Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Μαγνητική Αρθρογραφία

Τι είναι:
Η Μαγνητική Αρθρογραφία ή Μαγνητικό Αρθρογράφημα είναι Μαγνητική Τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (γαδολινίου) μέσα στην άρθρωση προκειμένου να απεικονιστούν καλύτερα ενδοαρθρικές δομές (χόνδροι, συνδεσμοι κλπ). Η εξέταση διακρίνεται σε άμεση και έμμεση αρθρογραφία.
Η έμμεση αρθρογραφία γίνεται με έγχυση γαδολινίου ενδοφλεβίως και ακολούθως (μετά περίπου 30 λεπτά) διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας, όπου το γαδολίνιο εκκρίνεται στο αρθρικό υγρό και βοηθάει στην καλύτερη απεικόνιση (αντίθεση) των ενδοαρθρικών δομών. Η εξέταση γίνεται όταν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεση αρθρογραφία.
Η άμεση αρθρογραφία έχει καλύτερη διακριτική ικανότητα άπό την έμμεση αρθρογραφία και προυποθέτει τον καθετηριασμό της άρθρωσης με λεπτή βελόνα και την εγχυση του σκιαγραφικού κατευθείαν μέσα στην αρθρική κοιλότητα.  Η τοποθέτηση της βελόνας μέσα στην άρθρωση απαιτεί κάποιας μορφή απεικονιστική καθοδήγηση.  Η κλασική μέθοδος περιλαμβάνει την χρήση ακτινολογικού μηχανήματος ακτινοσκόπισης και λήψη ακτινογραφιών για απεικόνιση των οστών, με αποτέλεσμα την έκθεση του ασθενούς σε ιοντιζουσα ακτινοβολία. Στο ιατρείο ο καθετηριασμός της άρθρωσης γίνεται μετά από υπερηχογραφικό έλεγχο της άρθρωσης και με υπερηχογραφική καθοδήγηση της βελόνας στο μεσαρθριο διάστημα, χωρίς χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας.Ακολούθως ο ασθενής υποβάλεται σε Μαγνητική Τομογραφία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα γινόταν μια απλή Μαγνητική Τομογραφία.

Πώς γίνεται: 
Ο ασθενής τοποθετείται στην κατάλληλη θέση και γίνεται τοπική αντισηψία. Ακολούθως υπό αποστειρωμένες συνθήκες γίνεται  καθετηριασμός της άρθρωσης με βελόνα υπο άμεση υπερηχογραφική καθοδήγηση και έγχυση του σκιαγραφικού. Η Μαγνητική Τομογραφία διενεργείται μέσα σε 30 λεπτά από την έγχυση για να εξασφαλιστεί βέλτιστη απεικόνιση.
Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις συνήθεις δραστηριότητές του αμέσως μετά.
Ενδείξεις:
Οι συχνότερες ενδείξεις Μαγνητικού Αρθρογραφήματος Ωμου, Καρπού, Ισχίου, Γόνατος, Ποδοκνημικής είναι:
  • Εξάρθρημα ώμου για διάγνωση κακώσεων επιχειλίου χόνδρου (Bankart, SLAP, ALPSA κλπ) και γληνοβραχιόνιων συνδέσμων
  • Βλάβες επιχειλίου και αρθρικού χόνδρου ισχίων
  • Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα γόνατος, ποδοκνημικής κλπ για βαθμονόμηση της βλάβης και εκτίμηση της αστάθειας της.
  • Σε βλάβες τριγωνου χόνδρου ή μεσοστεων συνδέσμων καρπού

Πιθανοί κίνδυνοι:
Η διαδικασία θεωρείται πολυ ασφαλής, αφού αναφέρεται στη βιβλιογραφία συχνότητα επιπλοκών 1 : 2000
Η συχνότερη επιπλοκή είναι παρασυμπαθητικοτονία (συνήθως ζάλη-υπόταση, ταση προς έμετο, εφίδρωση), απότοκα φόβου και άγχους, και ο ήπιος πόνος-ενόχληση, που αναφέρεται σε ποσοστό μέχρι και 66 % των ασθενών, εμφανίζεται λίγες ώρες μετά τη διαδικασία,  διαρκεί το πολύ 1-2 μέρες και υποχωρέι μόνος του (όσο διαρκεί μπορεί να χορηγηθεί από του στπόματος αναλγητικό).
Αλλες επιλοκές:
Αναποτελεσματική έγχυση σκιαγραφικού: Η συχνότερη επιπλοκή είναι να μην επιτευχθεί ο καθετηριασμός και να διαφύγει λίγο σκιαγραφικό στα μαλακά μόρια εκτός της άρθρωσης. Το σκιαγραφικό δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα και απορροφάται σταδιακά από τα μαλακά μόρια μέσα σε 1-2 εβδομάδες και ειναι δυνατόν να επαναληφθεί  ο καθετηριασμός χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Φλεγμονή: Ελάχιστος κίνδυνος, αφού χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα εργαλεία και υλικά και η πράξη γίνεται υπό ασηπτες συνθήκες.
Περιορισμένης έκτασης αιμορραγία (1-2 σταγόνες) από τη θέση εισόδου της βελόνας που περιορίζεται με απλή πίεση.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου