Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Η επιταχυνόμενη μερική ακτινοβόληση του μαστού (APBI) είναι αποτελεσματική σε μερικούς υποτύπους καρκίνουΣυμπόσιο για τον καρκίνο του μαστού, Abstract 83, 2011, San Francisco, California
          H APBI (Accelerated Partial Breast Irradiation) φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε καρκίνους μαστού που έχουν πτωχή πρόγνωση. Η ακτινοβολία στη συγκεκριμένη μελέτη όπου συμμετείχαν 516 ασθενείς δόθηκε είτε ως ενδοϊστική βραχυθεραπεία (n=221), είτε ως βραχυθεραπεία με μπαλόνι (Mammosite) (n=201), είτε ως τρισδιάστατη σύμμορφη
ακτινοθεραπεία (n=106).
          Οι όγκοι ταξινομήθηκαν με βάση την κατάσταση των οιστρογονικών (ER) και προγεστερονικών υποδοχέων (PR) καθώς επίσης και με βάση την κατάσταση του επιδερμικού παράγοντα ανάπτυξης (HER-2/neu). Aπό τους 278 ασθενείς που τελικά συμμετείχαν στη μελέτη, οι 164 είχαν καρκίνο υποτύπου luminal A δηλαδή ER +, PR +/-, HER-2 -. Οι 81 ασθενείς είχαν καρκίνο υποτύπου luminal B δηλαδή ER +, PR +/-, HER-2 +. Πέντε ασθενείς είχαν τον υποτύπο του HER-2 και 28 ασθενείς είχαν τον υποτύπο basal δηλαδή ER -, PR -, HER-2 - (tripple negative). Στη συγκεκριμένη μελέτη εκτιμήθηκαν η υποτροπή του καρκίνου στον ομόπλευρο μαστό, η υποτροπή στους επιχώριους λεμφαδένες, οι απομακρυσμένες μεταστάσεις, η επιβίωση ελεύθερη νόσου, η επιβίωση σε σχέση με τη νόσο καθώς και η συνολική επιβίωση. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν περίπου 4,9 έτη. Σε όλες τις υποομάδες ασθενών τα όρια εκτομής μετά τη συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση και η κατάσταση των λεμφαδένων ήταν παρόμοια.
          Οι ασθενείς με υποτύπο νόσου basal και HER-2 είχαν όγκους χαμηλής διαφοροποίησης (grade III), μεγαλύτερους όγκους και συνήθως είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να λάβουν χημειοθεραπεία. Οι ασθενείς με υποτύπο νόσου basal ήταν συνήθως Αφρο-Αμερικάνες (18% έναντι 4% luminal A/luminal B, P=0.002).
          Στην πενταετία, τα ποσοστά υποτροπής στον ομόπλευρο μαστό διακυμάνθηκαν μεταξύ 0% έως 4.8% αλλά δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφόρων υποτύπων της νόσου. Απομακρυσμένες μεταστάσεις καταγράφηκαν μόνον στον υποτύπο luminal A (2,5%) και στον υποτύπο luminal B (1.4%) (P=0.87).
          H επιβίωση ελεύθερη νόσου (DFS) (95% έως 100%), η επιβίωση που σχετίζεται με τη νόσο (97% έως 100%) καθώς και η συνολική επιβίωση (OS) (80% έως 100%) δεν ήταν στατιστικώς σημαντική μεταξύ των διαφόρων υποτύπων του καρκίνου του μαστού.
          Στη συγκεκριμένη μελέτη βγήκε το συμπέρασμα ότι τα ποσοστά του τοπικού ελέγχου της νόσου στα πέντε χρόνια μετά από την εφαρμογή της APBI  είναι εξαιρετικά ιδιαίτερα στους υποτύπους luminal, HER2 και στους τριπλά αρνητικούς καρκίνους του μαστού.  Η περαιτέρω μελέτη των υποτύπων είναι απαραίτητη προκειμένου να κατευθύνουμε καλύτερα τις ασθενείς όσον αφορά την πιο κατάλληλη επικουρική θεραπεία που χρειάζονται μετά την συντηρητική χειρουργική επέμβαση.  
          Η APBI είναι ισοδύναμη με την κλασσική ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού ιδιαίτερα σε κάποιους υποτύπους της νόσου. Θα συνεχίσει να προσφέρεται ως εναλλακτική θεραπευτική πρόταση ιδιαίτερα σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών χαμηλού κινδύνου. Πρόσφατες δημοσιεύσεις έχουν δείξει ότι είναι ισοδύναμη με πιο παρατεταμένα σχήματα ακτινοθεραπείας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου