Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ακρίβεια της προληπτικής μαστογραφίας σε ηλικιωμένες γυναίκες
Στόχος της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American Journal of Roentgenology , τον  Νοέμβριο του 2011 ήταν να προσδιορίσει την ακρίβεια και το ποσοστό ανίχνευσης καρκίνων στο πλαίσιο του μαστογραφικού προληπτικού ελέγχου ηλικιωμένων γυναικών.
Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Vermont, από τα έτη 1996 - 2006, υπολόγισαν την  ευαισθησία, την ειδικότητα, την θετική προγνωστική αξία, την αρνητική προγνωστική αξία και την συχνότητα ανακάλυψης καρκίνου του μαστού 96.193 γυναικών ηλικίας από 50 έως 101 ετών που πραγματοποίησαν 403.448 μαστογραφίες.
Η ευαισθησία της προληπτικής μαστογραφίας ( μαστογραφίας διαλογής) μετρήθηκε αυξημένη από 77,3% για την ηλικιακή ομάδα 50 με 59 ετών σε 93,8% για την ομάδα μεταξύ των ετών 90 και 101 (P=0,015).
Η εξειδίκευση αυξήθηκε από το 98,7% στην ηλικία των 50 έως 59 ετών στο 98,8% στην ηλικία 90 με 101 (P<0,001).
Η συχνότητα ανακάλυψης του καρκίνου αυξήθηκε από 3,7 περιπτώσεις ανά 1.000 μαστογραφίες στην ηλικία των 50 έως 59, στις 14,4 περιπτώσεις ανά 1.000 μαστογραφίες στην ηλικία των 90 έως 101 ετών (P<0,001).
Ο επιπολασμός του καρκίνου του μαστού αυξήθηκε από το 4,8 στο 15,4 με την αύξηση των ετών ( μέτρηση ανά ηλικιακή ομάδα), όπως συνέβη και στη θετική προγνωστική αξία, που αυξήθηκε από 22,2% στο 55,6% (P<0,001).
Δεν υπήρχε ένδειξη ότι ο δείκτης σωματικής μάζας, η πυκνότητα του στήθους ή άλλοι παράγοντες επηρέασαν τις μετρήσεις.
Οι όγκοι στις ηλικιωμένες γυναίκες ήταν πιο μικροί, ορμονοθετικοί και περισσότερο διηθητικοί..
Συμπερασματικά, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η προληπτική μαστογραφία είναι πιο ακριβής στις ηλικιωμένες απ’ ότι στις νεαρής ηλικίας γυναίκες, γι΄ αυτό και πρέπει να προσεγγίζεται θετικότερα ο προληπτικός έλεγχος των γυναικών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη δεν ασχολήθηκε με την επίδραση της προληπτικής μαστογραφίας στη θνησιμότητα ή στην πορεία των ασθενών στις οποίες διαγνώστηκε καρκίνος του μαστού.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου