Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

H Συμβολή του PET-CT στο σχεδιασμό 3D ή 4D Συμμόρφου, IMRT Ακτινοθεραπείας

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) σε συνδυασμό με την αξονική τομογραφία (CT) σε ένα υβριδικό σύστημα (PET/CT) είναι η τελευταία κατάκτηση της απεικόνισης. Η PET/CT αποδεικνύεται ένα ανεκτίμητο εργαλείο στην νευρολογία, την καρδιολογία και ιδιαίτερα την ογκολογία.
Η συμβολή της  PET/CT στην ογκολογία αφορά τη διάγνωση, την σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση της νόσου, στην  εκτίμηση της ανταπόκρισης της νόσου στην θεραπευτική αγωγή, στην πρώιμη διάγνωση της υποτροπής, καθώς και στον καθορισμό των ακτινοθεραπευτικών πεδίων. Στο 1/3 περίπου των ογκολογικών ασθενών η αγωγή μεταβάλλεται μετά από την απεικόνιση με PET/CT.
Τα τελευταία χρόνια σημαντική είναι η συμβολή της PET/CT στην ακτινοθεραπεία για τον
ακριβέστερο σχεδιασμό των πλάνων ακτινοθεραπείας.
Η PET/CT παρέχει πληροφορίες για λειτουργικές και μορφολογικές αλλαγές και έχει αποδειχτεί ότι έχει μεγαλύτερη ειδικότητα  κι ευαισθησία από την αξονική τομογραφία ή την μαγνητική τομογραφία. Το ζητούμενο στην ακτινοθεραπεία είναι η ακτινοβόληση του όγκου με αναγκαία δόση στον σωστό χρόνο και τον περιορισμό της ακτινικής επιβάρυνσης των υγιών ιστών.
Όταν συνυπολογιστούν στον σχεδιασμό των πλάνων ακτινοθεραπείας τα ευρήματα της PET/CT, τότε περίπου σε ένα ποσοστό 30-40% παρατηρείται αλλαγή του RTP. Η ακριβέστερη σταδιοποίηση, που επιτυγχάνεται με την  PET/CT έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιβίωσης.
Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος έχει δειχθεί ότι αυξάνεται στο διπλάσιο η επιβίωση αυτών, όταν η σταδιοποίηση έχει γίνει με την  PET/CT σχετικά με αυτούς που η σταδιοποίηση έγινε χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της PET/CT. Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα η συνεισφορά της PET/CT είναι σημαντική στο διαχωρισμό του όγκου από ατελεκτασία ή νέκρωση. Επηρεάζει τον καθορισμό του gross tumor volume σε ποσοστό 22-62% των ασθενών. Ο gross tumor volume (GTV), που καθορίζεται από την PET/CT είναι μικρότερος από την αξονική τομογραφία. Ως αποτέλεσμα η δόση στον όγκο μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 25%.
Στους όγκους του εγκεφάλου ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της PET/CT στην διαφοροποίηση του βιώσιμου όγκου από νέκρωση μετά από ακτινοθεραπεία.
Στον καρκίνο κεφαλής τραχήλου υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας, όπως η 3D-CRT  και IMRT που επιτρέπουν υψηλότερες δόσεις των όγκων στόχων και ταυτόχρονα προφυλάσσουν τις φυσιολογικές δομές μειώνοντας την τοξικότητα. Είναι σημείο πρόκλησης η αλλαγή κατανομής των δόσεων μετά την εφαρμογή της PET/CT. Η PET/CT μας δίνει επιπλέον την πληροφορία για την έντονη μεταβολική κυτταρική δραστηριότητα της νόσου στις προσβεβλημένες περιοχές. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την κλιμάκωση της δόσεως και την μικρότερη τοξικότητα στην περιοχή, διότι λαμβάνονται υπ’ όψιν μεταβολικά και  βιολογικά χαρακτηριστικά του καρκινικού όγκου στόχου.  Απαραίτητη για τον καθορισμό των πλάνων ακτινοθεραπείας είναι η λήψη του λεγόμενου «simulation» PET/CT scan. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τοποθέτηση και την ακινητοποίηση του ασθενούς, καθώς και στην λήψη των σωστών οδηγών σημείων.
Απαραίτητη λοιπόν είναι η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων, όπως του ακτινοθεραπευτή, του ογκολόγου, του πυρηνικού ιατρού, καθώς και του απεικονιστή ιατρού για την πληρέστερη απεικόνιση με  PET/CT και τον συνδυασμό των πλάνων ακτινοθεραπείας.
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου