Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Αξονική Ουρογραφία : Ενδείξεις και Πρωτόκολλο εξέτασης

Γ.ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΑΝΝΑ ΦΑΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ, Φ.ΛΑΣΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ, Ν.ΠΤΩΧΗΣ, Δ.ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ, Α.Ν.ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στο παρών έκθεμα, θα περιγράψουμε το πρωτόκολλο της Αξονικής Ουρογραφίας (CT UROGRAPHY CTU), θα αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου και θα αναφερθούμε στις εφαρμογές και στους περιορισμούς αυτής.


ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανάγκη δημιουργίας μίας μοναδικής εξέτασης για τη διερεύνηση ασθενών με παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος οδήγησε στην εφαρμογή της τεχνολογίας του πολυτομικού αξονικού τομογράφου στην απεικόνιση του ανώτερου και του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, μία από αυτές τις εφαρμογές είναι και η Αξονική Ουρογραφία (CTU). Η αξονική ουρογραφία απαιτεί αρχικά τη λήψη λεπτών εγκάρσιων τομών στην άνω κοιλία και την πύελο πριν την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας (σημ.: η έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας γίνεται σε φλέβα του αντιβραχίου). Στη συνέχεια πραγματοποιούνται λεπτές εγκάρσιες τομές μετά την ενδοφλέβια χορήγηση της σκιαγραφικής ουσίας, λαμβάνοντας αρτηριακή, νεφρογραφική και απεκκριτική φάση αντίστοιχα. Με βάση τις αρχικές εγκάρσιες εικόνες γίνονται δισδιάστατες και τρισδιάστατες ηλεκτρονικές ανασυνθέσεις της αποχετευτικής μοίρας των νεφρών, των ουρητήρων και της ουροδόχου κύστης. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με το κλινικό πρόβλημα του ασθενούς είναι δυνατό να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο της εξέτασης. Μία από τις κύριες ενδείξεις της CTU είναι η διερεύνηση μακροσκοπικής αιματουρίας. Πλεονέκτημα της αξονικής ουρογραφίας είναι η δυνατότητα της λεπτομερούς μελέτης και των παρακείμενων ανατομικών δομών, ενώ βασικό περιορισμό αποτελεί η αυξημένη δόση ακτινοβολίας.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αξονική ουρογραφία αποτελεί μία μη επεμβατική και ασφαλή μέθοδο για την απεικόνιση της ανατομίας και των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Η εφαρμογή της, πάνω σε εμπεριστατωμένες ενδείξεις αυξάνει κατά πολύ τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου