Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Ιmage, Computer Guided 3D - IMRT Ακτινοθεραπεία στον Καρκίνο του Μαστού

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού είναι πλέον με σαφήνεια προσδιορισμένος. Συμβάλει στη διατήρηση του μαστού και στον τοπικο-περιοχικό έλεγχο της νόσου μετά από μαστεκτομή.
Η αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο του μαστού με χειρουργικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού και συμπληρωματική ακτινοθεραπευτική αγωγή έχει τα ίδια αποτελέσματα με την μαστεκτομή.  Επομένως, σε νέες ασθενείς με πρώιμο ή in situ καρκίνο του μαστού που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση διατήρησης του μαστού η επικουρική μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία του εναπομείναντος μαστού  είναι απόλυτα ενδεδειγμένη.
Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής ή της ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου. Η
παράληψη της ΑΚΘ μετά από συντηρητική χειρουργική επέμβαση επηρεάζει αρνητικά την επιβίωση. Ιδιαίτερο όφελος από τη προσθήκη της ΑΚΘ παρουσιάζουν και ασθενείς υψηλού και μέτριου κινδύνου.
Το όφελος της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας είναι ανεξάρτητο του τύπου της χειρουργικής επέμβασης διατήρησης του μαστού και του τοπικού έλεγχου της νόσου επιφέρει και όφελος στην επιβίωση ιδιαίτερα σε ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες.  Περαιτέρω μελέτη και ανάλυση των ογκογονιδίων της νόσου ίσως προσδιορίσουν υποομάδες που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και έχουν όφελος από υψηλότερες δόσεις ΑΚΘ.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας επέφερε και ανάλογη εξέλιξη των ακτινοθεραπευτικών τεχνικών έτσι ώστε να μειωθεί η  έκθεση υγιών ιστών κατά την εφαρμογή της ΑΚΘ του μαστού με τελικό σκοπό την αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
Συγκρίθηκαν ακτινοθεραπευτικές τεχνικές ασθενών μετά από μαστεκτομή σε σχέση με την έκθεση του μυοκαρδίου στην ακτινοβολία και βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα για την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ασθενούς.
Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός της ΑΚΘ (3-D conformal) και κατ' επέκταση η διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ (IMRT) καταφέρνει να συμπεριλάβει καλύτερα τον ογκικό στόχο (εναπομείναντα μαστό ή θωρακικό τοίχωμα με τους επιχώριους λεμφαδένες μασχάλης ή και  υπερκλειδίου  ή και έσω μαστικής αλύσου)  διατηρώντας χαμηλή την έκθεση ζωτικών οργάνων στην ακτινοβολία και επομένως χαμηλό τον κίνδυνο των παρενεργειών. Η τεχνική προσέγγιση περιλαμβάνει συστήματα έλεγχου της αναπνοής ή ελέγχου της ακρίβειας της τοποθέτησης κατά τη διάρκεια της ΑΚΘ και διαθέτει ενσωματωμένο αξονικό τομογράφο στον γραμμικό επιταχυντή.
Η αισθητική εικόνα και ψηλαφητική αίσθηση του ακτινοθεραπευμένου μαστού ένα έτος μετά από την ΑΚΘ δεν διαφέρει από τον άλλο στις περισσότερες των περιπτώσεων.  
Έως την στιγμή κατά την οποία  η έκφραση στον όγκο συγκεκριμένων ογκογονιδίων θα προσδιορίζει το είδος και την ένταση των επικουρικών θεραπειών στις ασθενείς με καρκίνο του μαστού η ακτινοθεραπευτική αγωγή θα εφαρμόζεται στα πλαίσια της βελτίωσης του τοπικού ελέγχου της νόσου και της συνολικής επιβίωσης των ασθενών την στιγμή ειδικά που οι παρενέργειες της διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.  
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου