Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Η συνεισφορά της 18F-FDG-PET/CT στην επανασταδιοποίηση ασθενών με σάρκωμα

Βλάχου Φ., Ευθυμιάδου Ρ., Γώγου Λ., Κεχαγιάς Δ., Νικάκη Α., Καραμίνη Ο., Αρχοντάκη Κ., Τσεβάς Δ., Ανδρέου Ι., Πρασόπουλος Β.
Τμήμα PET/CT "ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ" Αθήνα.

Σκοπός: Η εκτίμηση της 18F-FDG-PET/CT στην επανασταδιοποίηση ασθενών με σάρκωμα.

Υλικό - Μέθοδος: 56 ασθενείς με σάρκωμα υποβλήθηκαν σε εξέταση 18F-FDG-PET/CT για ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου/υποτροπής μετά από θεραπεία. Διακρίναμε 3 ομάδες ασθενών: 
ΟΜΑΔΑ Α:12 ασθενείς με σάρκωμα Ewing (21 PET/CT) 
OΜΑΔΑ Β: 8 ασθενείς με σάρκωμα οστών (10 PET/CT) 
 ΟΜΑΔΑ Γ: 36 ασθενείς με σάρκωμα μαλακών μορίων (41 PET/CT)
Συγκρίναμε τα ευρήματα της PET/CT με αυτά των CT/MRI.

Αποτελέσματα: ΟΜΑΔΑ Α: Συμφωνία ευρημάτων υπήρξε σε 9 περιπτώσεις. Η PET/CT αποκάλυψε νόσο σε 2 περιπτώσεις όπου οι CT/MRI ήταν αρνητικές και μεγαλύτερο αριθμό μεταστατικών εστιών σε 1. Σε 3 ασθενείς (4 PET/CT) η PET/CT ήταν αρνητική κ οι CT/MRI θετικές. Οι CT/MRI υπήρξαν μη διαγνωστικές σε 5 περιπτώσεις, και η PET/CT ήταν αρνητική σε 1 και θετική σε 4. Σε 2 ασθενείς (PET/CT), που οι διαταραχές CT/MRI παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητες, οι αντίστοιχες PET/CT αναδείκνυαν την ύφεση ή την υποτροπή της νόσου.
ΟΜΑΔΑ Β: συμφωνία παρατηρήθηκε σε 8/10 περιπτώσεις. Σε 1 περίπτωση οι CT/MRI  ήταν θετικές και η PET/CT αρνητική. Σε 1 ασθενή η MRI ήταν μη διαγνωστική και η PET/CT αρνητική. 
ΟΜΑΔΑ Γ: συμφωνία παρατηρήθηκε σε 24/41 περιπτώσεις. Η PET/CT  ανέδειξε περισσότερες μεταστατικές εστίες σε 4 περιπτώσεις. Η MRI  υπήρξε μη διαγνωστική σε 3 περιπτώσεις- η PET/CT ανέδειξε λεμφαδενική διήθηση σε 1/3 και ήταν αρνητική σε 2/3. Συνολικά η PET/CT σταδιοποίησε προς τα πάνω 7 ασθενείς και προς τα κάτω 3 ασθενείς.

Συμπεράσματα: Η PET/CT είναι χρήσιμη εξέταση στην ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου, τοπικής υποτροπής και μεταστατικής νόσου σε πάσχοντες από σάρκωμα.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου