Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Ποια κλινικά και ακτινολογικά σημεία είναι ενδεικτικά πιθανής εμπλοκής του συμπλέγματος θηλής- θηλαίας άλω σε ασθενείς με καρκίνο μαστού;

Επειδή αυξάνει ο αριθμός των επεμβάσεων για καρκίνο του μαστού που διαφυλάσσουν το σύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω (Θ-ΘΑ) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, υπάρχει εκτενής συζήτηση κατά πόσο μία τέτοια πρακτική είναι ασφαλής. Πολλές μελέτες, τα τελευταία χρόνια δίνουν καταφατική απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα, αναγνωρίζοντας όλοι ότι η ασφάλεια της επέμβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πιθανότητα ύπαρξης εστιών της νόσου στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ποιοι είναι οι προεγχειρητικοί κλινικοί και απεικονιστικοί παράγοντες που μπορούν να προϊδεάσουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει; Αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η μελέτη από την Ιταλία που προδημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Journal of Cancer.
Από τους 1.359 ασθενείς που υπεβλήθηκαν σε μαστεκτομή  σε μία 10ετία επέλεξαν 61 με διαθέσιμη προεγχειρητική μαστογραφία και 39 με Μαγνητική μαστογραφία. Υπολόγισαν τη συχνότητα εμπλοκής του συμπλέγματος Θ-ΘΑ και την αξία των δύο απεικονιστικών εξετάσεων να προβλέψουν αυτή την εμπλοκή.
Και στις δύο ομάδες ασθενών το ποσοστό της εμπλοκής του συμπλέγματος Θ-ΘΑ ήταν 14%. Στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις το στάδιο του όγκου, η  κεντρική θέση του, η παρουσία εισολκής θηλής και η απόσταση όγκου από τη θηλή ήταν σημαντικά.
Όμως, στην πολυπαραγοντική ανάλυση μόνο η απόσταση όγκου από το σύμπλεγμα Θ-ΘΑ ήταν σημαντικός παράγοντας.
Η απόσταση μεταξύ όγκου και Θ-ΘΑ μετρήθηκε τόσο στην παράλληλη προς τους πόρους γραμμή (α), όσο και σε εκείνη παράλληλη του άξονα της θηλής (β). Η μικρότερη απόσταση λήφθηκε υπόψη.

Οι ιταλοί ερευνητές συμπεραίνουν ότι η αφανής εμπλοκή της Θ-ΘΑ ανακαλύπτεται σε μικρό ποσοστό ασθενών που υποβάλλονται σε μαστεκτομή. Αν υπάρχει απόσταση >10χιλ  μεταξύ όγκου και Θ-ΘΑ στην μαγνητική μαστογραφία αυτοί οι ασθενείς μπορεί να επιλεγούν για επέμβαση που διατηρεί τη θηλή και τη θηλαία άλω.

Πηγή 2

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου