Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Η υποβοηθούμενη με υπολογιστή ανάγνωση των μαστογραφιών δεν είναι αποδοτικότερη.

Για να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος όγκος των μαστογραφιών που έπρεπε να αναγνώσουν οι εξειδικευμένοι ακτινολόγοι, ίδίως μετά από την ευρεία διάδοση των πληθυσμιακών ελέγχων, αναζητήθηκε η λύση της πρώτης ανάγνωσης των μαστογραφιών από ηλεκτρονικό υπολογιστή που διέθετε τον απαραίτητον προγραμματισμό ( CAD= Computer Aided Detection). Πολλές τέτοιες συσκευές κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιούνται ευρέως σε πάρα πολλά κράτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που διερεύνησε την αποτελεσματικότητα τους ( έλεγχος σε 90 διαγνωστικά κέντρα, εκ των οποίων 25 διέθεταν σύστημα CAD, προέκυψε πως αυτό δεν συνέβαλε στην ανακάλυψη περισσότερων διηθητικών καρκίνων ή ανακάλυψη τους σε ευνοϊκότερο στάδιο ή μέγεθος ή λεμφαδενικής επέκτασης. .
Σ' ένα συνοδευτικό εκδοτικό σχόλιο, που μπορεί ελεύθερα να διαβαστεί στη διεύθυνση, τίθεται το ερώτημα αν η πίστη στην συνεχή πρόοδο των υπολογιστικών προγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων που προσφέρει το σύστημα CAD. Η θέση του D.A. Berry που έγραψε το σχόλιο δεν είναι αισιόδοξη. Και αν σκεφθεί κάποιος ότι αυτή η πρακτική κοστίζει στο Medicare 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και το συνδυάσει με τη βιολογική ιδιαιτερότητα του καρκίνου του μαστού, που η πιο πρώιμη ανακάλυψη δεν σημαίνει πάντοτε και καλύτερη πρόγνωση, τότε είναι πράγματι αμφίβολο αν στο μέλλον το σύστημα CAD μπορεί να είναι πιο αποδοτικό.

1 σχόλια :