Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

H ακτινοβόληση του μαστού και η τοξικότητα της καρδιάς, εμπειρία 25 ετών

Από την Ανθή Μηλιάδου

(Από την 54η ετήσια συνάντηση της American Society for Radiation Oncology (ASTRO) - Abstract 87)

Σε γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού, η ακτινοβολία σε ολόκληρο το μαστό δεν αυξάνει το κίνδυνο για απώτερη τοξικότητα από την καρδιά, σε σύγκριση με τη μαστεκτομή, σύμφωνα με μία μελέτη που διήρκησε 25 έτη.

Επιπρόσθετα, στην εικοσιπενταετία, η επιβίωση ήταν παρόμοια στις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και σε εκείνες που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά (ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία).

Μετά από 25 έτη, οι καμπύλες επιβίωσης μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών άρχισαν να διαχωρίζονται και οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά έχουν χειρότερο αποτέλεσμα. Παρόλ’αυτά, γι’αυτή τη μικρή διαφορά στην επιβίωση δεν φαίνεται να ευθύνεται η τοξικότητα από την καρδιά. Μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά τα αίτια θανάτων που συσχετίσθηκαν με την καρδιακή λειτουργία.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αφορούσαν ένα πλήρες καρδιολογικό ιστορικό, καρδιολογική εξέταση και μικροβιολογικές καρδιολογικές εξετάσεις. Επίσης, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε MRI καρδιάς προκειμένου να εκτιμηθούν οι ανατομικές και λειτουργικές ανωμαλίες. Παράλληλα διενεργήθηκαν και αγγειογραφίες υπό αξονικό τομογράφο όπου εκτιμήθηκε πιθανή στένωση στεφανιαίων αγγείων και καθορίσθηκε το ασβέστιο της στεφανιαίας αρτηρίας (υψηλό σκορ είναι ενδεικτικό αθηροσκλήρωσης). Η εξομοίωση υπό CT, ο τρισδιάστατος σχεδιασμός και οι νεώτερες τεχνικές ακτινοθεραπείας είναι ακόμη πιο ασφαλείς για την καρδιά.

Η καρδιακή τοξικότητα εξαιτίας της ακτινοθεραπείας απαιτεί τουλάχιστον 10 έτη για να εμφανιστεί.

Οι αγγειογραφίες υπό CT έδειξαν ότι στις ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά δεν υπήρχε διαφορά στην αρτηριοσκλήρυνση μεταξύ των ασθενών που έλαβαν ακτινοθεραπεία στον αριστερό και στο δεξιό μαστό. Η αρτηριοσκλήρυνση αφορούσε την αριστερή πρόσθια κατιούσα στεφανιαία αρτηρία η οποία βρίσκεται εγγύτατα του θωρακικού τοιχώματος και είναι αυτή η οποία λαμβάνει τη μέγιστη δόση ακτινοβολίας.

Και στις δύο ομάδες ασθενών, όλες οι παράμετροι της καρδιακής λειτουργίας ήταν παρόμοιες. Παρομοίως, δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ασθενών με καρκίνο στον αριστερό και στο δεξιό μαστό και οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά.

Πηγή 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου