Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Η διεγχειρητική χορήγηση ραδιενεργού Tc-99m για τον εντοπισμό του φρουρού λεμφαδένα


Ο εντοπισμός του φρουρού λεμφαδένα γίνεται είτε με χορήγηση ραδιενεργού ισοτόπου, κατά προτίμηση τεχνήτιο, λίγες ώρες πριν το χειρουργείο ή με χορήγηση χρωστικής διεγχειρητικά, είτε, τέλος, με συνδυασμό και των δύο.
 Μια προοπτική μελέτη από το Αρκάνσας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Surgery (Δημοσίευση εδώ) διερεύνησε την αποτελεσματικότητα της χορήγησης του Tc-99m περιθηλαία ή υποδερμάτια μέσα στο χειρουργείο, κατά την διαδικασία αναισθησίας και πριν αποστειρωθεί το χειρουργικό πεδίο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε 775 επεμβάσεις ο φρουρός λεμφαδένας με αυτή τη μέθοδο εντοπίστηκε στο 98,6% των περιπτώσεων. Ο μέσος χρόνος από την έγχυση του ραδιοφαρμάκου έως την τομή ήταν 41.20 ± 29.56 λεπτά. Το κόστος, με αμερικανικά δεδομένα, σε σύγκριση με την κλασική χορήγηση του ραδιοφαρμάκου στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής με την απεικόνιση και την εργασία του εργαστηρίου, ήταν κατά πολύ πιο φτηνότερο.
Η τεχνική, όπως, περιγράφεται να είναι επιτυχής, διευκολύνει ασθενείς και χειρουργούς.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου