Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Χρονικές τάσεις και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στη χρήση των στερεοτακτικών βιοψιών


Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες που συχνά δημοσιεύονται ή ανακοινώνονται διεθνώς συνιστούν τις ελάχιστα επεμβατικές βιοψίες ως τις πλέον ενδεδειγμένες για τη διάγνωση των βλαβών στον μαστό.
Η συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Τέξας έδειξε ότι την περίοδο 2000 - 2008 σε 67.582 γυναίκες άνω των 66 ετών πραγματοποιήθηκαν 75.518 βιοψίες. Εξ' αυτών το 65,8% η αρχική βιοψία έγινε με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο. Το 70,3% αυτών των βιοψιών τις πραγματοποίησαν ακτινολόγοι και το 26,2% χειρουργοί. Το 94,2% των ανοικτών βιοψιών πραγματοποιήθηκε από χειρουργούς.
Λιγότερες ελάχιστες επεμβατικές βιοψίες πραγματοποιήθηκαν στις ισπανόφωνες και στις μαύρου χρώματος γυναίκες.
Περισσότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε ελάχιστα επεμβατικές βιοψίες είχαν όσες γυναίκες ζούσαν σε αστικές περιοχές και είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.
Η χρήση των ελάχιστα επεμβατικών βιοψιών αυξήθηκε από 44,4% το 2001 στο 79,1% το 2008.
Παρ' όλη την αυξανόμενη συχνότητα χρήσης τέτοιων μεθόδων βιοψία, οι συγγραφείς εκτιμούν ότι τα ποσοστά είναι χαμηλότερα απ' αυτά που θα έπρεπε και συνιστούν να αναγνωριστούν και να παραμεριστούν τα εμπόδια διάδοσης τους σε περιοχές που παρουσιάζουν μικρότερη χρήση τους.
Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά αρνητική στο βαθμό που αυτές οι ελάχιστα επεμβατικές βιοψίες αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα στην καθημερινή πρακτική.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου