Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Η επιπρόσθετη δόση (boost) ακτινοθεραπείας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ογκοπλαστικές επεμβάσεις

Η ογκοπλαστική χειρουργική, ένας συνδυασμός ογκολογικά ορθής χειρουργικής εξαίρεσης του όγκου και ταυτόχρονης εφαρμογής μεθόδων πλαστικής χειρουργικής, έχει ένδειξη σε επιλεγμένες ασθενείς με καρκίνο του μαστού στις οποίες η ευρεία εκτομή ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σ' ένα αισθητικά μη αποδεκτό αποτέλεσμα και η μαστεκτομή δεν είναι επιθυμητή ως εναλλακτική επιλογή. 
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ογκοπλαστικής, ανάλογα με τη θέση ή μέγεθος του όγκου και την μορφολογία των μαστών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οδηγούν μετεγχειρητικά σε μετατόπιση της θέσης της κοίτης του όγκου, ενώ και η τομή της επέμβασης δεν βρίσκεται συχνά σε άμεση συσχέτιση με αυτήν. Εξ' αιτίας αυτών δημιουργείται πρόβλημα στον υπολογισμό της περιοχής όπου πρέπει να χορηγηθεί η boost δόση κατά τη διαδικασία ακτινοθεραπείας όλου του μαστού, η οποία ακολουθεί κάθε επέμβαση διατήρησης μαστού.
Η μετατόπιση της κοίτης του όγκου σε άλλο τεταρτημόριο του μαστού από το αρχικό όπου ήταν εντοπισμένος, διαπιστώθηκε και στο 73% των 25 ασθενών μελέτης που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του περιοδικού American Journal of Clinical Oncology. Οι συγγραφείς εκτιμούν στο συμπέρασμα τους ότι μετά την αφαίρεση του όγκου η τοποθέτηση clips στην κοίτη του, πριν η χειρουργική ομάδα συνεχίσει την επέμβαση της ογκοπλαστικής,  μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για να προσδιοριστεί αργότερο το πεδίο χορήγησης της επιπρόσθετης δόσης (boost) ακτινοθεραπείας.  

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου