Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Η χρησιμότητα της μαγνητικής μαστογραφίας σε ασθενείς κάτω των 40 ετών


Σε μια αναδρομική μελέτη για τα κλινικά, ακτινολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά  99 ασθενών κάτω των 40 ετών με  καρκίνο του μαστού αναζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά στοιχεία και η χρησιμότητα της μαγνητικής μαστογραφίας σε σχέση με την κλασική απεικόνιση και τους προγνωστικούς παράγοντες.
Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα της μαγνητικής μαστογραφίας ήταν μία ή πολλαπλές μάζες (82,8%), όπως αναδεικνυόταν και στις μαστογραφίες (50,5%) και στο υπερηχογράφημα (90,9%). Η ευαισθησία και των δύο μεθόδων, μαγνητικής και υπερηχογραφήματος, στην ανακάλυψη μιας πρωτοπαθούς εστίας ήταν 100%, συγκρινόμενη με 87,4% της μαστογραφίας. Μετά την προεγχειρητική μαγνητική μαστογραφία, ο χειρουργικός σχεδιασμός άλλαξε στο 35,7% των περιπτώσεων.
Η δακτυλοειδής ενίσχυση της μάζας ήταν σημαντικός και ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για ύπαρξη υψηλού ιστολογικού grade και αρνητικότητας των υποδοχέων οιστρογόνων- προγεστερόνης. Η κομβολοειδής ενίσχυση σε βλάβες χωρίς εικόνα μάζας συνδεόταν με αυξημένη λεμφαδενική μετάσταση.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου