Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Διαφυγόντα κατάγματα αστραγάλου μετά από μικρής βίας στροφικές κακώσεις της ποδοκνημικής. Ο ρόλος της Αξονικής Τομογραφίας.

Ν. Λασανιάνος, Ν. Κανακάρης, Α. Παπαθανασόπουλος, Π. Γιαννούδης

Εισαγωγή
Οι περισσότεροι τραυματισμοί της ποδοκνημικής (ΠΔΚ) αφορούν συνδεσμικές κακώσεις. Ωστόσο εμμένουσα συμπτωματολογία, έστω και μετά από μικρής βίας τραυματισμούς μπορεί να υποκρύπτει κατάγματα της περιοχής και ιδίως του αστραγάλου.

Σκοπός
Να παρουσιάσουμε περιπτώσεις διαφυγόντων καταγμάτων του αστραγάλου με ιστορικό στροφικής κάκωσης και να επισημάνουμε το ρόλο του μηχανισμού κάκωσης και των απεικονιστικών μεθόδων στη δημιουργία και τη διάγνωσή τους αντίστοιχα.

Ασθενείς & Μέθοδοι
Παρουσιάζονται 5 περιστατικά ασθενών που προσήλθαν στα επείγοντα λόγω μικρής βίας στροφικής κάκωσης της ΠΔΚ. Η αρχική κλινική και ακτινολογική εκτίμηση υπέδειξε συνδεσμικές κακώσεις. Περαιτέρω διερεύνηση με CT ανέδειξε την καταγματική φύση των βλαβών.

Για να δείτε τα περιστατικά πατήστε εδώ
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου