Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Υπερηχογραφία Μυοσκελετικού- To άνω άκρο στον Ενήλικα και το Παιδί


Μαθήματα Υπερηχογραφίας 2013
Η Υπερηχογραφία του Μυοσκελετικού Συστήματος
To άνω άκρο στον Ενήλικα και το Παιδί
Σάββατο 20 Απριλίου 2013
Συντονίστρια: Ρεν. Μαστοράκου


 Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία, Κηφισίας 317Γ, Κηφισιά


Πρόγραμμα
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9:00 – 11: 00

Ι. Αρχές Φυσικής των Υπερήχων
· Βασικές Ρυθμίσεις του Υπερηχογραφικού Μηχανήματος και του Ηχοβολέα (Κ. Πάχου)
· Γενικές Αρχές και Τεχνική της Υπερηχογραφικής Εξέτασης: Δυνατότητες και Περιορισμοί στα Διαγνωστικά Πρoβλήματα του ΜΣΚ Συστήματος (Ελ. Παντελεάκου)
· Φυσική και Τεχνολογία της Ελαστογραφίας – Εφαρμογές και περιορισμοί στο ΜΣΚ (Ρ. Μαστοράκου)

ΙΙ. Κλινική προσέγγιση
· Διαφορική διάγνωση, ταξινόμηση και παρακολούθηση της αρθρίτιδας στα παιδιά (Δρ Έλενα Τσιτσάμη)
· Παθοφυσιολογία της άρθρωσης του ώμου (Παν. Ζουμπούλης)
· Αποκατάσταση στις παθήσεις/τραύμα του ώμου (Θ. Μόσχος )
· Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση του ώμου

11:00 – 11:15 Διάλειμμα / Καφές

11:15 – 13:00

ΙΙΙ. ΗΧΟΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
· Πρωτόκολλο Εξέτασης, Φυσιολογική Ηχοανατομία / Ηχοσημειλογία
– του Ώμου και Στροφικού Πετάλου
– της Πηχεοκαρπικής άρθρωσης (Παν. Φίλης)
– των Μετακαρπιοφαλαγγικών/φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (ΜΤΚΦ/ΦΦ)
· Υπερηχογραφική διαγνωστική της αρθρίτιδας στα παιδιά (Βασιλική Δερμεντζόγλου)
· Υπερηχογραφία στο Περιφερικό Νευρικό Σύστημα του Άνω Άκρου (Ελ. Παντελεάκου)

IV. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
· ΥΗ καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις στις αρθρώσεις του άνω άκρου (Ρεν. Μαστοράκου)
· Ενδείξεις - Υπερηχογραφικά Καθοδηγούμενη Έγχυση Botox για την αντιμετώπιση σπαστικότητας (Θ. Μόσχος - Παν. Ζουμπούλης)

13:00-14:00 Λιτό Γεύμα / Καφές

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

14:00 - 17:00

· Επίδειξη /πραγματοποίηση Εξέτασης με Φυσιολογική Ηχοανατομία:
– του Ώμου
– του Καρπού
– των Μετακαρπιοφαλαγγικών/φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (ΜΤΚΦ/ΦΦ)
· Video με ΥΗ καθοδηγούμενη παρακέντηση στο στροφικό πέταλο
· Video με ΥΗ καθοδηγούμενες παρακεντήσεις στο ΜΣΚ στο παιδί.

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου