Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Μείωση δόσεων στις παιδιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις κρανίου


Μάρκου Π.
Φυσικός – Ακτινοφυσικός Ιατρικής, MSc ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας, Έδεσσα.


Σκοπός: Η διερεύνηση δόσεων σε πέντε τεχνικές λήψεων παιδιατρικών ακτινογραφικών εξετάσεων κρανίου.

Yλικό-Μέθοδοι: Με το λογισµικό πρόγραµµα PCXMC (version 1.5, STUK, Finland) έγιναν υπολογισµοί δόσης δέρµατος εισόδου (ESD), ενεργού δόσης (ΕD) και δόσης θυρεοειδή αδένα για ακτινολογική λυχνία φίλτρου 3mm αλουµινίου (Αl), µε παροχή 47 µGy/mAs σε 80 kV και απόσταση εστίας-φιλµ 1 m.

Aποτελέσµατα: Σε ΑP λήψεις µε 80 kV και 2 mAs υπολογίσθηκαν τιµές ESD 108, 118, 125, 128 και 130 µGy και τιµές ED 10, 4, 2, 2 και 2 µSv για νεογνό, 1, 5, 10 και 15 ετών, αντίστοιχα, µε δόση θυρεοειδή 108 µGy σε νεογνό και 5-8 µGy σε άλλες ηλικίες. Με τάσεις 67, 72, 75, 77 και 79 kV για νεογνό, 1, 5, 10 και 15 ετών, αντίστοιχα, υπολογίσθηκαν τιµές ESD 75, 95, 110, 118 και 126 µGy και τιµές ED 6, 2, 2, 2 και 2 µSv, µε δόση θυρεοειδή 71 µGy σε νεογνό και 5-6 µGy σε άλλες ηλικίες. Σε PA προβολή οι τιµές ESD ήταν ίδιες µε δραστική µείωση τιµών ED µεταξύ 2-3 µSv και δόση θυρεοειδή νεογνού 10 µGy και άλλων ηλικιών 2-3 µGy. Σε ΑP προβολές, µε 80 kV, 2 mAs και επιπρόσθετο φίλτρο 0,1 ή 0,2 mm χαλκού (Cu) βρέθηκε σχετική µείωση ΕSD κατά 94% ή 198%, ΕD κατά 41-64% ή 85-135%, µε δόσεις θυρεοειδή νεογνού 62 ή 42 µGy και άλλων ηλικιών 4-6 ή 3-4 µGy.

Συµπεράσµατα: Στις παιδιατρικές ακτινογραφίες κρανίου µε αύξηση ηλικίας αυξάνεται η ESD και µειώνεται η ED, αλλά µικρότερες τιµές τους επιτυγχάνονται µε επιπρόσθετο φίλτρο 0,2 mm ή 0,1 mm Cu και αυξανόµενη αντί σταθερή τάση. Η ΕD και ειδικά η αυξηµένη δόση θυρεοειδή σε νεογνά µειώνεται δραστικά σε PA αντί ΑP λήψη.
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου