Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Η έκθεση σε ακτινοβολία λόγω ιατρικών εξετάσεων έχει 7πλασιαστεί την τελευταία 20ετία

Το 2006, οι Αμερικανοί εκτέθηκαν σε τουλάχιστον 7 φορές περισσότερη ιονίζουσα ακτινοβολία από ιατρικές εξετάσεις, σε σχέση με τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με Έκθεση που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του NCRP (Εθνικό Συμβούλιο για τη Μέτρηση της Ακτινοβολίας και την Προστασία από αυτήν). Η αύξηση αυτή οφείλεται σε πολλές περιπτώσεις σε πραγματοποίηση περιττών εξετάσεων, για κερδοσκοπικούς ή άλλους λόγους.


Το 2006, η έκθεση σε ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς αποτελούσε περίπου το 50% της συνολικής έκθεσης (της έκθεσης από όλες τις πηγές). Η αύξηση της έκθεσης οφείλεται κυρίως στην αυξημένη χρήση αξονικής τομογραφίας (CT) και πυρηνικής ιατρικής, οι οποίες συμβάλλουν, αντίστοιχα, κατά 36% στη συνολική έκθεση και κατά 75% στην ιατρογενή έκθεση. Οι σημαντικότερες άλλες πηγές ακτινοβολίας είναι η φυσική ακτινοβολία του εδάφους και των βράχων, το αέριο ραδόνιο που διαρρέει στα σπίτια και σε άλλα κτίρια, συν την ακτινοβολία από το διάστημα και από πηγές που βρίσκονται φυσικά μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Λιγότερο συμβάλλουν στη συνολική έκθεση κάποια καταναλωτικά προϊόντα και δραστηριότητες, οι βιομηχανικές και ερευνητικές χρήσεις και επαγγελματικές ενασχολήσεις.

Όπως επισημαίνει το Αμερικανικό Κολέγιο Ακτινολογίας, η Έκθεση αυτή του NCRP δεν πρέπει να ερμηνευθεί αποκλειστικά ως αύξηση του κινδύνου για τους ασθενείς, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα αναμφισβήτητα οφέλη της απεικονιστικής ιατρικής για την υγεία. Η προσοχή θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στην κακή και, ορισμένες φορές, υπερβολική χρήση αυτών των μεθόδων, για λόγους που δεν εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά και σύμφωνα με κυβερνητικές αναφορές και αναφορές από ασφαλιστικούς οργανισμούς, μεγάλος αριθμός τέτοιων απεικονιστικών εξετάσεων πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει λόγος, είτε γιατί οι γιατροί παραπέμπουν τους ασθενείς σε διαγνωστικά κέντρα από τα οποία έχουν οικονομικό όφελος, είτε γιατί οι γιατροί παραγγέλνουν υπερβολικά πολλές εξετάσεις ώστε να είναι καλυμμένοι έναντι ενδεχόμενων μελλοντικών μηνύσεων, οι οποίες έχουν σημειώσει αύξηση στην Αμερική, είτε, τέλος, γιατί οι ίδιοι οι ασθενείς ζητούν σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες εξετάσεις.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου