Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Πότε υπάρχει ένδειξη για μαγνητική τομογραφία μαστών;Η μαγνητική τομογραφία γίνεται με χορήγηση "παραμαγνητικής ουσίας". Ο τρόπος που αυτή προσλαμβάνεται και αποβάλλεται από μια ύποπτη σκίαση, αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο για τη καλοήθη ή κακοήθη φύση της.
Η απάντηση θα μπορούσε να ήταν πολύ απλή, όπως και σε πολλά άλλα παρεμφερή ερωτήματα: όποτε τη ζητήσει ο γιατρός σας. Όμως, αυτή η παντοδυναμία της ιατρικής απόφασης βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με δύο σημαντικούς περιορισμούς: ο πρώτος είναι πως καμία ιατρική εξέταση δεν είναι άμοιρη κινδύνων και ο δεύτερος είναι η δεινή οικονομική θέση των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και των περισσότερων γυναικών στη χώρα μας.
Ο πρώτος περιορισμός ισχύει γενικά για κάθε ιατρική πράξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της μαγνητικής τομογραφίας προέρχεται όχι από κάποια άμεση επιβάρυνση της γυναίκας ( πέρα της δυσφορίας που προκαλεί σε πολλές γυναίκες ο κλειστός χώρος και η μεγάλη διάρκεια της εξέτασης), αλλά από το γεγονός ότι η μαγνητική τομογραφία μπορεί αφενός μεν να μην «δεί» κάποιους καρκίνους ή το αντίθετο να «δει» την ύπαρξη τους, ενώ κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτές οι παρανοήσεις συμβαίνουν σε μικρή αναλογία, αλλά μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών.
Για να υπάρξει μία αντικειμενική βάση πάνω στην οποία να λαμβάνονται οι ιατρικές αποφάσεις, χρησιμοποιούνται διεθνώς οι «κατευθυντήριες οδηγίες» που εκδίδουν σημαντικές επιστημονικές εταιρείες ή διεθνή συμπόσια.
Σύμφωνα, λοιπόν, μ’ αυτές η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους:
  • Σταδιοποίηση ( ακριβής προσδιορισμός της έκτασης της νόσου ) σε μια αποδεδειγμένη με βιοψία κακοήθεια, σε επιλεγμένες ασθενείς ( όπως είναι οι ασθενείς που: εμφάνισαν για πρώτη φορά λοβιακό καρκίνωμα και οι ασθενείς που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου – π.χ. με κληρονομικότητα- και οι οποίες  εμφάνισαν καρκίνο του μαστού. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτές οι ασθενείς έχουν πολύ συχνά πολυεστιακά ή πολυκεντρικά καρκινώματα – δηλ. περισσότερα από ένα ).
  • Για την ανακάλυψη τυχόν υποτροπής της νόσου , σε ασθενείς που ο καρκίνος τους έχει αντιμετωπιστεί και παρακολουθούνται.
  • Για να ανακαλυφθεί υπάρχουσα αφανή εστία ( που δεν φαίνεται από τις άλλες εξετάσεις ) σε περιπτώσεις που στη γυναίκα έχει αποδεδειγμένα ( με βιοψία ) διαπιστωθεί η ύπαρξη μετάστασης στους λεμφαδένες.
  • Συμπληρωματικά στη διαγνωστική διαδικασία όταν η γυναίκα πάσχει από  φλεγμονώδη καρκίνο.
  • Παρακολούθηση και έλεγχο της απαντητικότητας ( δηλ. για τον αν μίκρυνε ή έμεινε σταθερή ή αυξήθηκε ο όγκος ) μετά από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία ( δηλ. από χημειοθεραπεία που δίνεται πριν το χειρουργείο με στόχο να τον μικρύνει ).
  • Προληπτικός έλεγχος σε υψηλού κινδύνου προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ( που έχουν γνωστή μετάλλαξη στα γονίδια - κληρονομικότητα - ή πολύ επιβαρημένο ιστορικό).
  • Για την παρακολούθηση γυναικών που έχουν ενθέματα στους μαστούς ( μετά από πλαστική για αισθητικούς λόγους ).
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου