Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Υπερηχογράφημα και παρακέντηση: Μία εναλλακτική λύση αντί της βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα;

U/S φρουρού λεμφαδένα
Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού World Journal of Surgery δημοσιεύθηκε ένα άρθρο ανασκόπησης σχετικά με τη χρησιμοποίηση του υπερηχογραφήματος στην διάγνωση της λεμφαδενικής μετάστασης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Μία τέτοια προσέγγιση αποτελεί μία λογική προσπάθεια για να μειωθεί ακόμα περαιτέρω η επεμβατική διερεύνηση των λεμφαδένων της μασχάλης και θα μπορούσε να αποτελέσει μία ελκυστική εναλλακτική λύση στη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα.
Οι γιατροί που παρουσίασαν την ανασκόπηση συμπεραίνουν ότι από τα υπάρχοντα στοιχεία της διεθνούς αρθρογραφίας προκύπτει πως το υπερηχογράφημα με υψηλής συχνότητας ηχοβολείς (10-14 ΜHz) είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ανακάλυψη μεταστάσεων στους λεμφαδένες σε επιλεγμένες ασθενείς. Τη διαγνωστική ακρίβεια του ενισχύουν περισσότερο οι μορφολογικές παράμετροι των λεμφαδένων ( όπως π.χ. η εξαφάνιση της πύλης, ένας στρογγυλός υποηχογενής όζος και η έκκεντρη πάχυνση του φλοιού) και όχι μόνο η μέτρηση του μεγέθους.


Επιπλέον, σε μερικές σειρές, όταν το υπερηχογράφημα συνδυαζόταν με παρακέντηση λεπτής ή ευρύστομης βελόνας και κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση αντίστοιχα (FNAB ή CB) η ευαισθησία έφτανε το 94,9% και η ειδικότητα το 100%. Επίσης η ευαισθησία συνδεόταν με την έκταση (ποσότητα) της νόσου, τόσο από το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου, όσο και του αριθμού και της έκτασης της διήθησης στους λεμφαδένες. Πιο αποτελεσματικό ήταν το υπερηχογράφημα στην ανακάλυψη ( μόνο του ή σε συνδυασμό με παρακέντηση) μακρομεταστάσεων παρά μικρομεταστάσεων.


Βιοψία φρουρού λεμφαδένα
Δεδομένης της υψηλής ειδικότητας του υπερηχογραφήματος της μασχάλης, ειδικά όταν συνδυαστεί με FNAB, είναι εφικτό να αποφευχθεί η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα όταν το αποτέλεσμα των εξετάσεων είναι θετικό. ( Κάτι τέτοιο φαίνεται από την αρθρογραφία πως μπορεί να είναι εφικτό στο 15-20% των ασθενών με καρκίνο του μαστού).


Οι ασθενείς με προχωρημένη νόσο που έχουν υποβληθεί σε νέο-επικουρική θεραπεία δεν φαίνεται να ωφελούνται από το υπερηχογράφημα της μασχάλης στην ίδια έκταση με όσες πάσχουν από λιγότερο προχωρημένη νόσο. Η ευαισθησία της μεθόδου σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ικανοποιητική.


Τέλος, από άποψη κόστους η διερεύνηση των λεμφαδένων της μασχάλης με το υπερηχογράφημα είναι μία καλύτερη επιλογή.


Συμπερασματικά, η διερεύνηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων με το υπερηχογράφημα, σε συνδυασμό με την παρακέντηση και κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση αποτελεί μία ελκυστική εναλλακτική λύση που πρέπει να τύχει ευρύτερης προσοχής και μελέτης.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου