Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Συγγενές Χολοστεάτωμα: απεικονιστικά ευρήματα

Χρυσογονίδης Ι., Τσικές Α., Γλεντής Ν., Πετρέλης Β., Παυλίδης Θ., Πασπάτης Α., Δημητριάδης Α.Σ., 
Ακτινολογικό εργαστήριο ΑΠΘ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη.

Σκοπός: Η κατάδειξη του φάσματος των απεικονιστικών ευρημάτων του συγγενούς χολοστεατώματος (ΣΧ) με υψηλής ευκρίνειας Αξονική Τομογραφία (HRCT) και Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Υλικό - Μέθοδος: Σε διάστημα 4 ετών εξετάσθηκαν 6 παιδιά ηλικίας από 4 - 8 ετών με HRCT και MRI. Το πρωτόκολλο εξέτασης στον αξονικό τομογράφο περιελάμβανε τομές πάχους 1 και 1.5 χιλιοστών και ανασύνθεση των εικόνων σε στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο. Στην μαγνητική τομογραφία ελήφθησαν αξονικές, στεφανιαίες τομές T1 WI, T2 WI και DWI.

Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις η παρουσία "μάζας" μαλακών μορίων στον πρόσθιο επιτυμπάνιο χώρο ήταν καθοριστική καθώς επίσης και ακεραιότης του τυμπάνου με ελαφρά πάχυνση αυτού. Επικουρικά σε 3 περιπτώσεις παρατηρήθηκε διάβρωση των οσταρίων, επέκταση του ΣΧ στο άντρο και σε μία περίπτωση συνυπήρχε και δυσπλασία των οσταρίων. Στην μαγνητική τομογραφία η ακολουθία DWI βοήθησε στην καλύτερη κατάδειξη του συγγενούς χολοστεατώματος.

Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός των ευρημάτων της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας βοηθά στην διάγνωση του συγγενούς χολοστεατώματος.

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου