Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Η μαστογραφία και ο κίνδυνος της ακτινοβολίας με ακτίνες Χ


 Το όφελος της μαστογραφίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τον κίνδυνο της ακτινοβολίας που χορηγείται.
Ο φόβος του κινδύνου της ακτινοβολίας που χορηγείται κατά τη μαστογραφία δεν πρέπει να αποτρέπει τς γυναίκες από τη διενέργεια της εξέτασης.
Ο κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου του μαστού εξαιτίας της ακτινοβολίας που χορηγείται κατά τη μαστογραφία είναι ελάχιστος σε σύγκριση με το όφελος που προσφέρει η μαστογραφία, δηλαδή τις ζωές που σώζει λόγω έγκαιρης ανίχνευσης καρκίνου του μαστού.
Τα ενδιαφέροντα πιο πάνω συμπεράσματα προέκυψαν από μια ενδιαφέρουσα εργασία Καναδών γιατρών στο Τορόντο του Καναδά.
Συχνά οι γυναίκες αλλά και αρκετοί γιατροί, δικαιολογημένα ανησυχούν για τους κινδύνους που δημιουργούν οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις μαστογραφίας.
Η ιονίζουσα ακτινοβολία Χ που χρησιμοποιείται στη μαστογραφία είναι δυνατόν
να προκαλεί καρκίνο. Ωστόσο στη μαστογραφία, οι δόσεις που χορηγούνται είναι πολύ χαμηλές με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.
Σε μια ενδιαφέρουσα εργασία, Καναδοί γιατροί ανέπτυξαν ένα μοντέλο υπολογισμού του κίνδυνου πρόκλησης καρκίνου στο μαστό από τη μαστογραφία. Χρησιμοποιήθηκε η δόση των 3,7 mGy που είναι η συνήθης δόση που χορηγείται για την ψηφιακή μαστογραφία για ένα σύνολο 100.000 γυναικών.
Εξετάστηκαν διάφορες πιθανότητες για τη συχνότητα διενέργειας των μαστογραφιών. Με βάση τους υπολογισμούς τους, οι Καναδοί γιατροί εκτίμησαν ότι σε 100.000 γυναίκες ηλικίας 40 έως 55 ετών που η κάθε μια θα λάμβανε 3.7 mGy στον κάθε μαστό της ετησίως για μαστογραφία και μετά θα συνέχιζε να κάνει το ίδιο, κάθε δύο χρόνια έως την ηλικία των 74 ετών, ο αριθμός των καρκίνων λόγω ακτινοβολίας θα ήταν 86, ο αριθμός των θανάτων που θα προέκυπταν θα ήταν 11 και θα χάνονταν συνολικά 136 έτη ζωής.
Από την άλλη, για τον ίδιο αριθμό γυναικών που θα ακολουθούσαν το ίδιο ανιχνευτικό πρόγραμμα, η μαστογραφία θα μπορούσε να σώσει 497 ζωές και 10.670 χρόνια ζωής. Βλέπουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ κίνδυνου και οφέλους της ψηφιακής μαστογραφίας.
Το συμπέρασμα των Καναδών ερευνητών είναι ξεκάθαρο:
  1. Για τα προγράμματα ψηφιακής μαστογραφίας που αρχίζουν από την ηλικία των 40 ετών και διαρκούν μέχρι την ηλικία των 74 ετών, ο κίνδυνος είναι κατά πολύ μικρότερος σε σύγκριση το όφελος που προκύπτει.
  2. Για τους λόγους αυτούς ο κίνδυνος της ακτινοβολίας από την ψηφιακή μαστογραφία δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικός παράγοντας για τη διεξαγωγή του ανιχνευτικού προγράμματος για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Η ανιχνευτική μαστογραφία προφέρει σημαντικά οφέλη. Αποτελέσματα από προοπτικές τυχαιοποιημένες έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να μειώνει τους θανάτους από καρκίνο του μαστού στις γυναίκες από 40 έως 74 ετών, ιδιαίτερα σε εκείνες άνω των 51 ετών.
Ωστόσο οι έρευνες δεν έδειξαν σημαντικό όφελος της μαστογραφίας σε γυναίκες κάτω των 40 ετών. Επίσης φάνηκε ότι δε βοηθούν οι μαστογραφίες που γίνονται πριν την ηλικία των 40 ετών για μελλοντική χρήση, για σκοπούς σύγκρισης με μαστογραφίες που γίνονται αργότερα στη ζωή της γυναίκας.
Για τη μαστογραφία οι δόσεις ακτινοβολίας είναι πολύ μικρές. Ο κίνδυνος από την έκθεση σε μια μαστογραφία είναι εξαιρετικά μικρός. Το πρόβλημα τίθεται όταν γίνονται επαναλαμβανόμενες ακτινογραφίες και μαστογραφίες.
Οι γυναίκες πρέπει να συζητούν με το γιατρό τους την ανάγκη για κάθε ακτινογραφία που πρέπει να κάνουν. Επιπλέον να μην ξεχνούν να αναφέρουν στο γιατρό εάν υπάρχει πιθανότητα να είναι έγκυες.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου