Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Τομοσπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίουΤο σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου είναι μια μελέτη της αιματώσεως του μυοκαρδίου που γίνεται με την χρήση ραδιενεργού Τl-201 ή ραδιοφαρμάκων επισημασμένων με 99m- Τc (SESTAMIBI ή MYOVIEW). Συνήθως το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου γίνεται συνδυασμένα υπό συνθήκες κοπώσεως και ηρεμίας ή και υπό φαρμακευτική κόπωση. Συχνότερα γίνεται χωρίς συγχρονισμό με το καρδιογράφημα αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε συγχρονισμό με το ΗΚΓ (gated SPECT) οπότε υπολογίζεται και το κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας και ελέγχεται και η κινητικότητα των τοιχωμάτων της. Το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου μετά δοκιμασία κοπώσεως ή 'φαρμακευτική κόπωση' με διπυριδαμόλη είναι η πλέον ευαίσθητη, μη επεμβατική μέθοδος διάγνωσης και εντόπισης της ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Έχει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του κινδύνου (προεγχειρητικού κυρίως) ασθενών ύποπτων ή ασθενών με διαγνωσμένη στεφανιαία νόσο, καθώς και στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου μετά έμφραγμα.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;
Το πρωτόκολλο της εξέτασης ποικίλλει ανάλογα με το ραδιοφάρμακο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιείται το Θάλλιο (201-Tl) ή τεχνητιωμένα παράγωγα (ισονιτρίλια- Sestamibi ή Tetrofosmin- επισημασμένα με τεχνήτιο 99m-Tc). Το ραδιοφάρμακο ενίεται ενδοφλέβια στο μέγιστο της κόπωσης ή μετά την ενδοφλέβια χορήγηση διπυριδαμόλης ή αδενοσίνης και ακολουθεί η λήψη των τομογραφικών εικόνων (SPECT) κόπωσης σε γ-κάμερα. Οι εικόνες ηρεμίας λαμβάνονται μετά 3-4 ώρες ή ακόμη και την επόμενη ημέρα.
Ο χρόνος λήψης των τομογραφικών σπινθηρογραφικών εικόνων είναι 30 λεπτά. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου αναμονής μεταξύ των δύο φάσεων είναι περίπου 4 ώρες.
Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με την φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς;
Oι αναστολείς των β-υποδοχέων εμποδίζουν την επίτευξη της μέγιστης καρδιακής συχνότητας και συνιστάται να διακόπτονται 1 ημέρα προ της εξέτασης. Ομοίως, συνιστάται να διακοπούν οι αναστολείς των διαύλων Ca για 2 ημέρες και τα νιτρώδη για 1 ημέρα προ της εξέτασης.
Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αΜΕΑ) δεν επηρεάζουν την εξέταση.
Η καφεϊνη (καφές, τσάι) και τα φάρμακα που περιέχουν ξανθινικά παράγωγα (κυρίως φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα), όπως οι αμινοφυλλίνες, αναστέλλουν τη δράση της διπυριδαμόλης και επομένως είναι απαραίτητη η διακοπή τους 1 ημέρα προ της εξέτασης.

Ποιά προετοιμασία απαιτείται;
Πέραν των φαρμάκων που συνιστάται να διακοπούν ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προ της εξέτασης, ως ανωτέρω, ο ασθενής θα πρέπει να προσέλθει στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής νηστικός ή με ένα ελαφρύ πρωινό, ανάλογα με την ώρα της εξέτασής του. Στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί θάλλιο, αλλά τεχνητιωμένο παράγωγο ως ραδιοφάρμακο, η νηστεία δεν είναι απαραίτητη και επιτρέπεται στον ασθενή ένα ελαφρύ γεύμα κατά την χρονική περίοδο αναμονής μεταξύ των δύο φάσεων της μελέτης. Το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής θα σας ενημερώσει σχετικά.
Ποιά είναι η επικινδυνότητα της εξέτασης;
Καμία παρενέργεια δεν έχει περιγραφεί από την χορήγηση του θαλλίου ή των ραδιοφαρμάκων τεχνητίου. Η όποια επικινδυνότητα της εξέτασης έγκειται στη δοκιμασία κοπώσεως ή την χορήγηση των αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων, η οποία γίνεται παρουσία καρδιολόγου.
Η δόση ακτινοβόλησης κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Η εξέταση αντενδείκνυται για τις εγκύους, όπως άλλωστε οι περισσότερες εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής. Στην περίπτωση θηλασμού, επειδή το ραδιοφάρμακο απεκκρίνεται στο γάλα και εάν δεν μπορεί να αναβληθεί η εξέταση μετά την περίοδο θηλασμού, είναι απαραίτητη η προσωρινή διακοπή.
Ο ασθενής δύναται να οδηγήσει μετά την εξέταση.
Ποιό είναι το κλινικό όφελος της εξέτασης;
  • Διάγνωση στεφανιαίας νόσου σε ασθενή με στηθαγχικό άλγος.
  • Υπολειπόμενη ισχαιμία σε ασθενείς μετά έμφραγμα μυοκαρδίου.
  • Έλεγχος βιωσιμότητας του μυοκαρδίου μετά έμφραγμα.
  • Εκτίμηση προεγχειρητικού κινδύνου σε ασθενή με γνωστή στεφανιαία νόσο ή με υποψία στεφανιαίας νόσου.
  • Έλεγχος μετά αγειοπλαστική ή μετά επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
  • Έλεγχος, μη επεμβατικός, επαναστένωσης.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου