Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Στο χρόνο ή πιο νωρίς πρέπει να γίνεται ο μαστογραφικός έλεγχος μετά από θεραπεία διατήρησης του μαστού;


Ο καλύτερος χρονικός προγραμματισμός και η συχνότητα του μαστογραφικού ελέγχου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού μετά από θεραπεία διατήρησης μαστού είναι αμφιλεγόμενη.
Οι κλινικές οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) συστήνουν μαστογραφία 6-12 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία, ενώ η American Society of Clinical Oncology (ASCO) συστήνει η πρώτη μαστογραφία μεταθεραπευτικά να γίνεται  ένα χρόνο μετά τη διάγνωση  και όχι νωρίτερα από έξι μήνες μετά από την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας.
Ένα ασφαλιστικό ταμείο υγείας στις ΗΠΑ αποφάσισε  πρόσφατα να ακολουθήσει ένα πιο συντομευμένο χρονοδιάγραμμα μαστογραφικού ελέγχου κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων χρόνων  μετά τη θεραπεία διατήρησης μαστού.

Αυτή η αναδρομική μελέτη πραγματοποιήθηκε με στόχο να προσδιορίσει την ικανότητα εντοπισμού καρκίνου με τη μαστογραφία κατά τη διάρκεια των 2 χρόνων μετά από τη θεραπεία διατήρησης μαστού.
1.454 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε θεραπεία διατήρησης μαστού και ήταν καταχωρημένες στη βάση δεδομένων των ασθενών του Intermountain Healthcare μεταξύ των ετών 2003 και 2007. Ως «σύντομες» προσδιορίστηκαν οι  μαστογραφίες που έγιναν σε χρόνο μικρότερο του έτους από τη διάγνωση της νόσου και αναζητήθηκε ο αριθμός των υποτροπών που αναγνωρίστηκαν από αυτές. Ο βαθμός κακοήθειας, το στάδιο, η εντόπιση και τα όρια εκτομής του αρχικού όγκου  αξιολογήθηκαν σε σχέση με την υποτροπή.
Από τις 1.454 ασθενείς που διαγνώστηκαν στην πενταετία της μελέτης , οι 1.386 υπεβλήθηκαν σύντομα σε μαστογραφία.  Ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση έως την πρώτη μαστογραφία στην μεταθεραπευτική παρακολούθηση ήταν 6 μήνες. Σημειώθηκαν 3 υποτροπές στο σύστοιχο μαστό και μία στον ετερόπλευρο.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης σημειώθηκαν 16 υποτροπές στο σύστοιχο και 5 στον άλλο μαστό και 4 απομακρυσμένες υποτροπές της νόσου. Ενδιάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν οι 19,8 μήνες και ο αντίστοιχος χρόνος ως την υποτροπή 18,1 μήνες. Η συχνότητα υποτροπής στο σύστοιχο μαστό στον πρώτο και δεύτερο χρόνο  ήταν 0,21% και 0,89% αντίστοιχα.  Από τις 25 υποτροπές, οι 17 βρέθηκαν μόνο με τη μαστογραφία. Υψηλός βαθμός κακοήθειας (odds ratio 4.0, p = 0.001), αρνητικοί οιστρογονικοί υποδοχείς (odds ratio 7.2, p = 0.0006) και αρνητικοί προγεστερονικοί (odds ratio 3.1, p = 0.046) σχετιζόταν με αυξημένη υποτροπή.
Στο συμπέρασμα τους οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μαστογραφία σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακάλυψε 2,9 καρκίνους ανά 1.000 ασθενείς, που ήταν λιγότερη από τους 4,4 καρκίνους ανά 1.000 ασθενείς που ανακαλύφθηκαν στο ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι ο ετήσιος μαστογραφικός έλεγχος είναι κατάλληλος για την παρακολούθηση ασθενών που υπεβλήθηκαν σε θεραπεία διατήρησης του μαστού.

Η μελέτη έχει παρουσιαστεί ως άρθρο στο περιοδικό International Journal of Radiation Biology and Physics (Πατήστε εδώ)
Και ως ανακοίνωση στο συνέδριο της ASCO 2010, δημοσιευμένη στη διεύθυνση

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου