Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Φασματοσκοπία Μαγνητικού Συντονισμού: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού

Φασματοσκοπία Μαγνητικού Συντονισμού: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού

Διαβάστε το άρθρο με τη βοήθεια του zoom..

zoom σελίδας 1                        zoom σελίδας 2                          zoom σελίδας 3
zoom σελίδας 4                          zoom σελίδας 5                          zoom σελίδας 6
zoom σελίδας 7                          zoom σελίδας 8                          zoom σελίδας 90 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου