Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Διαγνωστική ακρίβεια της κλινικής εξέτασης, της ψηφιακής μαστογραφίας, του υπερηχογραφήματος μασχάλης και της μαγνητικής τομογραφίας στην προεγχειρητική πρόβλεψη της λεμφαδενικής μετάστασης
Η κατάσταση των λεμφαδένων της μασχάλης συνεχίζει να είναι μία από τις πιο σημαντικές προγνωστικές μεταβλητές όσον αφορά την επιβίωση του καρκίνου του μαστού. Σε μια αναδρομική μελέτη με 244  ασθενείς που διαγνώστηκαν με διηθητικό καρκίνο του μαστού συνεχόμενα από το Μάιο 2008 έως και τον Δεκέμβριο 2010  και οι οποίες υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση της μασχάλης, ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μασχαλιαίας χώρας και μαγνητική τομογραφία μαστών και στις οποίες υπήρξε στη συνέχεια ιστολογική εξέταση ενός ή περισσοτέρων από τους μασχαλιαίους λεμφαδένες, διερευνήθηκε η ικανότητα ακριβούς προεγχειρητικής πρόβλεψης της εμπλοκής των λεμφαδένων με αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις.
Από τις 244 ασθενείς, οι 62 (25%)  βρέθηκαν να έχουν νόσο στους μασχαλιαίους λεμφαδένες στην τελική ιστολογική εξέταση. Εξ’ αυτών το 42% είχε προβλεφθεί  προεγχειρητικά.  Η ευαισθησία για την πρόβλεψη της μετάστασης στη μασχάλη αν μία ή περισσότερες από τις εξετάσεις ήταν ύποπτες έφτασε το  56,5%. Η ειδικότητα στην πρόβλεψη έφτασε το 100% , αν ήταν ύποπτες τρεις ή περισσότερες από τις παραπάνω εξετάσεις. Από τις ασθενείς στις οποίες και οι τέσσερις εξετάσεις ήταν αρνητικές, στη βιοψία των λεμφαδένων ένα 14% βρέθηκε τελικά να έχει μεταστάσεις.
Έτσι, η κλινική εξέταση και οι απεικονιστικές εξετάσεις σε συνδυασμό είναι χρήσιμες για την προεγχειρητική σταδιοποίηση της μασχάλης και το σχεδιασμό της θεραπείας, ωστόσο, δεν είναι επαρκείς στην πλήρη πρόβλεψη της λεμφαδενικής μετάστασης.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 6-1-12 στην ιστοσελίδα ιστοσελίδα του περιοδικού Annals of Surgical Oncology() 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου