Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Σχέση χρόνου από την τελευταία γέννα , ηλικία κατά την πρώτη τεκνοποίηση και μητρότητας με την επιβίωση από καρκίνο του μαστού


Αναπαραγωγικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν μια καλά τεκμηριωμένη επίδραση στον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, μπορεί επίσης να επηρεάσουν την πρόγνωση της νόσου, όμως, παλαιότερες μελέτες για την επιβίωση του καρκίνου του μαστού είχαν καταλήξει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Στην παρούσα μελέτη από τη Νορβηγία συνδυάστηκαν τα δεδομένα από δύο πληθυσμιακά αρχεία και  συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με 16.970 γυναίκες που είχαν τεκνοποιήσει και εμφάνισαν διηθητικό καρκίνο του μαστού.
Οι αναλύσεις στρωματοποιήθηκαν ανάλογα με την ηλικία κατά τη διάγνωση (<50 και ≥ 50 ετών) ως μια προσέγγιση για την ηλικία της εμμηνόπαυσης.
Σε γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί πριν από την ηλικία των 50 ετών, τα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο του μαστού μειώθηκαν όσο νεώτερη ήταν η ηλικία κατά τη διάγνωση (p <0,001), ενώ στις γυναίκες που διαγνώστηκαν σε ηλικία 50 ετών ή μεγαλύτερη, η επιβίωση μειώθηκε με τη μεγαλύτερη ηλικία κατά τη διάγνωση (p 0,011).
Για τον καρκίνο του μαστού πριν από την ηλικία των 50 ετών, η επιβίωση ήταν φτωχότερη σε γυναίκες με τέσσερις ή περισσότερες γεννήσεις σε σύγκριση με τις γυναίκες με μία ή δύο γεννήσεις (HR 1,3, 95% CI: 1.1-1.6). Ένα σύντομο χρονικό διάστημα από την τελευταία γέννηση συσχετίστηκε με μειωμένη επιβίωση (p 0,05), αλλά προσαρμόζοντας τα δεδομένα στο στάδιο της νόσου και το βαθμό κακοήθειας, η συσχέτιση εξασθένησε. Μεταξύ των γυναικών που διαγιγνώσκονται σε ηλικία 50 ετών ή μεγαλύτερη δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση κάποιων από τους αναπαραγωγικούς παράγοντες με την επιβίωση.
Συμπερασματικά, οι αναπαραγωγικοί παράγοντες σχετίζονται με την επιβίωση από τον καρκίνο του μαστού σε γυναίκες νεώτερες των 50 ετών και όχι στις μεγαλύτερες.
Παράπλευρη διαπίστωση ήταν ότι οι νέες σε ηλικία ασθενείς είχαν ιδιαίτερα κακή πρόγνωση καθ 'όλη τη διάρκεια της μελέτης.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου