Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Καθορισμός εθνικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για τις ακτινολογικές εξετάσεις

Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) αποτελούν βασικό πυλώνα της ακτινοπροστασίας των εξεταζομένων και ασθενών στη διαγνωστική ιατρική με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα ΔΕΑ θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στη χώρα μας, τα ΔΕΑ εκδίδονται υπό μορφή υπουργικής απόφασης μετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΑΕ.
Για την ομογενοποιημένη καταγραφή, συλλογή και ανάλυση των δόσεων εξεταζομένων και τη θέσπιση των ΔΕΑ, η ΕΕΑΕ έχει ετοιμάσει φόρμα συλλογής δεδομένων, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τον υπεύθυνο/συμβουλο ακτινοπροστασίας (ακτινοφυσικό ιατρικής) του εργαστηρίου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιατρό ακτινολόγο και το λοιπό προσωπικό του εργαστηρίου που χειρίζεται τα ακτινολογικά συστήματα. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να επιστραφεί στην ΕΕΑΕ (μέσω e-mail: mkala@eeae.gr ή ταχυδρομικά) το αργότερο μέχρι τις 15.9.2012.
Στην παρούσα φάση συλλέγονται στοιχεία για τις ακόλουθες ακτινολογικές εξετάσεις:
Ακτινογραφικές εξετάσεις: Θώρακος ΟΠ, Θώρακος Πλάγια, Κεφαλής ΟΠ/ΠΟ, Κεφαλής Πλάγια, Λεκάνης – ισχύων ΠΟ, ΟΜΣΣ ΠΟ, ΟΜΣΣ Πλάγια, ΝΟΚ, ΑΜΣΣ ΟΠ
Ακτινοσκοπικές εξετάσεις: Βαριούχο γεύμα, Βαριούχος υποκλυσμός
Δεδομένα θα συλλέγονται για κάθε ακτινολογικό σύστημα (θάλαμο) του εργαστηρίου και για κάθε  μια από τις παραπάνω εξετάσεις.  Η πρώτη σελίδα της φόρμας συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο/σύμβουλο ακτινοπροστασίας, ενώ η επόμενη από το προσωπικό του εργαστηρίου που χειρίζεται τον ακτινολογικό εξοπλισμό. Για κάθε εξέταση θα καταγράφονται τα στοιχεία (βάρος, kV, mAs κτλ) για  30 εξεταζόμενους μεσαίου βάρους και ύψους (δηλαδή να εξαιρούνται λιποβαρή και παχύσαρκα άτομα). Ο υπεύθυνος/σύμβουλος ακτινοπροστασίας του εργαστήριου θα παρέχει στοιχεία δοσιμετρίας υπό μορφή air kerma (free in air) στο 1 μέτρο από από την εστία της λυχνίας για τη μέση τιμή των kV και mAs που εφαρμόζονται στους εξεταζομένους (όπως προκύπτει από τους πίνακες συλλογής δεδομένων).
Οι υπεύθυνοι/σύμβουλοι ακτινοπροστασίας των εργαστήριων που έχουν συλλέξει ήδη δοσιμετρικά δεδομένα σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία παρακαλούνται να αποστείλουν στην ΕΕΑΕ τα επικαιροποιήμενα στοιχεία τους (μόνο τη σελίδα 1, αναφέροντας και τον αριθμό των εξεταζομένων).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ, Μ. Καλαθάκη, τηλ.210 6506763, mkala@eeae.gr.

1 σχόλια :

 1. 1. Η ΕΕΑΕ μετά από 16 χρόνια (!!) μετά την έκδοση του σχετικού νόμου (97/43) θυμήθηκε ότι πρέπει να καθορίσει τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς που αποτελούν βασικό πυλώνα της ακτινοπροστασίας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ!
  2. Στο κείμενο πρόσκληση η ΕΕΑΕ δεν μπαίνει στον κόπο ούτε καν να ονοματίσει τον σημαντικότερο επαγγελματία που με τις πρακτικές του καθορίζει την δόση του ασθενούς. Αναφέρει βέβαια πρώτο - πρώτο τον ακτινοφυσικό ιατρικής, δεύτερο τον ιατρό ακτινολόγο και στο τέλος γενικόλογα "το λοιπό προσωπικό του εργαστηρίου που χειρίζεται τα ακτινολογικά συστήματα" !!
  3. Ο επίσημος φορέας ακτινοπροστασίας ζητάει να μαζευτούν δεδομένα "Κεφαλής ΟΠ/ΠΟ". Κάποιος πρέπει να της πει ότι η προβολή αφορά το κρανίο και όχι την κεφαλή και ότι υπάρχει πληθώρα σχετικών προβολών, σε ποιά αναφέρεται; Στην μετωπορινική ή στην πωγωνωρινική; Τέλος ποιο ακτινολογικό κάνει α/α κρανίου π-ο και πως θα βγάλει άκρη με τις μετρήσεις που θα μαζέψει;
  4. Ζητάει ακόμα να μαζευτούν δεδομένα "ΑΜΣΣ ΟΠ"!! Έλεος η προβολή γίνεται π-ο και όχι ο-π.
  5. Κάποιος πρέπει να πει στην ΕΕΑΕ ότι η ονομασία FFD έχει καταργηθεί - SID ονομάζεται πλέον.
  Η διαρκής υποτίμηση των τεχνολόγων και η ανεπάρκεια των ιθυνόντων δεν με εκπλήσει για το επίπεδο ακτινοπροστασίας που έχουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή