Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Ακτινολογικά ευρήματα σε ακτινογραφίες θώρακος για πιστοποιητικό υγείας

Καλοκαιρινού Μ., Λέκκας Μ., Ρεπαντάς Μ., Μπάκας Ι., Τολίκα Φ., Παπαδοπούλου Μ., Γαρύφαλλος Δ.
Κέντρο Υγείας Καλυβίων, Καλύβια Αττικής. Γ.Ν.Ν.Θ. "ΣΩΤΗΡΙΑ", Αθήνα

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε τα ακτινολογικά ευρήματα που παρατηρήθηκαν σε ακτινογραφίες θώρακος οι οποίες ελήφθησαν με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υγείας.

Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα ακτινολογικά ευρήματα σε οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες θώρακος των 538 εξεταζόμενων (250 γυναίκες / 288 άνδρες), ηλικίας 16 - 48 ετών (μέση ηλικία 27,5 έτη). ΟΙ λήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 15 μηνών (Ιούνιος 2008 - Αύγουστος 2009) στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υγείας.

Αποτελέσματα: Η ακτινογραφία θώρακος απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας με το σκοπό του ελέγχου ασυμπτωματικών ατόμων για την ύπαρξη τυχόν λανθανουσών ασθενειών. 
Η πλειονότητα των ακτινογραφιών θώρακος ήταν φυσιολογικές (99,07%). Τα παθολογικά ευρήματα που παρατηρήθηκαν ήταν τα εξής: μεσολόβια σχισμή της αζύγου (7 περιστατικά - 1,3%), ανύψωση του διαφράγματος (7 περιστατικά - 1,3%), μάζα του θυρεοειδή (5 περιστατικά - 0,93%), καρδιομεγαλία (4 περιστατικά - 0,74%), ψευδοσκιές (artifacts) (4 περιστατικά - 0,74%), πάχυνση του υπεζωκότα (3 περιστατικά - 0,55%), διαφραγματοκήλη, κήλες του διαφράγματος (Bochdalek) (3 περιστατικά - 0,55%), διόγκωση των πνευμονικών πυλών (2 περιστατικά - 0,37%), παλαιά κατάγματα πλευρών (2 περιστατικά - 0,37%), εμπίεσμα του στέρνου (2 περιστατικά - 0,37%), παρεμβολή του εντέρου μεταξύ του ήπατος και του διαφράγματος - σύνδρομο Chilaiditi (1 περιστατικό - 0,18%), υπεζωκοτική συλλογή (1 περιστατικό - 0,18%), αποτιτάνωση του υπεζωκότα (1 περιστατικό - 0,18%), αποτιτανωμένοι λεμφαδένες της μασχάλης (1 περιστατικό - 0,18%), υπερδιαύγαση του ενός ημιθωρακίου λόγω μαστεκτομής (1 περιστατικό - 0,18%), αυχενική πλευρά (1 περιστατικό - 0,18%), γεφύρωση μεταξύ των παρακείμενων πλευρών (1 περιστατικό - 0,18%).

Συμπεράσματα: Τα σημαντικά ακτινολογικά ευρήματα στην προληπτική ακτινογραφία θώρακος είναι λίγα, η αναγκαιότητά της στα πλαίσια ενός προγράμματος πρόληψης στο γενικευμένο πληθυσμό είναι αμφισβητούμενη. 

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου