Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Η Μαγνητική τομογραφία μαστών πλεονεκτεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικόLancet τον περασμένο Νοέμβριο, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η μαγνητική τομογραφία (MRI) βελτιώνει την έκβαση της νόσου στην πλειοψηφία των γυναικών με καρκίνο του μαστού.
Υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού με μαγνητική τομογραφία είναι επωφελής. Επίσης οι ερευνητές υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ούτως ώστε η χρήση της MRI να καθιερωθεί σαν εξέταση ρουτίνας πριν από χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού και ούτε φαίνεται να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου των τοπικών υποτροπών και του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων στο μαστό.
Ωστόσο, η MRI είναι επωφελής στις γυναίκες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι φορείς μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA και οι γυναίκες με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Επίσης, φαίνεται πως είναι καλύτερη σαν μέθοδος εκτίμησης της ανταπόκρισης του όγκου στην νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και στην ανεύρεση του πρωτοπαθούς όγκου σε ασθενείς που παρουσιάζονται με  νόσο στους λεμφαδένες και μη προφανή εστία στο μαστό. Η MRI έχει καλύτερη ευαισθησία από τη μαστογραφία σε ότι αφορά την ανίχνευση του διηθητικού καρκίνου του μαστού και συνεπώς ανιχνεύει βλάβες μικροτέρων διαστάσεων.
Ωστόσο, καμία από τις προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με τη χρήση της MRI σαν μέσο προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού, δεν αναδεικνύει κάποιο όφελος στην επιβίωση των γυναικών.
The Lancet, Volume 378, Issue 9805, Pages 1804 - 1811, 19 November 2011
MRI for breast cancer screening, diagnosis, and treatment
Prof Monica Morrow MD Janet Waters MLS b, Prof Elizabeth Morris MD c

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου