Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Η Ραδιοισοτοπική Κοιλιογραφία Ισορροπίας (ΡΚΙ)

Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ισορροπίας (MUGA)
Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ισορροπίας είναι μελέτη της λειτουργίας των κοιλιών που βασίζεται στην απεικόνιση των καρδιακών κοιλοτήτων είτε με επισημασμένα ερυθρά αιμοσφαίρια είτε με επισημασμένη ανθρώπινο λευκωματίνη με Tc-99m. Η εγγραφή των σπινθηρογραφικών δεδομένων γίνεται σε γ- camera σε συγχρονισμό με το ΗΚΓ του ασθενούς ώστε κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου αριθμού καρδιακών κύκλων να αποκτηθούν τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία αναπαριστούν ένα μέσο καρδιακό κύκλο, από τον οποίο 
μπορούν να υπολογισθούν με ακρίβεια το κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας, ο τελοδιαστολικός και τελοσυστολικός όγκος, ο όγκος παλμού, η ταχύτητα μεταβολής του όγκου της αριστερής κοιλίας κατά την συστολική και διαστολική φάση. Παράλληλα ελέγχεται η περιοχική κινητικότητα των τοιχωμάτων των κοιλιών και δημιουργούνται οι παραμετρικές εικόνες πουν εκφράζουν το εύρος και την φάση της συστολής των κοιλιών.
Κύριες Κλινικές Εφαρμογές της ΡΚΙ
  • Γνωστή ή ύποπτη στεφανιαία νόσος.
  • Στεφανιαία νόσος χωρίς έμφραγμα.
  • Δεύτερο έμφραγμα σε άλλη θέση.
  • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.
  • Διάκριση συστολικής και διαστολικής συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.
  • Εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας επί χημειοθεραπείας.
  • Εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας επί βαλβιδοπαθειών.
  • Έλεγχος του θεραπευτικού αποτελέσματος μετά από επεμβάσεις.
  • Ανίχνευση στεφανιαίας νόσου (ραδιοϊσοτοπική κοιλογραφία ηρεμίας και κόπωσης).

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου