Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Μαστογραφίας έναντι της Κλασσικής


Μετά από συνεχή προσπάθεια, η αμιγούς τύπου ψηφιακή μαστογραφία τελευταίας γενιάς (full digital mammography) έχει καταφέρει να υπερτερεί έναντι της προηγούμενης γενιάς ψηφιακής και της κλασσικής μαστογραφίας για την πρώϊμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η επιτυχία της ψηφιακής μαστογραφίας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται κασέτα με film ούτε ο κλασσικός τρόπος εμφάνισης. Έτσι το ψηφιακό σήμα που λαμβάνεται στον Ψηφιακό Μαστογράφο του οίκου GE τύπου Senographe Essential παρέχει εξαιρετική ευκρίνεια στην εικόνα, η ποιότητα των μαστογραφιών δεν έχει διαβαθμίσεις αλλά είναι σταθερή και παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας και βελτίωσης αυτής. Τα οφέλη της ψηφιακής μαστογραφίας είναι πολλαπλά. Το σημαντικότερο από αυτά είναι ότι, η ψηφιακή μαστογραφία έχει υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια στην διάγνωση των παθήσεων του μαστού έναντι της κλασσικής μαστογραφίας. Αυτό έχει επιτευχθεί από την δυνατότητα της καλύτερης απεικόνισης κυρίως των πυκνών μαστών ιδίως σε νέες γυναίκες. Ως εκ τούτου και οι μικροαποτιτανώσεις με τις οποίες εμφανίζεται ένα μεγάλο ποσοστό της αρχόμενης κακοήθειας απεικονίζονται πιο καθαρά και το πραγματικό μέγεθος των αλλοιώσεων αξιολογείται ορθότερα. Άλλο πλεονέκτημα της ψηφιακής μαστογραφίας είναι η βελτίωση της εξέτασης. Δηλαδή η τοποθέτηση της εξεταζομένης είναι πιο απλή, η εξέταση μαστών μεγάλου μεγέθους καθίσταται ευκολότερη και η διάρκεια της εξέτασης αλλά και η πίεση που ασκείται στο μαστό είναι μικρότερη. Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η δόση της ακτινοβολίας στην ψηφιακή μαστογραφία είναι κατά 25%-50% μικρότερη από ότι στην κλασσική. Αυτό επιτυγχάνεται και από τη μείωση του αριθμού των επαναληπτικών λήψεων που λαμβάνονται στη ψηφιακή μαστογραφία λόγω χαμηλής ευκρίνειας της εικόνας ή για ανάλυση ύποπτων περιοχών (μεγεθυντικές λήψεις). Ακόμη στη ψηφιακή μαστογραφία η εικόνα αρχειοθετείται σε ψηφιακό δίσκο από όπου χρησιμοποιείται για συγκριτική μελέτη ή για επανεκτύπωση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της τηλεμαστογραφίας. Συμπερασματικά μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο Ψηφιακός Μαστογράφος του οίκου GE τύπου Senographe Essential προσφέρει μια σαφώς ανώτερη ποιοτικά και διαγνωστικά εξέταση σε σύγκριση με την εικόνα της κλασσικής και της ψηφιοποιημένης μαστογραφίας. Συνεπώς ο στόχος μας που είναι η διάγνωση του καρκίνου του μαστού στην αρχική μορφή της νόσου επιτυγχάνεται ασφαλέστερα. Σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού η «Διαγνωστική Μαστογραφία» πρόσφατα προέβη στην αγορά νέου Ψηφιακού Συστήματος Υπερηχογραφίας του οίκου GE υψηλής ευκρίνειας. Το σύστημα αυτό είναι εξοπλισμένο με ηχοβόλες κεφαλές Active Matrix Array συχνότητος 4.0-16.5MHz που διαθέτει 1024 πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους και δυνατότητα real και static time 3D και 4D απεικόνιση. Με την χρήση των κεφαλών αυτών επιτυγχάνεται για πρώτη φορά εστίαση και επεξεργασία της υπερηχογραφικής δέσμης σε τρεις και ακόμη σε τέσσερις διαστάσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υπερηχογραφικών εικόνων με θεμελιώδη διαφορά στην ακρίβεια της ποιότητας της εικόνας, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή διαγνωστική προσέγγιση στην εκτίμηση των αλλοιώσεων του μαστού. Παράλληλα, στο σύστημα αυτό η μελέτη με έγχρωμο και Power Doppler γίνεται με μέγιστη διακριτική ικανότητα, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα ανίχνευσης αγγείων με πολύ χαμηλή αιματική ροή που έως σήμερα ήταν αόρατη με την χρήση των συμβατικών υπερήχων.
Στο κέντρο διενεργούνται βιοψίες σε μη ψηλαφητές αλλοιώσεις με λεπτή βελόνη υπό την καθοδήγηση των υπερήχων.
Πρόσφατα, στη "Διαγνωστική Μαστογραφία" εγκαταστάθηκε Πρωτοποριακής Τεχνολογίας Ψηφιακό Σύστημα Μέτρησης Οστικής πυκνότητας του οίκου GE τύπου PRODIGY.
Το σύστημα αυτό μπορεί να πραγματοποιήσει σε ελάχιστο χρόνο και με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, εξετάσεις οσφυϊκής μοίρας τεσσάρων σπονδύλων, ισχίων καθώς και πηχεοκαρπικής με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας - λιγότερο από τη δόση που απαιτείται για μία ακτινογραφία θώρακος.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου