική αντιμετώπιση σε προχωρημένα στάδια της νόσου (stage III) είναι η συνδυασμένη χήμειο-ακτινοθεραπεία με ή χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται υποτροπή της νόσου ή νόσος που εμμένει παρά τη θεραπεία. Σε τέτοιες καταστάσεις η περαιτέρω αντιμετώπιση καθίσταται εκ των πραγμάτων δύσκολη και η ακτινοχειρουργική με CyberKnife έρχεται να δώσει αποτελεσματικές θεραπευτικές λύσεις που πριν δεν υπήρχαν.
Γιατί η αντιμετώπιση με CyberKnife υπερτερεί άλλων μορφών ακτινοχειρουργικής.
1. Με την χρήση ακτινοχειρουργικής με CyberKnife γίνεται χορήγηση αυξημένης δόσης ακτινοθεραπείας στη νόσο, με ελάχιστη επιβάρυνση των γύρω φυσιολογικών ιστών (οισοφάγος, μεγάλα αγγεία, φυσιολογικός πνεύμονας κτλ).
2. Καθοδήγηση της θεραπείας ακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο, εκτός του σχήματος του όγκου και τις μετατοπίσεις του κατά την διάρκεια της αναπνευστικής κίνησης με την τεχνική Synchrony® , με ακρίβεια της τάξης δεκάτων του χιλιοστού, με συνέπεια την θεραπεία μόνο της πάσχουσας περιοχής.

Ποιά διαδικασία ακολουθείται στην εφαρμογή ακτινοχειρουργικής με CyberKnife
Πριν από την θεραπεία 3 με 5 μικροί χρυσοί δείκτες (fidusials) εισάγονται με την βοήθεια μίας βελόνας και υπό έλεγχο με αξονικό τομογράφο, μέσα στην νόσο. Αυτή η διαδικασία που εκτελείται στη βάση του εξωτερικού ασθενή, διαρκεί λιγότερο από μία ώρα.
Μία εβδομάδα μετά την τοποθέτηση των χρυσών δεικτών ο ασθενής έρχεται στο κέντρο, τοποθετείται σε ένα ειδικό υλικό που διατηρεί το σώμα του σε συγκεκριμένη θέση. Στην συνέχεια γίνεται αξονική τομογραφία θώρακα και όποια άλλη απεικονιστική εξέταση κρίνεται αναγκαία για την απεικόνιση του όγκου. Ο ασθενής αναχωρεί.
Οι εικόνες που λαμβάνονται εισάγονται στο σύστημα σχεδιασμού θεραπεία και οι γιατροί της ομάδας ακτινοχειρουργικής σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους φυσικούς του κέντρου εκπονούν το πλάνο θεραπείας και καθορίζονται, ο στόχος θεραπείας, οι κρίσιμες δομές της περιοχές, η δόση θεραπείας , το πόσες συνεδρίες θα απαιτηθούν.

Στην συνέχεια ο ασθενής επανέρχεται και υποβάλλεται στην θεραπεία διάρκειας 40 λεπτών έως 1,5 ώρας.
Παρενέργειες από την ακτινοχειρουργική με CyberKnife
Η πλειονότητα των ασθενών που έχουν αντιμετωπισθεί με ακτινοχειρουργική με CyberKnife εμφανίζουν ελάχιστες ή καθόλου παρενέργειες. Πιθανές παρενέργειες αποτελούν α) εμφάνιση για μικρό χρονικό διάστημα, βήχα. Β) μικρού βαθμού πνευμονίτιδα, που μπορεί να εμφανιστεί σε θεραπεία μεγάλων βλαβών και συνήθως υποχωρεί μόνη της χωρίς την χρήση φαρμάκων.

Η ακτινοχειρουργική με CyberKnife αντιπροσωπεύει μία πανίσχυρη και μεγάλης ακρίβειας τεχνική για ασθενείς με αρχική, υποτροπή ή μεταστατική εντόπιση όγκου στον πνεύμονα. Η θεραπεία είναι ασφαλής να δοθεί σε ασθενείς που δεν μπορούν λόγω άλλων παθολογικών καταστάσεων να χειρουργηθούν και προσφέρει μία πολύ καλή θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα νόσο που πριν είχαν ελάχιστες αν όχι καμία, δραστική θεραπεία ικανή να τους βοηθήσει.
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου