Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Τι είναι το Formetric 4D ?

Formetric 4D Μέθοδος Εμβιομηχανικής Ανάλυσης.


Το formetric 4D Bodyscan System είναι μια ειδική εξέταση για γρήγορη και χωρίς ακτινοβολία στατική και δυναμική μέτρηση της σπονδυλικής στήλης.


Ανάλυση της Μορφολογίας και της Στάσης του Σώματος.

Αντικειμενικές κλινικές παράμετροι που περιγράφουν και καταγράφουν την ύπαρξη ανωμαλιών της Σ.Σ. σε παθήσεις όπως σκολίωση, κύφωση, λόρδωση και άλλες σχετικές ανατομικές ανωμαλίες αναδεικνύονται, με πολύ μεγάλη  ακρίβεια και μπορούν να χρησιμοποιούνται στη διάγνωση, διαλογής, μελέτες, φυσιοθεραπεία, αποκατάστασης και άλλες κλινικές εφαρμογές. Το σύστημα formetric αναλύει την επιφάνεια της Σ.Σ., με τρόπο εξελιγμένες (automatized), Οπτικό-Στατικό-Δυναμικό. Στο ανακατασκευαζόμενο 4D μοντέλο της Σπονδυλικής Στήλης αναδεικνύεται η θέση της λεκάνης και της Σ.Σ.


Γίνεται ανάλυση και καταγραφή των κινήσεων της Σ.Σ. και της λεκάνης καθώς και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα τους.


Γενικά.

Υπάρχει σημαντική διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ της στατικής αξιολόγησης με την αξιολόγηση μέσω ακτίνων Χ και της οπτικής 3D απεικόνισης επίσης. Με τη χρήση του συστήματος 4D αυτό το πρόβλημα φαίνεται να ξεπερνιέται διότι με την νέα τεχνολογία της 4D ανάλυσης όπου είναι εφικτή η λήψη  10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο έχουμε μείωση της πιθανότητας λάθους και αύξηση των κλινικών αποτελεσμάτων. Η πλήρης ανάλυση χρειάζεται μόλις λίγα λεπτά για να πραγματοποιηθεί.


Στατική εξέταση.

Κατά την διάρκεια της όρθιας στάσης φυσιολογικά χρειαζόμαστε περίπου 30-60 δευτερόλεπτα για να καταγραφεί ο συντονισμός και η μυϊκή συμπεριφορά (Romberg test, Matthias test).

Ανάλυση της κίνησηςΣτο παρελθόν οι εμβιομηχανικές μελέτες, στηριζόταν στην καταγραφή των κινήσεων του σώματος  μέσω της σημείωσης, ειδικών ανατομικών στοιχείων, με την χρήση ειδικών δεικτών. Με τη μέθοδο Formetric 4D μέτρησης και τη δυνατότητα τρισδιάστατης ανάλυση 10.000 διαφορετικών στοιχείων, είναι δυνατή πλέον η καταγραφή των κινήσεων της Σ.Σ. και της λεκάνης με συχνότητα μεγαλύτερη αυτής των 24 εικόνων ανά δευτερόλεπτο με τη χρήση stepper ή διαδρόμου.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου