Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Καινοτόμες λύσεις για την ακτινοθεραπεία

Ο Τομέας Υγείας της Siemens παρουσίασε νέες καινοτόμες λύσεις για την ακτινοθεραπεία, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπευτικής Ακτινολογίας και Ογκολογίας. Οι καινοτομίες που παρουσίασε η Siemens έχουν ως στόχο να συνδράμουν τους γιατρούς στη θεραπεία όγκων. Οι έξυπνες λύσεις λογισμικού και απεικόνισης της Siemens εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της δοσολογίας της ακτινοβολίας, του πλάνου της θεραπείας και της ακτινοθεραπείας συνολικότερα. 


Πιο συγκεκριμένα, η Siemens παρουσίασε την τεχνολογία “Multiple-X”, η οποία συμβάλλει στη μείωση της χρονικής διάρκειας, κατά την οποία ο ασθενής υπόκειται σε ακτινοβολία. Παράλληλα, παρουσίασε την απεικονιστική μέθοδο “In-Line kView Imaging”, βάσει της οποίας, η βελτιστοποιημένη για διαδικασίες απεικόνισης θεραπευτική ακτινοβολία χρησιμοποιείται για την απεικόνιση όγκων και τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο της θέσης τους πριν την ακτινοθεραπεία. 


Ειδικά για το γραμμικό επιταχυντή Artiste, η Siemens έχει αναπτύξει τη νέα τεχνολογία “Multiple-X”, με την οποία η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία μπορεί να επιταχυνθεί σημαντικά. Η στερεοτακτική θεραπεία είναι μια κατευθυνόμενη ακτινοθεραπεία ιδιαίτερης ακρίβειας, κατά την οποία πολύ υψηλές δόσεις ακτινοβολίας εφαρμόζονται σε έναν όγκο, σε μία ή περισσότερες συνεδρίες. Η διάρκεια μιας συνεδρίας στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας μπορεί να φτάσει έως και τα 60 λεπτά. Η συνήθης δόση ακτινοβολίας σε μονάδες παρακολούθησης (monitor units) είναι μεταξύ 50 και 500 ανά λεπτό. Με την τεχνολογία “Multiple-X”, ο γραμμικός επιταχυντής Artiste της Siemens μπορεί να αποδώσει έως και 2.000 μονάδες ανά λεπτό. 


Έτσι, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας και ο χρόνος της κάθε συνεδρίας μπορεί να μειωθεί έως και κατά 80%.


Για ακτινοθεραπείες που βασίζονται στην απεικόνιση, η Siemens ανέπτυξε την καινοτόμο μέθοδο απεικόνισης “In-Line kView”. Βάσει αυτής της μεθοδολογίας, η βελτιστοποιημένη για διαδικασίες απεικόνισης θεραπευτική ακτινοβολία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δισδιάστατων ή τρισδιάστατων εικόνων ενός όγκου και του περιβάλλοντα ιστού. Η ποιότητα της εικόνας που επιτυγχάνεται είναι συγκρίσιμη με αυτή των εικόνων από ακτίνες Χ, αλλά με τη νέα μέθοδο της Siemens απαιτείται μικρότερη δόση ακτινοβολίας. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή επιτρέπει την επιλογή της ποιότητας της εικόνας ανάλογα με τη δόση, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διαχείριση των δόσεων και στην ασφάλεια του ασθενούς. 


Αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις, ο Τομέας Υγείας της Siemens προσφέρει απαντήσεις στις προκλήσεις που αφορούν την αποδοτικότητα των εξετάσεων, την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και – πρωτίστως – τη φροντίδα του ασθενούς.


Σχετικά με τον Τομέα Υγείας της Siemens


Ο Τομέας Υγείας της Siemens  αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου της Υγείας σε όλο τον κόσμο, καθορίζοντας τις τάσεις σε τομείς όπως η ιατρική απεικονιστική, τα εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα, οι λύσεις πληροφορικής για ιατρικούς οργανισμούς και τα ακουστικά βοηθήματα. Η Siemens είναι η μοναδική εταιρία που προσφέρει προϊόντα και λύσεις για όλο το φάσμα της φροντίδας του ασθενούς μέσω ενός σημείου επαφής– από την πρόληψη και την έγκαιρη πρόγνωση, έως τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα του ασθενούς μετά τη θεραπεία. Βελτιστοποιώντας τη ροή εργασιών σε κλινικό επίπεδο για τις πλέον κοινές ασθένειες, η Siemens καθιστά τις υπηρεσίες υγείας ταχύτερες, καλύτερες και πιο αποδοτικές προς το κόστος. Ο Τομέας Υγείας της Siemens δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, απασχολώντας περίπου 48.000 εργαζομένους. 


Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010), ο Τομέας Υγείας της Siemens σημείωσε έσοδα ύψους €12,4 δισεκατομμυρίων και κέρδη της τάξης των €750 εκατομμυρίων. 


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:www.siemens.com/healthcare
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου